Big Data auttaa ehkäisemään tuotantohäiriöitä

24.08.2018

Empower toimitti Stora Enson Anjalan paperitehtaalle EmSight-analytiikkapalvelun syksyn 2017 aikana. Palvelun avulla pyritään puuttumaan ennakoivasti mahdollisiin tuotannon häiriöihin ja siten vaikuttamaan prosessioperaattoreiden työhön ja tehtaan tuotantotehokkuuteen.

Datalähtöinen tuotantoprosessin kehittäminen on uusi tapa tarkastella kerättyä dataa. Ilman ennakko-oletuksia tehtävä analyysi tarjoaa mahdollisuuden löytää juurisyyt tuotannon haasteille ja sen myötä mahdollisuuden tarttua asioihin proaktiivisesti reagoimisen sijaan. Stora Ensolla käyttöönotettu Emsightanalytiikkapalvelu on suunniteltu tuotantoprosessin tai -vaiheen vikaantumisten analysointiin ja suorituskyvyn parantamiseen. Analysointi tapahtuu yhdistämällä oma prosessi- ja laiteosaaminen matemaattisilla algoritmeilla löydettyihin havaintoihin, joten kyseessä on useamman asiantuntijan yhteistyö. – Empower tuntee paperitehtaiden tuotannon prosessit ja toimi tässä hankkeessa tulkkina analytiikan suuntaan, kertoo digitaalisista palveluista vastaava johtaja Matti Karhu Empowerilta. Yhteistyö jatkuu myös keväällä 2018, jolloin analytiikkapalveluun otetaan mukaan useampia laskennallisia malleja tuotantohäiriöiden ennakointiin.

Big Data auttaa ehkäisemään tuotantohäiriöitä

24.08.2018

Empower toimitti Stora Enson Anjalan paperitehtaalle EmSight-analytiikkapalvelun syksyn 2017 aikana. Palvelun avulla pyritään puuttumaan ennakoivasti mahdollisiin tuotannon häiriöihin ja siten vaikuttamaan prosessioperaattoreiden työhön ja tehtaan tuotantotehokkuuteen.

Datalähtöinen tuotantoprosessin kehittäminen on uusi tapa tarkastella kerättyä dataa. Ilman ennakko-oletuksia tehtävä analyysi tarjoaa mahdollisuuden löytää juurisyyt tuotannon haasteille ja sen myötä mahdollisuuden tarttua asioihin proaktiivisesti reagoimisen sijaan. Stora Ensolla käyttöönotettu Emsightanalytiikkapalvelu on suunniteltu tuotantoprosessin tai -vaiheen vikaantumisten analysointiin ja suorituskyvyn parantamiseen. Analysointi tapahtuu yhdistämällä oma prosessi- ja laiteosaaminen matemaattisilla algoritmeilla löydettyihin havaintoihin, joten kyseessä on useamman asiantuntijan yhteistyö. – Empower tuntee paperitehtaiden tuotannon prosessit ja toimi tässä hankkeessa tulkkina analytiikan suuntaan, kertoo digitaalisista palveluista vastaava johtaja Matti Karhu Empowerilta. Yhteistyö jatkuu myös keväällä 2018, jolloin analytiikkapalveluun otetaan mukaan useampia laskennallisia malleja tuotantohäiriöiden ennakointiin.

Tunnisteet
Älykäs tuotanto
Big Data
EmSight
Yhteyshenkilöt