Datahub - Reloaded

26.11.2018

Melkein tasan vuosi sitten kirjoitin edellisen kerran Empower blogiin Datahubiin liittyen ja silloin otsikolla ”Datahub tulee, pitääkö olla huolissaan” ja oma näkemykseni oli, että vuoden 2017 aikana oli alalla edetty hyvin, vaikka paljon tehtävää oli vielä edessä.

Tiedän kyllä, että vuoden 2017 lopun ja 2018 ensimmäisen puoliskon aikana ”pinnan alla” tapahtui edelleen runsaasti asioita, mutta tietyllä tavalla hankkeen toteutus mielestäni jämähti, kun virallisesti toimittiin vanhalla käyttöönottoaikataululla Q3/2019, vaikka kukaan ei siihen enää uskonutkaan.

Nyt olenkin ilolla seurannut uutta virinnyttä aktiviteettia, kun saimme kesän aikana toteuttajan Suomen Datahubille ja vihdoin myös Datahub-hankkeen toteuttamiseksi tarvittava lakimuutos saatiin poliittiseen päätösprosessiin. Sinänsä Datahub hankkeen viestintä webinaareineen on ollut ensiluokkaista ja nyt Fingrid on selkeästi lisännyt aktiviteettia myös järjestelmätoimittajien suuntaan.

Seuraavassa tiivistetysti hankkeen aktiviteeteista tässä vaiheessa:

Syksy 2018

 • Fingrid Datahub-webinaari 31.8 ja 10.10 pidetty, seuraavat 14.12 ja 18.12
 • 20.9.18 saatiin vihdoin hallituksen esitys sähkömarkkinalain (yms) Datahubiin liittyvästä päivityksestä eduskuntaan hyväksyntää varten, tavoitteena saada hyväksyntä 12/2018
 • Fingrid on nyt ryhtynyt sopimaan järjestelmätoimittajakohtaisia tapaamisia, myös meidän kanssa ensimmäinen käsittely on käyty ja lisäksi järjestelmätoimittajille järjestettiin yhteisinfo 31.10. Oletan, että Fingrid tulee käymään säännöllisesti läpi tilannetietoa kunkin järjestelmätoimittajan kanssa jatkossakin
 • 31.10 Fingrid tilaisuuden materiaalit  https://www.ediel.fi/datahub/toimialan-valmistautuminen
 • Ohjeet yhtiökohtaisten Käyttöönottosuunnitelmien tekemiseksi saataneen marraskuun 2018 aikana
 • Fingid Datahub Road showt toimialalle järjestetään seuraavasti: Vaasa 21.11, Oulu 22.11, Vantaa  28.11, Kuopio 4.12
 • Lisäksi Varttitaseen aikatauluksi varmistui 18.12.2020 ja siihen liittyvän toteutussuunnittelun webinaari on myös 14.12.2018
 • 09/2018 – 01/2019 Datahub-järjestelmän suunnittelu vaihe

 

Vuosi 2019

 • Datahubiin liittyvä sähkömarkkinalain päivitys oletuksena voimaan 01.01.2019
 • 01/2019 – 03/2020 Datahubjärjestelmän toteuttaminen ja alustavat testaukset
 • Kun Datahubiin liittyvä lakimuutos on saatu hyväksyttyä, niin myös alustavasti olisi 3 kk aikaa tehdä ensimmäiset versiot yhtiökohtaisista Datahubkäyttöönottosuunnitelmista. Todennäköisesti Q1/2019 aikana. Malli ja ohjeet tulevat Fingridiltä ja varaudumme olemaan tässä vahvasti asiakkaittemme tukena.
 • Myös tietokonversioiteraatiot TITTA-järjestelmään tulevat pakolliseksi kaikille, kun lakimuutos on hyväksytty ja oletuksena ensimmäisen iteraatio-kierroksen ajankohdaksi on tässä 01-05/2019.
  Yhtiöiden kannalta on yhä tärkeämpää kiinnittää huomiota datan laadun parantamiseen ja puuttuvien henkilötunnusten hankintaan.
 • Yhtiökohtaisen Datahub Käyttöönottosuunnitelman versio 1 toimitus Fingridille alustavasti 31.03.2019 mennessä
 • Alustavasti myös tietokonversioiteraatiot 2 ja 3 ovat tai käynnistyvät vuoden 2019 aikana. Viimeistään 3. iteraatioon mennessä mittauspisteiden tunnukset tulisi toimittaa GSRN-muodossa tietokonversiopalveluun. Lisäksi tarvitaan EIC-tunnukset (lisätietoja webinaarin 4.5.2018 pohjalta).

Vuosi 2020

 • 04/2020 – 10/2020 Datahubjärjestelmän hyväksymisvaihe
 •  11/2020 – 12/2020 Datahubiin liittyvien järjestelmien sertifiointi Datahubjärjelmään nähden
 • Varttitase voimaan 18.12.2020

Vuosi 2021

 • 01/2021 – 02/2021 Datahub markkinaosapuolten koekäyttövaihe
 • 03/2021 Datahubin käyttöönottovaihe
 • 04/2021 Suomen Datahubin tuotantokäyttö aloitettu kaikkien Suomessa sähkömarkkinoilla toimivien yhtiöiden osalta yhtä aikaa

Empowerin sisäinen Datahub-projekti on ollut käynnissä jo 1,5 vuotta ja nyt syksyn aikana olemme lisänneet aktiviteettiamme omien asiakkaidemme suuntaan. Uskon, että jatkototeutus selkeytyy huomattavasti lisää loppuvuoden Fingrid Roadshow-tilaisuuksien ja Käyttöönottosuunnitelmien infojen jälkeen. Ainakin nyt draivi tuntuu olevan alalla päällä ja toivottavasti eduskuntakin ymmärtää tehdä tarvittavat päätökset ajallaan, ettei sieltä tule turhaa epävarmuutta ja viivettä.

Yhtiökohtaisten käyttöönottosuunnitelmien toteuttaminen on erittäin tärkeää tehdä kiinteässä yhteistyössä asiakasyhtiöiden ja heidän järjestelmätoimittajiensa välillä ja myös niin, että käytetään yhteistä tietoa hyödyksi laajemmin, eikä ruveta keksimään pyörää moneen kertaan uudestaan. Luonnollisesti on sitten vielä täysin yhtiökohtaisia asioita suunnitelmaan liittyen, mutta toivottavasti vain vähän. Olemme varautuneet tuomaan kattavasti oman osaamisemme projektisuunnittelun osalta tässä asiakkaidemme tueksi.

Datahub-hankkeen onnistumiseksi (ja myös riskien suunnittelussa huomioon otettavaksi), pidämme erittäin tärkeänä, että Datahub ominaisuuksien kannalta asiakastietojärjestelmämuutokset kannattaa toteuttaa mahdollisimman standardina ja myös käyttöönottovaiheessa yhtiökohtaiset menettelyt minimoidaan.

Kirjoittaja Ville Rasimus työskentelee Myyntijohtajana Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Datahub - Reloaded

26.11.2018

Melkein tasan vuosi sitten kirjoitin edellisen kerran Empower blogiin Datahubiin liittyen ja silloin otsikolla ”Datahub tulee, pitääkö olla huolissaan” ja oma näkemykseni oli, että vuoden 2017 aikana oli alalla edetty hyvin, vaikka paljon tehtävää oli vielä edessä.

Tiedän kyllä, että vuoden 2017 lopun ja 2018 ensimmäisen puoliskon aikana ”pinnan alla” tapahtui edelleen runsaasti asioita, mutta tietyllä tavalla hankkeen toteutus mielestäni jämähti, kun virallisesti toimittiin vanhalla käyttöönottoaikataululla Q3/2019, vaikka kukaan ei siihen enää uskonutkaan.

Nyt olenkin ilolla seurannut uutta virinnyttä aktiviteettia, kun saimme kesän aikana toteuttajan Suomen Datahubille ja vihdoin myös Datahub-hankkeen toteuttamiseksi tarvittava lakimuutos saatiin poliittiseen päätösprosessiin. Sinänsä Datahub hankkeen viestintä webinaareineen on ollut ensiluokkaista ja nyt Fingrid on selkeästi lisännyt aktiviteettia myös järjestelmätoimittajien suuntaan.

Seuraavassa tiivistetysti hankkeen aktiviteeteista tässä vaiheessa:

Syksy 2018

 • Fingrid Datahub-webinaari 31.8 ja 10.10 pidetty, seuraavat 14.12 ja 18.12
 • 20.9.18 saatiin vihdoin hallituksen esitys sähkömarkkinalain (yms) Datahubiin liittyvästä päivityksestä eduskuntaan hyväksyntää varten, tavoitteena saada hyväksyntä 12/2018
 • Fingrid on nyt ryhtynyt sopimaan järjestelmätoimittajakohtaisia tapaamisia, myös meidän kanssa ensimmäinen käsittely on käyty ja lisäksi järjestelmätoimittajille järjestettiin yhteisinfo 31.10. Oletan, että Fingrid tulee käymään säännöllisesti läpi tilannetietoa kunkin järjestelmätoimittajan kanssa jatkossakin
 • 31.10 Fingrid tilaisuuden materiaalit  https://www.ediel.fi/datahub/toimialan-valmistautuminen
 • Ohjeet yhtiökohtaisten Käyttöönottosuunnitelmien tekemiseksi saataneen marraskuun 2018 aikana
 • Fingid Datahub Road showt toimialalle järjestetään seuraavasti: Vaasa 21.11, Oulu 22.11, Vantaa  28.11, Kuopio 4.12
 • Lisäksi Varttitaseen aikatauluksi varmistui 18.12.2020 ja siihen liittyvän toteutussuunnittelun webinaari on myös 14.12.2018
 • 09/2018 – 01/2019 Datahub-järjestelmän suunnittelu vaihe

 

Vuosi 2019

 • Datahubiin liittyvä sähkömarkkinalain päivitys oletuksena voimaan 01.01.2019
 • 01/2019 – 03/2020 Datahubjärjestelmän toteuttaminen ja alustavat testaukset
 • Kun Datahubiin liittyvä lakimuutos on saatu hyväksyttyä, niin myös alustavasti olisi 3 kk aikaa tehdä ensimmäiset versiot yhtiökohtaisista Datahubkäyttöönottosuunnitelmista. Todennäköisesti Q1/2019 aikana. Malli ja ohjeet tulevat Fingridiltä ja varaudumme olemaan tässä vahvasti asiakkaittemme tukena.
 • Myös tietokonversioiteraatiot TITTA-järjestelmään tulevat pakolliseksi kaikille, kun lakimuutos on hyväksytty ja oletuksena ensimmäisen iteraatio-kierroksen ajankohdaksi on tässä 01-05/2019.
  Yhtiöiden kannalta on yhä tärkeämpää kiinnittää huomiota datan laadun parantamiseen ja puuttuvien henkilötunnusten hankintaan.
 • Yhtiökohtaisen Datahub Käyttöönottosuunnitelman versio 1 toimitus Fingridille alustavasti 31.03.2019 mennessä
 • Alustavasti myös tietokonversioiteraatiot 2 ja 3 ovat tai käynnistyvät vuoden 2019 aikana. Viimeistään 3. iteraatioon mennessä mittauspisteiden tunnukset tulisi toimittaa GSRN-muodossa tietokonversiopalveluun. Lisäksi tarvitaan EIC-tunnukset (lisätietoja webinaarin 4.5.2018 pohjalta).

Vuosi 2020

 • 04/2020 – 10/2020 Datahubjärjestelmän hyväksymisvaihe
 •  11/2020 – 12/2020 Datahubiin liittyvien järjestelmien sertifiointi Datahubjärjelmään nähden
 • Varttitase voimaan 18.12.2020

Vuosi 2021

 • 01/2021 – 02/2021 Datahub markkinaosapuolten koekäyttövaihe
 • 03/2021 Datahubin käyttöönottovaihe
 • 04/2021 Suomen Datahubin tuotantokäyttö aloitettu kaikkien Suomessa sähkömarkkinoilla toimivien yhtiöiden osalta yhtä aikaa

Empowerin sisäinen Datahub-projekti on ollut käynnissä jo 1,5 vuotta ja nyt syksyn aikana olemme lisänneet aktiviteettiamme omien asiakkaidemme suuntaan. Uskon, että jatkototeutus selkeytyy huomattavasti lisää loppuvuoden Fingrid Roadshow-tilaisuuksien ja Käyttöönottosuunnitelmien infojen jälkeen. Ainakin nyt draivi tuntuu olevan alalla päällä ja toivottavasti eduskuntakin ymmärtää tehdä tarvittavat päätökset ajallaan, ettei sieltä tule turhaa epävarmuutta ja viivettä.

Yhtiökohtaisten käyttöönottosuunnitelmien toteuttaminen on erittäin tärkeää tehdä kiinteässä yhteistyössä asiakasyhtiöiden ja heidän järjestelmätoimittajiensa välillä ja myös niin, että käytetään yhteistä tietoa hyödyksi laajemmin, eikä ruveta keksimään pyörää moneen kertaan uudestaan. Luonnollisesti on sitten vielä täysin yhtiökohtaisia asioita suunnitelmaan liittyen, mutta toivottavasti vain vähän. Olemme varautuneet tuomaan kattavasti oman osaamisemme projektisuunnittelun osalta tässä asiakkaidemme tueksi.

Datahub-hankkeen onnistumiseksi (ja myös riskien suunnittelussa huomioon otettavaksi), pidämme erittäin tärkeänä, että Datahub ominaisuuksien kannalta asiakastietojärjestelmämuutokset kannattaa toteuttaa mahdollisimman standardina ja myös käyttöönottovaiheessa yhtiökohtaiset menettelyt minimoidaan.

Kirjoittaja Ville Rasimus työskentelee Myyntijohtajana Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Tunnisteet
Älykäs data
datahub
Yhteyshenkilöt