Vastuullista laitetilojen hallintaa Empower Digital Siten avulla

27.05.2019

Digital Site on Empowerin digitaalinen palvelu, jossa muodostetaan digitaalinen kaksonen yhdistämällä miehittämättömän teknisen tilan näköismalli, dokumentaatio ja reaaliaikainen käyttötilannetieto. Virtuaalinen tai digitaalinen kaksonen on fyysisen vastineensa datapohjainen malli, joka tukee toiminnan eri vaiheita. Malli auttaa ymmärtämään menneitä tapahtumia, nykytilannetta sekä ennustamaan tulevaa, jolloin omistaja pystyy tekemään oikeita päätöksiä esimerkiksi käytön optimoinnin ja huoltotöiden osalta koko elinkaaren näkökulmasta. Digital Site voidaan toteuttaa esimerkiksi tietoliikennelaitetilasta, sähköasemasta tai vaikkapa voimalaitoksesta. 

Digital Site -näköismalli voidaan muodostaa 360°-virtuaalikierroksena, 3D-mallina tai näiden yhdistelmänä. Palveluun liitettävä dokumentaatio sekä olosuhde- ja käyttötilanneseuranta upotetaan näköismalliin siten, että käyttäjä ymmärtää aina, mihin tilan osaan tai laitteeseen kyseinen tieto liittyy. Olosuhde- ja käyttötilanteen analysointiin voidaan käyttää Empowerin oman EmSDM IoT-ratkaisun tai vaikka LoRaWAN-verkossa toimivien mittalaitteiden tuottamaa dataa. 

– Käynnistimme Digital Siten kehityksen muutama vuosi sitten tunnistaessamme, että etenkin tietoliikennetilojen dokumentaatio on monilta osin puutteellista tai vaikeasti hyödynnettävissä. Ratkaisuna ongelmaan nähtiin 360°-virtuaalikierros, jota kokeilimme ensimmäisen kerran Empowerin Harjavallan toimipisteessä sijaitsevan serveritilan dokumentointiin, kertoo Head of Operational Excellence and New Business Development Joonas Koivuniemi Empowerilta. 

Vuonna 2018 Digital Sitea pilotoitiin teleliiketoiminnassa Helsingissä ja Jyväskylässä. Pilotoinnin tarkoituksena oli tunnistaa tuotteen potentiaali ja tuotekehityksen suuntaviivat. Asiakkaalta saadun palautteen perusteella DigitalSite koettiin tarpeelliseksi ja suunta tuotteen jatkokehittämiselle on nyt selkeämpi. Potentiaalia on nähty tietoliikenneympäristössä etenkin laitetilojen valokuvadokumentaation ylläpitämisessä ja nykyisiä malleja huomattavasti paremmassa hyödynnettävyydessä. Myös vastuullisuuden hyötynäkökulma on tullut esiin tietoliikenneinfran saralla.  

– Digital Siten käyttöönotolla voidaan vähentää matkustamista palvelukohteisiin, kun esimerkiksi muutostöiden suunnittelu tehdään digitaalisen kaksosen avulla. Lisäksi olosuhde- ja käyttötilanteen analysointi auttaa optimoimaan tilan lämmitysratkaisua ja vähentää siten energiankulutusta sekä pidentää laitteiden elinkaaria. Näin positiivisia ympäristövaikutuksia syntyy vähentyneiden liikenteen päästöjen, vähentyneen lämmitysenergian tarpeen sekä esimerkiksi vähentyneen akkujen kysynnän muodossa, Koivuniemi päättää. 

Vastuullista laitetilojen hallintaa Empower Digital Siten avulla

27.05.2019

Digital Site on Empowerin digitaalinen palvelu, jossa muodostetaan digitaalinen kaksonen yhdistämällä miehittämättömän teknisen tilan näköismalli, dokumentaatio ja reaaliaikainen käyttötilannetieto. Virtuaalinen tai digitaalinen kaksonen on fyysisen vastineensa datapohjainen malli, joka tukee toiminnan eri vaiheita. Malli auttaa ymmärtämään menneitä tapahtumia, nykytilannetta sekä ennustamaan tulevaa, jolloin omistaja pystyy tekemään oikeita päätöksiä esimerkiksi käytön optimoinnin ja huoltotöiden osalta koko elinkaaren näkökulmasta. Digital Site voidaan toteuttaa esimerkiksi tietoliikennelaitetilasta, sähköasemasta tai vaikkapa voimalaitoksesta. 

Digital Site -näköismalli voidaan muodostaa 360°-virtuaalikierroksena, 3D-mallina tai näiden yhdistelmänä. Palveluun liitettävä dokumentaatio sekä olosuhde- ja käyttötilanneseuranta upotetaan näköismalliin siten, että käyttäjä ymmärtää aina, mihin tilan osaan tai laitteeseen kyseinen tieto liittyy. Olosuhde- ja käyttötilanteen analysointiin voidaan käyttää Empowerin oman EmSDM IoT-ratkaisun tai vaikka LoRaWAN-verkossa toimivien mittalaitteiden tuottamaa dataa. 

– Käynnistimme Digital Siten kehityksen muutama vuosi sitten tunnistaessamme, että etenkin tietoliikennetilojen dokumentaatio on monilta osin puutteellista tai vaikeasti hyödynnettävissä. Ratkaisuna ongelmaan nähtiin 360°-virtuaalikierros, jota kokeilimme ensimmäisen kerran Empowerin Harjavallan toimipisteessä sijaitsevan serveritilan dokumentointiin, kertoo Head of Operational Excellence and New Business Development Joonas Koivuniemi Empowerilta. 

Vuonna 2018 Digital Sitea pilotoitiin teleliiketoiminnassa Helsingissä ja Jyväskylässä. Pilotoinnin tarkoituksena oli tunnistaa tuotteen potentiaali ja tuotekehityksen suuntaviivat. Asiakkaalta saadun palautteen perusteella DigitalSite koettiin tarpeelliseksi ja suunta tuotteen jatkokehittämiselle on nyt selkeämpi. Potentiaalia on nähty tietoliikenneympäristössä etenkin laitetilojen valokuvadokumentaation ylläpitämisessä ja nykyisiä malleja huomattavasti paremmassa hyödynnettävyydessä. Myös vastuullisuuden hyötynäkökulma on tullut esiin tietoliikenneinfran saralla.  

– Digital Siten käyttöönotolla voidaan vähentää matkustamista palvelukohteisiin, kun esimerkiksi muutostöiden suunnittelu tehdään digitaalisen kaksosen avulla. Lisäksi olosuhde- ja käyttötilanteen analysointi auttaa optimoimaan tilan lämmitysratkaisua ja vähentää siten energiankulutusta sekä pidentää laitteiden elinkaaria. Näin positiivisia ympäristövaikutuksia syntyy vähentyneiden liikenteen päästöjen, vähentyneen lämmitysenergian tarpeen sekä esimerkiksi vähentyneen akkujen kysynnän muodossa, Koivuniemi päättää. 

Tunnisteet
Digital
Vastuullisuus
Vuosikertomus 2018
Yhteyshenkilöt