Datahub tulee – pitääkö olla huolissaan

29.11.2017

Datahub-projektin projektipäällikkö Pasi Aho kertoi 31.10. julkaistussa blogissaan toimialan valmiutta selvittäneen kyselyn tuloksen kaksijakoisuudesta. Noin puo­let yrityksistä on datahub-aikaan valmistavissa töissä var­sin pitkällä, mut­ta osassa se en­simmäinen mer­kittävä as­kel on vielä ko­ko­naan ot­ta­mat­ta. Empowerin järjestelmien osalta toteutus etenee suunnitellusti.

Datahub-projektin kehitysaskeleet

Fingridin datahub-projekti on vuoden 2017 aikana ottanut merkittäviä askelia eteenpäin:

 • Ediel.fi-portaali ja materiaalipankki avattiin käyttöön 9.2.
 • GS1-tunnusten osalta maaliskuun kommenttikierroksen jälkeen uusi ohje päivättiin 17.8.
 • Suuren suosion saaneita Fingridin online-webinaareja järjestettiin 10 kappaletta ja jatkoa on seurannut syksyllä. Tallenteet webinaareista on kuunneltavissa Ediel.fi-portaalissa.
 • Tietokonversion iteraatiovaiheet käynnistyivät lokakuussa (TITTA, Tietokonversiopalvelu). Empowerin tietojärjestelmäasiakkaita on mukana pilottiryhmässä.
 • Keväällä aloittanut Fingridin vetämä käyttöönottotyöryhmä julkaisi 24.10. ensimmäisen version käyttöönottosuunnitelmasta toimialan kommenteille, joita toivottiin 13.11. mennessä.

Empowerissa suunnittelimme jo vuonna 2014 tietojärjestelmiemme roadmapissa aloittavamme tietokonversioiden toteutuksen ja datahub-määrittelyt vuonna 2017 sekä toteuttavamme järjestelmiin ja tiedonvaihtoon tarvittavat muutokset vuoden 2018 aikana. Olemme edenneet tämän suunnitelman mukaisesti. Vaikka datahub-projektin viivästymisestä on hyvin vahvoja signaaleja, työtä tehdään käytettävissä olevien määrittelyjen pohjalta nykyisessä aikataulussa, kunnes täsmällisempää tietoa on saatavissa. Empowerin datahub-toteutuksen projektipäällikkönä toimii Tapani Aitta.

Datahub parantaa sähkömarkkinan toimintaa

Datahub-projekti on Suomen sähkömarkkinoille erittäin merkittävä digitaaliseen toimintaympäristöön ja palvelutasokyvyn huomattavaan parantamiseen tähtäävä kehityshanke, joka on samalla luontevaa jatketta aiemmin toteutetulle kattavalle asiakkaiden tuntimittauksille ja toukokuun alussa tuotantoon otetulle NBS-muutokselle. Vaikka Suomessa on jo nykyäänkin muihin maihin verrattuna hyvin toimiva sähkömarkkina, datahubin kautta toteutuva asiakkaiden tiedon laadun parantuminen, sopimusprosessien nopeutuminen ja laajempi automatisoituminen antavat sähköyhtiöille aivan uudenlaiset mahdollisuudet nostaa asiakas toimintansa keskiöön. Empowerin uuden EnerimCIS-asiakastietojärjestelmän automatiikka, suorituskyky ja prosessipohjaisuus on rakennettu juuri tätä vaatimusta silmällä pitäen.

Valmistelut jatkuvat

Datahub-projektin vuoden 2017 hyvästä edistymisestä huolimatta on vielä monta asiaa ratkaistavana, ennen kuin datahubin varsinainen käyttöönotto on tehtävissä:

 • Viranomaisen datahubiin liittyvä lainvalmistelu on nyt edistynyt ja saataneen toimialan kommenteille lähiaikoina. Vasta lakimuutoksen vahvistamisen jälkeen voi käynnistyä tarvittavien asetusmuutosten valmistelu.
 • Varsinaisen datahub-järjestelmän toimittajan valinta etenee ja alustavasti valintapäätöstä odotellaan loppukeväästä 2018.
 • Tietokonversion pilottiryhmän aktiivisen osallistumisen ja siitä saadun opin täysimääräinen hyödyntäminen huhtikuussa 2018 alkavaksi suunnitellulle kaikkien osapuolien tietokonversioille.
 • Sähköyhtiöiden asiakasdatan laadun parantaminen ja mahdollinen muiden julkisten rekisterien massahyödyntäminen tässä apuna.
 • Kaikilla tasoilla tarvitaan (Fingrid, sähköyhtiöt, Tietokonversio/Datahub-toimittajat, ATJ-toimittajat) riittävät resurssit mahdollisimman selkeän ja hallitun, asiakkaille huomaamattoman ja sähköyhtiöiden liiketoiminnan jatkuvuuden turvaavan käyttöönottosuunnitelman toteuttamiseksi.

Toivottavasti projektissa pystytään hyödyntämään kokemuksia myös sinänsä onnistuneen NBS-projektin toteutuksesta, jossa tosin projektin pitkittyminen, useat siirtyneet go-live-päivät ja testauksen kertautuminen varmasti kuormittivat kaikkia osapuolia ennakoitua enemmän. 

Lokakuun käyttöönottosuunnitelmaluonnoksen mukaisesti toivomme mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista datahubin käyttöönoton prosessia myös järjestelmätoimittajien suuntaan. Omalta ja asiakkaidemme osalta Empower on – ja haluaa olla – vahvasti tässä muutoksessa mukana. Asiakkaidemme ei siis tarvitse olla huolissaan. 

Ville Rasimus

Kirjoittaja työskentelee myyntijohtajana Empowerin Tiedonhallintapalveluissa.

Datahub tulee – pitääkö olla huolissaan

29.11.2017

Datahub-projektin projektipäällikkö Pasi Aho kertoi 31.10. julkaistussa blogissaan toimialan valmiutta selvittäneen kyselyn tuloksen kaksijakoisuudesta. Noin puo­let yrityksistä on datahub-aikaan valmistavissa töissä var­sin pitkällä, mut­ta osassa se en­simmäinen mer­kittävä as­kel on vielä ko­ko­naan ot­ta­mat­ta. Empowerin järjestelmien osalta toteutus etenee suunnitellusti.

Datahub-projektin kehitysaskeleet

Fingridin datahub-projekti on vuoden 2017 aikana ottanut merkittäviä askelia eteenpäin:

 • Ediel.fi-portaali ja materiaalipankki avattiin käyttöön 9.2.
 • GS1-tunnusten osalta maaliskuun kommenttikierroksen jälkeen uusi ohje päivättiin 17.8.
 • Suuren suosion saaneita Fingridin online-webinaareja järjestettiin 10 kappaletta ja jatkoa on seurannut syksyllä. Tallenteet webinaareista on kuunneltavissa Ediel.fi-portaalissa.
 • Tietokonversion iteraatiovaiheet käynnistyivät lokakuussa (TITTA, Tietokonversiopalvelu). Empowerin tietojärjestelmäasiakkaita on mukana pilottiryhmässä.
 • Keväällä aloittanut Fingridin vetämä käyttöönottotyöryhmä julkaisi 24.10. ensimmäisen version käyttöönottosuunnitelmasta toimialan kommenteille, joita toivottiin 13.11. mennessä.

Empowerissa suunnittelimme jo vuonna 2014 tietojärjestelmiemme roadmapissa aloittavamme tietokonversioiden toteutuksen ja datahub-määrittelyt vuonna 2017 sekä toteuttavamme järjestelmiin ja tiedonvaihtoon tarvittavat muutokset vuoden 2018 aikana. Olemme edenneet tämän suunnitelman mukaisesti. Vaikka datahub-projektin viivästymisestä on hyvin vahvoja signaaleja, työtä tehdään käytettävissä olevien määrittelyjen pohjalta nykyisessä aikataulussa, kunnes täsmällisempää tietoa on saatavissa. Empowerin datahub-toteutuksen projektipäällikkönä toimii Tapani Aitta.

Datahub parantaa sähkömarkkinan toimintaa

Datahub-projekti on Suomen sähkömarkkinoille erittäin merkittävä digitaaliseen toimintaympäristöön ja palvelutasokyvyn huomattavaan parantamiseen tähtäävä kehityshanke, joka on samalla luontevaa jatketta aiemmin toteutetulle kattavalle asiakkaiden tuntimittauksille ja toukokuun alussa tuotantoon otetulle NBS-muutokselle. Vaikka Suomessa on jo nykyäänkin muihin maihin verrattuna hyvin toimiva sähkömarkkina, datahubin kautta toteutuva asiakkaiden tiedon laadun parantuminen, sopimusprosessien nopeutuminen ja laajempi automatisoituminen antavat sähköyhtiöille aivan uudenlaiset mahdollisuudet nostaa asiakas toimintansa keskiöön. Empowerin uuden EnerimCIS-asiakastietojärjestelmän automatiikka, suorituskyky ja prosessipohjaisuus on rakennettu juuri tätä vaatimusta silmällä pitäen.

Valmistelut jatkuvat

Datahub-projektin vuoden 2017 hyvästä edistymisestä huolimatta on vielä monta asiaa ratkaistavana, ennen kuin datahubin varsinainen käyttöönotto on tehtävissä:

 • Viranomaisen datahubiin liittyvä lainvalmistelu on nyt edistynyt ja saataneen toimialan kommenteille lähiaikoina. Vasta lakimuutoksen vahvistamisen jälkeen voi käynnistyä tarvittavien asetusmuutosten valmistelu.
 • Varsinaisen datahub-järjestelmän toimittajan valinta etenee ja alustavasti valintapäätöstä odotellaan loppukeväästä 2018.
 • Tietokonversion pilottiryhmän aktiivisen osallistumisen ja siitä saadun opin täysimääräinen hyödyntäminen huhtikuussa 2018 alkavaksi suunnitellulle kaikkien osapuolien tietokonversioille.
 • Sähköyhtiöiden asiakasdatan laadun parantaminen ja mahdollinen muiden julkisten rekisterien massahyödyntäminen tässä apuna.
 • Kaikilla tasoilla tarvitaan (Fingrid, sähköyhtiöt, Tietokonversio/Datahub-toimittajat, ATJ-toimittajat) riittävät resurssit mahdollisimman selkeän ja hallitun, asiakkaille huomaamattoman ja sähköyhtiöiden liiketoiminnan jatkuvuuden turvaavan käyttöönottosuunnitelman toteuttamiseksi.

Toivottavasti projektissa pystytään hyödyntämään kokemuksia myös sinänsä onnistuneen NBS-projektin toteutuksesta, jossa tosin projektin pitkittyminen, useat siirtyneet go-live-päivät ja testauksen kertautuminen varmasti kuormittivat kaikkia osapuolia ennakoitua enemmän. 

Lokakuun käyttöönottosuunnitelmaluonnoksen mukaisesti toivomme mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista datahubin käyttöönoton prosessia myös järjestelmätoimittajien suuntaan. Omalta ja asiakkaidemme osalta Empower on – ja haluaa olla – vahvasti tässä muutoksessa mukana. Asiakkaidemme ei siis tarvitse olla huolissaan. 

Ville Rasimus

Kirjoittaja työskentelee myyntijohtajana Empowerin Tiedonhallintapalveluissa.

Aihealueet
 • Verkkopalvelut
 • Energiakysymykset
 • Energia
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu