EmSightSDM helpottaa valvontaa Stora Enson tehtaalla

02.04.2019

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen Packaging Solutions -divisioonan Lahden tehdas tarjoaa laajalle asiakaskunnalle kuitupohjaisia aaltopahvipakkauksia. Uusiutuvat, korkealuokkaiset ja innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaille mm. vähittäis- ja verkkokaupassa sekä teollisuudessa, kuljetuksessa ja myynninedistämisessä. 

Empowerilla on pitkäaikainen kunnossapitosopimus tehtaan kanssa, ja vuonna 2018 Empower asensi tehtaalle kaksi anturiteknologiaan perustuvaa EmSightSDM-järjestelmää. Tuotanto-olosuhteiden mittaamiseen ja optimointiin kehitetty älytuote kerää dataa langattomien sensoreiden avulla. Tukiaseman ja pilvipalvelun kautta tieto välittyy reaaliaikaisesti mobiilisovellukseen työntekijöiden ja työnjohdon seurattavaksi sekä datajärjestelmään mahdollista jatkoanalysointia varten.  

Empower asensi sensorit aluksi yhteen toiminnan kannalta kriittiseen puhaltimeen, jonka vaurioituminen haittaisi koko tuotantoprosessia. Sensorit mittaavat laitteen käyttöakselin laakerin värähtelyjä. Näin varmistetaan riittävän tärinätön ympäristö ja nähdään, että laite toimii moitteetta ja vältytään vikaantumisilta. Tarkka datankeruu auttaa myös optimoimaan huoltovälit ja varmistamaan katkeamattoman tuotannon. 

Tehtaalla testattiin myös sensoreiden kykyä laskea tuotannon kappalemääriä. Pakkausaseman sitomakoneeseen laitettiin kokeeksi sensorit, jotka mittasivat aaltopahviaihioilla lastattuja kuormalavoja. Kokeilu toimi hyvin – sensoridata osoitti tällaisessakin mittauksessa käyttökelpoisuutensa.  

Empower asensi tehtaalle oman anturijärjestelmän mittaamaan myös tuotteiden välivaraston lämpötilaa ja ilmankosteutta. Kosteus on kriittinen tekijä aaltopahvin välivarastoinnissa, sillä se aiheuttaa aaltopahvin käyristymistä ja hankaloittaa sen jalostamista. 

Stora Enson tuotantopäällikkö Roope Laaksonen on tyytyväinen yhteistyöhön Empowerin kanssa ja asennettujen EmSightSDM-järjestelmien tuomiin mahdollisuuksiin.  

– Erityisen hyödyllinen järjestelmä on ollut, kun mittausten avulla on kyetty jäljittämään muutama puute ja havaitsemaan virhetilanne ilmankostutuksen laitteistossa. Nyt kykenemme sensoreiden välityksellä kertyvän datan avulla tehokkaasti valvomaan varaston kosteutta ja reagoimaan mahdollisiin häiriöihin tuotanto-olosuhteissa nopeasti.

EmSightSDM helpottaa valvontaa Stora Enson tehtaalla

02.04.2019

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen Packaging Solutions -divisioonan Lahden tehdas tarjoaa laajalle asiakaskunnalle kuitupohjaisia aaltopahvipakkauksia. Uusiutuvat, korkealuokkaiset ja innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaille mm. vähittäis- ja verkkokaupassa sekä teollisuudessa, kuljetuksessa ja myynninedistämisessä. 

Empowerilla on pitkäaikainen kunnossapitosopimus tehtaan kanssa, ja vuonna 2018 Empower asensi tehtaalle kaksi anturiteknologiaan perustuvaa EmSightSDM-järjestelmää. Tuotanto-olosuhteiden mittaamiseen ja optimointiin kehitetty älytuote kerää dataa langattomien sensoreiden avulla. Tukiaseman ja pilvipalvelun kautta tieto välittyy reaaliaikaisesti mobiilisovellukseen työntekijöiden ja työnjohdon seurattavaksi sekä datajärjestelmään mahdollista jatkoanalysointia varten.  

Empower asensi sensorit aluksi yhteen toiminnan kannalta kriittiseen puhaltimeen, jonka vaurioituminen haittaisi koko tuotantoprosessia. Sensorit mittaavat laitteen käyttöakselin laakerin värähtelyjä. Näin varmistetaan riittävän tärinätön ympäristö ja nähdään, että laite toimii moitteetta ja vältytään vikaantumisilta. Tarkka datankeruu auttaa myös optimoimaan huoltovälit ja varmistamaan katkeamattoman tuotannon. 

Tehtaalla testattiin myös sensoreiden kykyä laskea tuotannon kappalemääriä. Pakkausaseman sitomakoneeseen laitettiin kokeeksi sensorit, jotka mittasivat aaltopahviaihioilla lastattuja kuormalavoja. Kokeilu toimi hyvin – sensoridata osoitti tällaisessakin mittauksessa käyttökelpoisuutensa.  

Empower asensi tehtaalle oman anturijärjestelmän mittaamaan myös tuotteiden välivaraston lämpötilaa ja ilmankosteutta. Kosteus on kriittinen tekijä aaltopahvin välivarastoinnissa, sillä se aiheuttaa aaltopahvin käyristymistä ja hankaloittaa sen jalostamista. 

Stora Enson tuotantopäällikkö Roope Laaksonen on tyytyväinen yhteistyöhön Empowerin kanssa ja asennettujen EmSightSDM-järjestelmien tuomiin mahdollisuuksiin.  

– Erityisen hyödyllinen järjestelmä on ollut, kun mittausten avulla on kyetty jäljittämään muutama puute ja havaitsemaan virhetilanne ilmankostutuksen laitteistossa. Nyt kykenemme sensoreiden välityksellä kertyvän datan avulla tehokkaasti valvomaan varaston kosteutta ja reagoimaan mahdollisiin häiriöihin tuotanto-olosuhteissa nopeasti.

Tunnisteet
Älykäs tuotanto
Vuosikertomus 2018
Yhteyshenkilöt