Empower

Älykkään yhteiskunnan toteuttaja

Digitalisaatio ja teknologia Empowerilla

Edelläkävijyytemme nojaa vahvaan toimialaosaamiseemme

Lue lisää

Kiinnostaako ura Empowerilla?

Meillä pääset toteuttamaan älykästä yhteiskuntaa!

Tule mukaan!

 

Keitä olemme?

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän vuosien saatossa kertynyttä toimialan erityisosaamista, digitalisoidut prosessit ja työkalut sekä modernit ja modulaariset teknologia-alustat, jotka käsittelevät valtavan määrän reaaliaikaista Big Dataa. 

200

Smart society -projektia

200

Smart society -projektia

250TB

Smart society -dataa

250TB

Smart society -dataa

250K

Laskutettavaa transaktiota

250K

Laskutettavaa transaktiota

1700

Osaajaa

1700

Osaajaa

Missiomme

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa ja ylläpidämme sen toimintaa 24/7.

Kanssamme yhteiskunnan toiminnalle kriittiset palveluntarjoajat, organisaatiot ja instituutiot voivat toteuttaa älykkäämmän yhteiskunnan ja tehdä siitä todellisuutta.

Tutustu meihin

Älykäs data

Data economy, eli tietotalous, on uusi tapa harjoittaa liiketoimintaa hyödyntämällä tietoa ja eri teknologioita viestinnän, tiedonsiirron ja kaupankäynnin edistäjänä. Tietoa hyödyntävät verkottuneet liiketoimintamallit ovat älykkään yhteiskunnan ytimessä, ja tulevaisuudessa kilpa...

Lue lisää  

Älykäs tuotanto

Teollisuus 4.0:sta puhuttaessa kyse on älykkäästä tehtaasta, jossa kyber-fyysikaaliset järjestelmät ohjaavat ja valvovat prosesseja sekä tekevät päätöksiä. Työnkulku on digitalisoitu ja ohjaus tapahtuu automatisoidusti datan avulla. Hyödyt ovat selkeitä. Tuotantotehokkuutta voida...

Lue Lisää  

Kestävä energia

Älykäs sähköverkko, Smart grid, on jo vakiintunut tapa rakentaa sähköverkkoja. Kolme suurta megatrendiä: (1) uusiutuvan energian suosion nousu (2) energiayhteisöjen syntyminen ja (3) yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyminen, kasvattavat kaikki älykkään verkkon uudelleensuunnitte...

Lue Lisää  

Hyper-yhteydet

Tietoliikennekeskeisessä yhteiskunnassa digitaalisten tietoverkkojen olemassaolo ja nopeat viestintäyhteydet nähdään sähkön lailla välttämättömyytenä. Yhteyden nopeus ja joustavuus ovat olennaisia päivittäisessä elämässämme ja toimivat polttoaineena innovaatioille ja uusille palv...

Lue Lisää  

Asiakaskokemuksia

AR-teknologia tehostaa palveluprosesseja

Empower on viime vuosina kehittänyt uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita vahvan toimialaymmärryksensä pohjalta. Vuonna 2018 digitaalisten ratkaisujen kehittäminen...

Empower vauhdittaa 5G:n käyttöönottoa

5G-toimilupien tultua Suomessa lainvoimaisiksi vuoden 2019 alussa, avautui teknologia-alan yrityksille täysin uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Empower on mukana...

Lehtirovan tuulipuisto avasi Ruotsin markkinat

Lehtirovan tuulipuistoprojekti oli Empowerille merkittävä strateginen avaus Ruotsin markkinalle ja on vahvistanut OX2:n ja Empowerin pitkäaikaista yhteistyötä...

Carunan asiakastietojärjestelmän uudistaminen

Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna siirtyi käyttämään Empowerin EnerimCIS-laskutus- ja asiakastietojärjestelmää Saas-palveluna syksyn 2017 aikana. Tämän myötä...

Modulaarinen järjestelmäalusta ja joustava palveluportfolio

Turku Energia Oy siirtyi käyttämään Empowerin EnerimEMS-järjestelmää SaaS-palveluna. Turku Energia Oy tekee itse järjestelmällä NBS-mallin mukaisen tasevastaavan sekä...

Kokonaispalvelu vaihtoehtona järjestelmäprojektille

Elenia ja Empower tarjoavat energiayhtiöille yhdessä kokonaispalvelua, joka kattaa energiayhtiöiden asiakaspalvelun sekä laskutus-ja asiakastietojärjestelmän. Elenian ja...

Big Data auttaa ehkäisemään tuotantohäiriöitä

Empower toimitti Stora Enson Anjalan paperitehtaalle EmSight-analytiikkapalvelun syksyn 2017 aikana. Palvelun avulla pyritään puuttumaan ennakoivasti mahdollisiin...

UPM Kymin huoltoseisokissa hyödynnettiin mobiilityönohjausta

Empower oli pääurakoitsija UPM Kymin vuosihuollossa syksyllä 2017. Seisokin aikana tehtävien huolto-, kunnossapito- ja muutostöiden seurannassa hyödynnettiin...