Carunan asiakastietojärjestelmän uudistaminen

03.09.2018

Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna siirtyi käyttämään Empowerin EnerimCIS-laskutus- ja asiakastietojärjestelmää Saas-palveluna syksyn 2017 aikana. Tämän myötä EnerimCIS:n kautta huolehditaan jo yli miljoonan suomalaisen energia-asioista – ja luku vain kasvaa.

Järjestelmä on Carunan asiakaspalvelun päivittäinen työkalu, sillä sen kautta kulkevat kaikki asiakkaiden työtilaukset ja palvelupyynnöt. Lisäksi Carunan asiakaslaskutus hoidetaan EnerimCIS-järjestelmällä.

– Asiakaskokemuksen kehittäminen on ollut yksi keskeisimmistä tavoitteistamme Carunassa ja olemmekin uudistaneet palveluprosesseja tavoitteenamme tyytyväinen asiakas ja erinomainen asiakaskokemuksen laatu. EnerimCIS-järjestelmä tukee näitä tavoitteitamme ja on tarjonnut käyttöömme toimivat ja nopeat rajapinnat niin asiakkaidemme kuin muiden sidosryhmiemme palvelutarpeisiin, kertoo Carunalla projektista vastannut Vesa Ojala.

Kaikista tärkein projektin menestyksen mittari oli, että Carunan asiakkaiden asiat saatiin hoidettua sujuvasti ja toiminta jatkui koko ajan laadukkaasti.

– Asiakasmäärämme on lähes 700 000, joten on tärkeä että järjestelmässä on automatisoidusti toteutettuna kaikki olennaisimmat prosessimme, eikä järjestelmän vaihto ole synnyttänyt hämmennystä asiakkaidemme keskuudessa, Ojala jatkaa. Tavoitteenamme on automatisoida prosessejamme asiakastilauksesta aina urakoitsijan tekemään työhön asti ja huolehtia asiakkaidemme asiat kuntoon yhden kohtaamisen kautta. EnerimCIS luo meille tähän valmiuksia ja nopeuttaa toimintaamme digitalisoimalla koko palveluketjua.

EnerimCIS toteuttaa automatisoidusti kaikki sähkön vähittäismarkkinoiden edellyttämät prosessit. Carunalla käytössä oleva palvelu on selainpohjainen, ja se voidaan sopeuttaa joustavasti sähkömarkkinoiden muutoksiin. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmä on mahdollista kytkeä myös muiden kumppaneiden ja eri palveluntarjoajien järjestelmiin.

– Asiakastietojärjestelmämme on yhteydessä kymmeniin muihin tietojärjestelmiimme, joten näin keskeisessä roolissa olevan järjestelmän täytyy toimia luotettavasti ja turvallisesti, jotta toimintamme ei häiriinny, Ojala jatkaa. Meille tärkeää on, että järjestelmässä tietoturva on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Projektin aikana auditoimme järjestelmän myös tietoturvan näkökulmasta ja varmistimme että tunnistettuihin riskeihin kehitetään turvalliset ratkaisut.

Projekti käynnistyi syksyllä 2015 tarkemmilla määrittelyllä, joissa kartoitettiin eri käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset sekä sovittiin palvelumuotoilun tavoitteista.

– Vuorovaikutus Carunan ja Empowerin tiimien välillä toimi rakentavasti ja saimme yhdessä luotua toimivan ratkaisun, Ojala summaa.

Yhteistyö järjestelmäkehityksessä jatkuu edelleen vahvana, sillä Empower huolehtii myös Carunan EnerimCIS-järjestelmän ylläpidosta ja kapasiteettipalvelusta.

– Parhaaseen tulokseen pääsimme yhdistämällä sekä energia-alan asiakaspalvelu- ja prosessiosaamisen vahvaan teknologiaosaamiseen ja oppimalla matkan varrella toisiltamme, kertoo Energy Intelligence -liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Yletyinen Empowerilta.

Carunan asiakastietojärjestelmän uudistaminen

03.09.2018

Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna siirtyi käyttämään Empowerin EnerimCIS-laskutus- ja asiakastietojärjestelmää Saas-palveluna syksyn 2017 aikana. Tämän myötä EnerimCIS:n kautta huolehditaan jo yli miljoonan suomalaisen energia-asioista – ja luku vain kasvaa.

Järjestelmä on Carunan asiakaspalvelun päivittäinen työkalu, sillä sen kautta kulkevat kaikki asiakkaiden työtilaukset ja palvelupyynnöt. Lisäksi Carunan asiakaslaskutus hoidetaan EnerimCIS-järjestelmällä.

– Asiakaskokemuksen kehittäminen on ollut yksi keskeisimmistä tavoitteistamme Carunassa ja olemmekin uudistaneet palveluprosesseja tavoitteenamme tyytyväinen asiakas ja erinomainen asiakaskokemuksen laatu. EnerimCIS-järjestelmä tukee näitä tavoitteitamme ja on tarjonnut käyttöömme toimivat ja nopeat rajapinnat niin asiakkaidemme kuin muiden sidosryhmiemme palvelutarpeisiin, kertoo Carunalla projektista vastannut Vesa Ojala.

Kaikista tärkein projektin menestyksen mittari oli, että Carunan asiakkaiden asiat saatiin hoidettua sujuvasti ja toiminta jatkui koko ajan laadukkaasti.

– Asiakasmäärämme on lähes 700 000, joten on tärkeä että järjestelmässä on automatisoidusti toteutettuna kaikki olennaisimmat prosessimme, eikä järjestelmän vaihto ole synnyttänyt hämmennystä asiakkaidemme keskuudessa, Ojala jatkaa. Tavoitteenamme on automatisoida prosessejamme asiakastilauksesta aina urakoitsijan tekemään työhön asti ja huolehtia asiakkaidemme asiat kuntoon yhden kohtaamisen kautta. EnerimCIS luo meille tähän valmiuksia ja nopeuttaa toimintaamme digitalisoimalla koko palveluketjua.

EnerimCIS toteuttaa automatisoidusti kaikki sähkön vähittäismarkkinoiden edellyttämät prosessit. Carunalla käytössä oleva palvelu on selainpohjainen, ja se voidaan sopeuttaa joustavasti sähkömarkkinoiden muutoksiin. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmä on mahdollista kytkeä myös muiden kumppaneiden ja eri palveluntarjoajien järjestelmiin.

– Asiakastietojärjestelmämme on yhteydessä kymmeniin muihin tietojärjestelmiimme, joten näin keskeisessä roolissa olevan järjestelmän täytyy toimia luotettavasti ja turvallisesti, jotta toimintamme ei häiriinny, Ojala jatkaa. Meille tärkeää on, että järjestelmässä tietoturva on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Projektin aikana auditoimme järjestelmän myös tietoturvan näkökulmasta ja varmistimme että tunnistettuihin riskeihin kehitetään turvalliset ratkaisut.

Projekti käynnistyi syksyllä 2015 tarkemmilla määrittelyllä, joissa kartoitettiin eri käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset sekä sovittiin palvelumuotoilun tavoitteista.

– Vuorovaikutus Carunan ja Empowerin tiimien välillä toimi rakentavasti ja saimme yhdessä luotua toimivan ratkaisun, Ojala summaa.

Yhteistyö järjestelmäkehityksessä jatkuu edelleen vahvana, sillä Empower huolehtii myös Carunan EnerimCIS-järjestelmän ylläpidosta ja kapasiteettipalvelusta.

– Parhaaseen tulokseen pääsimme yhdistämällä sekä energia-alan asiakaspalvelu- ja prosessiosaamisen vahvaan teknologiaosaamiseen ja oppimalla matkan varrella toisiltamme, kertoo Energy Intelligence -liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Yletyinen Empowerilta.

Tunnisteet
Älykäs data
EnerimCIS
Yhteyshenkilöt