UPM Kymin huoltoseisokissa hyödynnettiin mobiilityönohjausta

24.08.2018

Empower oli pääurakoitsija UPM Kymin vuosihuollossa syksyllä 2017. Seisokin aikana tehtävien huolto-, kunnossapito- ja muutostöiden seurannassa hyödynnettiin mobiilityönohjausta, jonka avulla UPM sai lähes reaaliaikaisesti tietoa eri osaprojektien ja työvaiheiden etenemisestä sellutehtaan kaikkien aikojen suurimman seisokin aikana.

UPM Kuusanniemen selluntalteenotto-osaston vuosihuolto tehtiin lokakuussa 2017. Empower vastasi soodakattilan, haihduttamon, kaustisoinnin ja meesauunin sekä lisälaitteiden vuosihuollosta. Sellutehtaan alas ajaminen kesti kaksi päivää, ja huoltoseisokki alkoi lokakuun puolivälissä. Alasajon jälkeen työskenneltiin reilun viikon verran tiiviissä tahdissa ympäri vuorokauden, jotta tehdas saatiin käynnistettyä uudelleen suunnitellussa aikataulussa. Tuotantoseisokissa Empower pilotoi mobiilityönohjausta, jonka tavoitteena oli luoda asiakkaalle läpinäkyvyyttä projektiin ja tuottaa tarkkaa tietoa projektin etenemisestä.

– Empowerilaisia oli työmaalla noin 80, joista työnjohtajille jaettiin tabletit töiden vastaanottamista ja valmiiksi kirjaamista varten. Näin saimme päivittäisten kirjausten avulla seurattua kullekin työlle kuluneen ajan ja valmiusasteen ja pystyimme reagoimaan nopeasti poikkeamiin sekä huolehtimaan oikean osaamisen oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan, kertoo mobiilityönohjausta Empowerilla kehittänyt Mika Ruutiainen.

Sellutehtaan vuosihuollossa on mukana useampia työvaiheita ja toisiinsa liittyviä tehtäviä, joten yksi tärkeimmistä edellytyksistä onnistumiselle on hyvin toteutettu projektin etukäteissuunnittelu sekä projektin jakaminen ja osaprojektien yhtymäpintojen huolellinen suunnittelu.

– Asiakasnäkymän avulla toimitimme UPM:lle tiedon vastuullamme olleiden kokonaisuuksien etenemisestä aina jokaista aamupalaveria varten, jotta heille syntyi ymmärrys yksittäisten töiden tilasta sekä kokonaisprojektin valmiusasteesta. UPM:n valvomossa oli näin ollen hyvät eväät ohjata kokonaisprojektia, jotta seisokki valmistui aikataulussa ja nyt kerätyt tiedot auttavat heitä myös tulevien seisokkien suunnittelussa, Ruutiainen täydentää.

Kymin huoltoseisokki oli Empowerin Smart Industry -liiketoiminnan mobiilityönohjauksen pilottikohde, jonka perusteella kerättiin paljon arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen ja selkiytettiin tulevan työkalun tavoitetilaa.

– Tavoitteenamme on, että jatkossa mobiilityönohjaus on käytössä kaikissa Empowerin töissä ja digitalisoimme oman tuotantomme työnaloituksesta asiakaslaskutukseen asti, kertoo Empowerin kehitysjohtaja Eero Paunonen. Samalla huolehdimme myös riskikartoituksesta mobiilisti, jotta vallitseva työympäristö tulee tarkistettua asianmukaisesti ja kaikki potentiaaliset riskit arvioitua ja tunnistettua ennen työn aloitusta. Asiakasnäkymän kautta kaikille osapuolille syntyy välitön ymmärrys töiden etenemisestä ja valmiusasteesta.

UPM Kymin huoltoseisokissa hyödynnettiin mobiilityönohjausta

24.08.2018

Empower oli pääurakoitsija UPM Kymin vuosihuollossa syksyllä 2017. Seisokin aikana tehtävien huolto-, kunnossapito- ja muutostöiden seurannassa hyödynnettiin mobiilityönohjausta, jonka avulla UPM sai lähes reaaliaikaisesti tietoa eri osaprojektien ja työvaiheiden etenemisestä sellutehtaan kaikkien aikojen suurimman seisokin aikana.

UPM Kuusanniemen selluntalteenotto-osaston vuosihuolto tehtiin lokakuussa 2017. Empower vastasi soodakattilan, haihduttamon, kaustisoinnin ja meesauunin sekä lisälaitteiden vuosihuollosta. Sellutehtaan alas ajaminen kesti kaksi päivää, ja huoltoseisokki alkoi lokakuun puolivälissä. Alasajon jälkeen työskenneltiin reilun viikon verran tiiviissä tahdissa ympäri vuorokauden, jotta tehdas saatiin käynnistettyä uudelleen suunnitellussa aikataulussa. Tuotantoseisokissa Empower pilotoi mobiilityönohjausta, jonka tavoitteena oli luoda asiakkaalle läpinäkyvyyttä projektiin ja tuottaa tarkkaa tietoa projektin etenemisestä.

– Empowerilaisia oli työmaalla noin 80, joista työnjohtajille jaettiin tabletit töiden vastaanottamista ja valmiiksi kirjaamista varten. Näin saimme päivittäisten kirjausten avulla seurattua kullekin työlle kuluneen ajan ja valmiusasteen ja pystyimme reagoimaan nopeasti poikkeamiin sekä huolehtimaan oikean osaamisen oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan, kertoo mobiilityönohjausta Empowerilla kehittänyt Mika Ruutiainen.

Sellutehtaan vuosihuollossa on mukana useampia työvaiheita ja toisiinsa liittyviä tehtäviä, joten yksi tärkeimmistä edellytyksistä onnistumiselle on hyvin toteutettu projektin etukäteissuunnittelu sekä projektin jakaminen ja osaprojektien yhtymäpintojen huolellinen suunnittelu.

– Asiakasnäkymän avulla toimitimme UPM:lle tiedon vastuullamme olleiden kokonaisuuksien etenemisestä aina jokaista aamupalaveria varten, jotta heille syntyi ymmärrys yksittäisten töiden tilasta sekä kokonaisprojektin valmiusasteesta. UPM:n valvomossa oli näin ollen hyvät eväät ohjata kokonaisprojektia, jotta seisokki valmistui aikataulussa ja nyt kerätyt tiedot auttavat heitä myös tulevien seisokkien suunnittelussa, Ruutiainen täydentää.

Kymin huoltoseisokki oli Empowerin Smart Industry -liiketoiminnan mobiilityönohjauksen pilottikohde, jonka perusteella kerättiin paljon arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen ja selkiytettiin tulevan työkalun tavoitetilaa.

– Tavoitteenamme on, että jatkossa mobiilityönohjaus on käytössä kaikissa Empowerin töissä ja digitalisoimme oman tuotantomme työnaloituksesta asiakaslaskutukseen asti, kertoo Empowerin kehitysjohtaja Eero Paunonen. Samalla huolehdimme myös riskikartoituksesta mobiilisti, jotta vallitseva työympäristö tulee tarkistettua asianmukaisesti ja kaikki potentiaaliset riskit arvioitua ja tunnistettua ennen työn aloitusta. Asiakasnäkymän kautta kaikille osapuolille syntyy välitön ymmärrys töiden etenemisestä ja valmiusasteesta.

Tunnisteet
Älykäs tuotanto
Huoltoseisokki
Vuosihuolto
Yhteyshenkilöt