Empower

Älykkään yhteiskunnan toteuttaja

Tuulivoima

Kokonaisvaltaista palvelua tuulipuiston elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

Lue lisää

Digitalisaatio ja teknologia Empowerilla

Edelläkävijyytemme nojaa vahvaan toimialaosaamiseemme

Lue lisää

 

Keitä olemme?

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän vuosien saatossa kertynyttä toimialan erityisosaamista, digitalisoidut prosessit ja työkalut sekä modernit ja modulaariset teknologia-alustat, jotka käsittelevät valtavan määrän reaaliaikaista Big Dataa. 

200

Smart society -projektia

200

Smart society -projektia

250TB

Smart society -dataa

250TB

Smart society -dataa

250K

Laskutettavaa transaktiota

250K

Laskutettavaa transaktiota

1200

Osaajaa

1200

Osaajaa

Missiomme

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa ja ylläpidämme sen toimintaa 24/7.

Kanssamme yhteiskunnan toiminnalle kriittiset palveluntarjoajat, organisaatiot ja instituutiot voivat toteuttaa älykkäämmän yhteiskunnan ja tehdä siitä todellisuutta.

Tutustu meihin

Älykäs data

Data economy, eli tietotalous, on uusi tapa harjoittaa liiketoimintaa hyödyntämällä tietoa ja eri teknologioita viestinnän, tiedonsiirron ja kaupankäynnin edistäjänä. Tietoa hyödyntävät verkottuneet liiketoimintamallit ovat älykkään yhteiskunnan ytimessä, ja tulevaisuudessa kilpa...

Lue lisää  

Älykäs tuotanto

Teollisuus 4.0:sta puhuttaessa kyse on älykkäästä tehtaasta, jossa kyber-fyysikaaliset järjestelmät ohjaavat ja valvovat prosesseja sekä tekevät päätöksiä. Työnkulku on digitalisoitu ja ohjaus tapahtuu automatisoidusti datan avulla. Hyödyt ovat selkeitä. Tuotantotehokkuutta voida...

Lue Lisää  

Kestävä energia

Älykäs sähköverkko, Smart grid, on jo vakiintunut tapa rakentaa sähköverkkoja. Kolme suurta megatrendiä: (1) uusiutuvan energian suosion nousu (2) energiayhteisöjen syntyminen ja (3) yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyminen, kasvattavat kaikki älykkään verkkon uudelleensuunnitte...

Lue Lisää  

Hyper-yhteydet

Tietoliikennekeskeisessä yhteiskunnassa digitaalisten tietoverkkojen olemassaolo ja nopeat viestintäyhteydet nähdään sähkön lailla välttämättömyytenä. Yhteyden nopeus ja joustavuus ovat olennaisia päivittäisessä elämässämme ja toimivat polttoaineena innovaatioille ja uusille palv...

Lue Lisää  

Asiakaskokemuksia

Tuotannon jatkuvuutta varmistamassa

Case Finnsementti Oy Empowerin Smart Industry -liiketoiminta takaa eri teollisuuden alojen tuotantolaitosten, laitteistojen ja koneiden huollon ja kunnossapidon...

EnerimCIS vapauttaa aikaa asiakastyöhön

Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa Oulun Energia -konsernissa sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja tuottaa asiakaspalvelua konsernin muille yrityksille sekä Pohjoista voimaa...

Harku–Sindi-voimalinja lisää riippumattomuutta ja mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon Baltiassa

Empower rakentaa Virossa 330 kV:n suurjännitelinjaa virolaiselle siirtoverkko-operaattorille Eleringille Harkun, Lihulan ja Sindin kaupunkien välille. Suunnittelu alkoi...

Empower varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä

Suomessa kesä 2018 oli poikkeuksellisen lämmin. Pitkän hellejakson myötä ilmastoinnin ja jäähdytyksen käyttö lisääntyi, jonka seurauksena myös sähkön kulutus oli...

Asiakaslähtöistä energiamarkkinapalvelua Pohjoismaissa ja Baltiassa

Axpo aloitti energiakaupan liiketoimintonnan laajentamisen Keski-Euroopasta Pohjoismaihin vuonna 2004. Vuonna 2006 alkoi yhteistyö Empowerin kanssa, joka valittiin...

Tehokkaampaa kierrätystä kiertotalousmallin avulla

Jätteiden oikeanlainen lajittelu ja kierrätys on luonnollinen osa Empowerin toimintaa. Esimerkiksi Connectivity-liiketoiminnan kaikissa toimipisteissä kerätään työmaalla...

Vastuullista laitetilojen hallintaa Empower Digital Siten avulla

Digital Site on Empowerin digitaalinen palvelu, jossa muodostetaan digitaalinen kaksonen yhdistämällä miehittämättömän teknisen tilan näköismalli, dokumentaatio ja...

Empower vauhdittaa 5G:n käyttöönottoa

5G-toimilupien tultua Suomessa lainvoimaisiksi vuoden 2019 alussa avautui teknologia-alan yrityksille täysin uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Empower on mukana...