Kokonaispalvelu vaihtoehtona järjestelmäprojektille

03.09.2018

Elenia ja Empower tarjoavat energiayhtiöille yhdessä kokonaispalvelua, joka kattaa energiayhtiöiden asiakaspalvelun sekä laskutus-ja asiakastietojärjestelmän. Elenian ja Empowerin kokonaispalvelussa on aina mukana myös järjestelmäprojekti, koska asiakaspalvelu tuotetaan Elenian toimesta Empowerin kehittämällä EnerimCIS-järjestelmällä.

Kokonaispalvelun käyttöönottoprojektissa elenialaiset toimivat asiakasyrityksen roolissa ja keventävät näin loppuasiakkaan työmäärää. Kokonaispalvelun valinta taas tehostaa EnerimCIS-järjestelmän käyttöönottoprojektia, sillä Elenian asiantuntijat osaavat tarkentaa asiakaskohtaisia määrittelyitä, arvioida standarditoimitukseen ideoitujen muutospyyntöjen tarpeellisuutta sekä tehdä kehitysehdotukset tarkalla tasolla. 

Käyttöönottoprojektit kestävät hankittavan palvelukokonaisuuden mukaan 6-24kk.

Järjestelmäprojektiin ryhtyminen on hyvä vaihtoehto, kun energiayritysasiakas  

 • tarjoaa päivittäistä asiakaspalvelu loppuasiakkaille itse ja 
 • nimeää käyttöönottoprojektiin sekä jatkuvan palvelun tuotantoon vastuuhenkilöt, joilla on energia-alan prosessien erityisosaamista 

Miksi EnerimCIS?

 • EnerimCIS hyödyntää täysin uutta, Empowerin Suomessa kehittämää teknologiaa.
 • Järjestelmässä kaikki energiamarkkinoiden perusprosessit on automatisoitu kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.
 • Järjestelmän suorituskyky on markkinoiden parasta tasoa, sillä toiminnan tehokkuus on ollut arkkitehtuurin ja suunnittelun keskeisimpiä ajureita järjestelmää rakennettaessa. Asiakkaat eivät joudu odottamaan puhelinpalvelun aikana järjestelmän tehokkaan käytettävyyden ansiosta.
 • EnerimCIS mukautuu asiakkaan tarpeisiin ja tarjoaa joustavuutta, sillä järjestelmä on modulaarinen ja siitä voi valita käytettäväksi ne moduulit, joita asiakas tarvitsee.

Miksi energiayhtiön kannattaa valita Elenia Palvelut Oy:n kokonaispalvelu?

 • Elenia Palvelut Oy on erikoistunut tuottamaan asiakaspalvelua energia-alalle. Elenia Palveluissa energia-alan ammattilaiset käsittelevät päivittäin tuhansia monikanavaisia asiakaskontakteja. Palveluun liittyvät toimintamallit ja prosessit ovat trimmattu energia-alan asiakkuuksien tarpeisiin. 
 • Elenia Palveluiden ydinosaamista on niin sähkön myynnin, siirron kuin kaukolämmön sekä vesi- ja kaasuliiketoiminnan asiakasprosessit. 
 • Elenian asiakaspalvelun ammattilaisille EnerimCIS on tuttu työkalu, ja he osallistuvat palvelun kehitykseen.
 • Elenian Palveluiden kokonaispalvelun asiakas saa käyttöönsä energia-alan erityisosaamista oman talon ulkopuolelta ja turvaa palvelunsa toimintavarmuuden myös tilanteissa, joissa tarvittava energia-alan osaaminen on omassa talossa ollut aiemmin yksittäisten henkilöiden varassa. 
Kokonaispalvelu vaihtoehtona järjestelmäprojektille

03.09.2018

Elenia ja Empower tarjoavat energiayhtiöille yhdessä kokonaispalvelua, joka kattaa energiayhtiöiden asiakaspalvelun sekä laskutus-ja asiakastietojärjestelmän. Elenian ja Empowerin kokonaispalvelussa on aina mukana myös järjestelmäprojekti, koska asiakaspalvelu tuotetaan Elenian toimesta Empowerin kehittämällä EnerimCIS-järjestelmällä.

Kokonaispalvelun käyttöönottoprojektissa elenialaiset toimivat asiakasyrityksen roolissa ja keventävät näin loppuasiakkaan työmäärää. Kokonaispalvelun valinta taas tehostaa EnerimCIS-järjestelmän käyttöönottoprojektia, sillä Elenian asiantuntijat osaavat tarkentaa asiakaskohtaisia määrittelyitä, arvioida standarditoimitukseen ideoitujen muutospyyntöjen tarpeellisuutta sekä tehdä kehitysehdotukset tarkalla tasolla. 

Käyttöönottoprojektit kestävät hankittavan palvelukokonaisuuden mukaan 6-24kk.

Järjestelmäprojektiin ryhtyminen on hyvä vaihtoehto, kun energiayritysasiakas  

 • tarjoaa päivittäistä asiakaspalvelu loppuasiakkaille itse ja 
 • nimeää käyttöönottoprojektiin sekä jatkuvan palvelun tuotantoon vastuuhenkilöt, joilla on energia-alan prosessien erityisosaamista 

Miksi EnerimCIS?

 • EnerimCIS hyödyntää täysin uutta, Empowerin Suomessa kehittämää teknologiaa.
 • Järjestelmässä kaikki energiamarkkinoiden perusprosessit on automatisoitu kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.
 • Järjestelmän suorituskyky on markkinoiden parasta tasoa, sillä toiminnan tehokkuus on ollut arkkitehtuurin ja suunnittelun keskeisimpiä ajureita järjestelmää rakennettaessa. Asiakkaat eivät joudu odottamaan puhelinpalvelun aikana järjestelmän tehokkaan käytettävyyden ansiosta.
 • EnerimCIS mukautuu asiakkaan tarpeisiin ja tarjoaa joustavuutta, sillä järjestelmä on modulaarinen ja siitä voi valita käytettäväksi ne moduulit, joita asiakas tarvitsee.

Miksi energiayhtiön kannattaa valita Elenia Palvelut Oy:n kokonaispalvelu?

 • Elenia Palvelut Oy on erikoistunut tuottamaan asiakaspalvelua energia-alalle. Elenia Palveluissa energia-alan ammattilaiset käsittelevät päivittäin tuhansia monikanavaisia asiakaskontakteja. Palveluun liittyvät toimintamallit ja prosessit ovat trimmattu energia-alan asiakkuuksien tarpeisiin. 
 • Elenia Palveluiden ydinosaamista on niin sähkön myynnin, siirron kuin kaukolämmön sekä vesi- ja kaasuliiketoiminnan asiakasprosessit. 
 • Elenian asiakaspalvelun ammattilaisille EnerimCIS on tuttu työkalu, ja he osallistuvat palvelun kehitykseen.
 • Elenian Palveluiden kokonaispalvelun asiakas saa käyttöönsä energia-alan erityisosaamista oman talon ulkopuolelta ja turvaa palvelunsa toimintavarmuuden myös tilanteissa, joissa tarvittava energia-alan osaaminen on omassa talossa ollut aiemmin yksittäisten henkilöiden varassa. 
Tunnisteet
Älykäs data
EnerimCIS
Yhteyshenkilöt