Sähkönmyyntiin ja -laskutukseen liittyvät tietotekniset ratkaisut

06.08.2018

Axpo Nordic AS aloitti energiakaupan liiketoimintonsa laajentamisen Keski-Euroopasta pohjoismaihin vuonna 2006. Empower valittiin pohjoismaiden fyysisen sähkönmyynnin palveluiden toteutuskumppaniksi vastuualueenaan tietotekniset ratkaisut, sekä eri maissa tapahtuvat fyysisen sähkön toimitukseen liittyvät rutiinit laskutuspalveluineen.

Projekti oli ensimmäinen merkittävässä mittakaavassa tapahtunut harmonisoidun palvelukonseptin luominen pohjoismaiselle sähkökaupan toimijalle. Projektin tavoitteena oli toteuttaa yhdenmukainen toimintamalli niin, että maakohtaiset energiamarkkinan prosesseista aiheutuvat erot tulisivat minimoitua Axpon liiketoiminnan kannalta. Axpon menestys pohjoismaisella energiamarkkinalla kertoo yhteistyömme tuloksista.

Näin asiakkaamme kertoo:

– Empower hoiti palveluiden käynnistämisen eri maissa sovitusti. Kun käynnistyksessä ilmeni tarpeita säätää sovittuja toimintamalleja, he vastasivat muuttuneisiin tarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Liiketoimintamme on laajentunut alun tarpeista sekä palvelujen sisällön, maantieteellisen alueen, sekä toiminnan volyymien osalta. Empower on kyennyt auttamaan meitä läpi muutosten haasteiden. Nykyisin Empowerin palvelut ovat meille tärkeä osa kykyämme tuottaa loppuasiakkaille arvoa. Voimme ehdottomasti suositella heitä vastaaviin hankkeisiin.

Sähkönmyyntiin ja -laskutukseen liittyvät tietotekniset ratkaisut

06.08.2018

Axpo Nordic AS aloitti energiakaupan liiketoimintonsa laajentamisen Keski-Euroopasta pohjoismaihin vuonna 2006. Empower valittiin pohjoismaiden fyysisen sähkönmyynnin palveluiden toteutuskumppaniksi vastuualueenaan tietotekniset ratkaisut, sekä eri maissa tapahtuvat fyysisen sähkön toimitukseen liittyvät rutiinit laskutuspalveluineen.

Projekti oli ensimmäinen merkittävässä mittakaavassa tapahtunut harmonisoidun palvelukonseptin luominen pohjoismaiselle sähkökaupan toimijalle. Projektin tavoitteena oli toteuttaa yhdenmukainen toimintamalli niin, että maakohtaiset energiamarkkinan prosesseista aiheutuvat erot tulisivat minimoitua Axpon liiketoiminnan kannalta. Axpon menestys pohjoismaisella energiamarkkinalla kertoo yhteistyömme tuloksista.

Näin asiakkaamme kertoo:

– Empower hoiti palveluiden käynnistämisen eri maissa sovitusti. Kun käynnistyksessä ilmeni tarpeita säätää sovittuja toimintamalleja, he vastasivat muuttuneisiin tarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Liiketoimintamme on laajentunut alun tarpeista sekä palvelujen sisällön, maantieteellisen alueen, sekä toiminnan volyymien osalta. Empower on kyennyt auttamaan meitä läpi muutosten haasteiden. Nykyisin Empowerin palvelut ovat meille tärkeä osa kykyämme tuottaa loppuasiakkaille arvoa. Voimme ehdottomasti suositella heitä vastaaviin hankkeisiin.

Tunnisteet
Älykäs data
Yhteyshenkilöt