Energiamittaus energiansäästön mahdollistajana

10.10.2019

Ilmasto- ja energia-asiat ovat päivittäin uutisten ykkösaiheita, mutta näin energiansäästöviikolla meistä itse kukin pysähtyy helposti pohtimaan sitä kuinka kukin yksilönä voisi säästää energiaa. Toimin energiahallintapalveluita tuottavassa yrityksessä ja haluan nostaa esille sen kuinka energiamittaus mahdollistaa energiasäästöt.

Valtioneuvosto sääti asetuksen vuonna 2009, jonka puitteissa kunkin sähkön jakeluverkonhaltijan tuli varustaa asiakkaidensa käyttöpaikat eli kodit, kesämökit jne. etäluettavilla mittareilla, jotka rekisteröivät asiakkaan sähkönkulutukset tuntitasoisesti. Näkemykseni on, että asetuksen taustalla on se, että kun mitataan energiaa tiheämmällä syklillä kuin vaikka kerran kuukaudessa mittaria tarkkailemalla ja kun tuodaan tuo tuntitasoinen tieto asiakkaan saataville, kannustaa se miettimään omia tottumuksiaan käyttää sähköä.

Palataan hetkeksi menneisyyteen, aikaan ennen etäluettavia mittareita. Tyypillisesti sähkö laskutettiin arvioperustaisesti niin, että kunkin kuukauden sähkölasku oli tasasuuruinen. Kerran vuodessa käytiin mittari lukemassa paikan päällä ja lukeman perusteella tehtiin tasauslasku, joka puolestaan oli usein hyvin monimutkainen. Verkkoyhtiöasiakkaiden keskuudessa tehdyt asiakastyytyväisyystutkimukset osoittivat, että eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat hankalaselkoiset laskut. Laskun saatuaan mattimeikäläinen joko soitti sähköyhtiöön pyytäen selkokielistä selostusta laskun ymmärtämiseksi, tai kuten valtaosa teki, totesi vain että onpas kulunut paljon sähköä ja maksoi laskunsa kiltisti. Laskun maksamisen jälkeen koko tasauslasku pian unohtui. Järjestely ei kannustanut energiansäästöön.

Nykyisiltä, moderneilta sähkömittareilta kerätään tuntitasoinen mittaustieto kerran vuorokaudessa, yleensä yöaikaan. Mittaustiedon keruun jälkeen ensimmäisenä tarkistetaan onko kaikista kohteista saatu kerättyä mittaustiedot. Jos puutteita ilmaantuu, suoritetaan uudelleenluentoja, alan termein lypsyjä. Tämän jälkeen mittaustiedolle suoritetaan laaduntarkistus, jossa mittaustiedot ja niiden statukset tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan. Statuksia voi olla esimerkiksi mitattu, epävarma tai puutteellinen. Samalla käydään läpi, ettei arvoissa ole ylisuuria arvoja tai tuntisarjoissa aukkoja. Laaduntarkistuksen läpikäynyt mittaustieto on meidän jokaisen saatavilla oman sähköyhtiömme palveluna internetissä.

"Internet-sovelluksella pääsee tutkailemaan omaa energiankulutustaan eri aikamääreillä porautuen: vuosikulutuksia toisiinsa verraten tai jopa lähipäiviä tuntitasoisesti tutkien. Sovelluksessa pääsee vertaamaan omaa energiankäyttöään verrattuna vastaaviin käyttöpaikkoihin ja siten arvioimaan toimiiko itse energian suurkuluttajana, säästäjänä vai normikuluttajana."

Olen haastatellut useaa sähköyhtiötä kysyen kuinka moni heidän asiakkaistaan käyttää tuota ilmaiseksi saatavilla olevaa palvelua. On hämmästyttävää kuinka harva meistä on lopulta kiinnostunut tutkimaan omia energiankulutustottumuksiaan. Uskon, että meistä monen silmät avautuisivat, kun käyttäisimme hetken aikaa ja tarmoa omien energiakäyttöjemme arviointiin. Tuntitasoisesta mittaustiedosta on helposti pääteltävissä kuinka suuri on kotini peruskulutus tai kuinka suureksi kulutus voi enimmillään nousta. Itsearvioinnissa voi havaita energiansäästökohteita kuten sen, että tietokoneita pidetään ihan suotta päällä kaiken aikaa tai kuinka paljon kuluikaan turhaan energiaa ja rahaa kun edellisenä lauantaina sauna olikin päällä kolme tuntia normaalin tunnin sijaan.

Tulevaisuus tulee olemaan entistäkin enemmän energiatehokkuuteen tähtäävää. Lähivuosien aikana siirrytään tuntijakoisesta energiaseurannasta varttitunnin jakoisuuteen, joka mahdollistaa entistä tarkemman tason analysoinnit; alalla on väläytelty jopa tiheämpääkin sykliä. Seuraavan sukupolven mittareiden toiminnallisuuksia määritellään kiivaasti. Tiedonsiirtotekniikat kehittyvät tarjoten yhä reaaliaikaisempaa tiedonsaantia ja toisaalta mahdollisuutta ohjata kuormia (esim. lämmitystä) automaattisesti ja huomaamattomasti. Palveluntarjoajat suunnittelevat palveluita ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät energiankäyttäjiä tehostamaan energiankäyttöjään ja siten pienentämään kunkin omaa hiilijalanjälkeä, toisin sanoen vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sähkönkäyttäjille pyritään löytämään houkuttelevia ratkaisuja, joilla ne pystyisivät saavuttamaan säästöjä; onhan euro edelleen hyvin ohjaava tekijä aatteellisten tekijöiden ohella. Teen oman, henkilökohtaisen lupauksen: kun minulta kysytään sallinko lämminvesivaraajani säätelyn taustalla niin, etten käytännössä huomaa, että joku ohjailee sitä päälle ja pois tietämättäni, annan luvan moiselle ohjaukselle pienenä ympäristötekona.

Kannustan meitä jokaista kurkkaamaan mitä omalla sähköyhtiöllä onkaan minulle tarjottavana siellä ihan ilmaisessa nettipalvelussa. Uskotaan yhdessä energiatehokkaampaan tulevaisuuteen ja tehdään pienempiä tai miksei isompia ympäristötekoja aina kun siihen tulee mahdollisuus! Oikein hyvää energiansäästöviikkoa!

Kirjoittaja Juha Kiukas toimii myyntipäällikkönä Empowerin Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Energiamittaus energiansäästön mahdollistajana

10.10.2019

Ilmasto- ja energia-asiat ovat päivittäin uutisten ykkösaiheita, mutta näin energiansäästöviikolla meistä itse kukin pysähtyy helposti pohtimaan sitä kuinka kukin yksilönä voisi säästää energiaa. Toimin energiahallintapalveluita tuottavassa yrityksessä ja haluan nostaa esille sen kuinka energiamittaus mahdollistaa energiasäästöt.

Valtioneuvosto sääti asetuksen vuonna 2009, jonka puitteissa kunkin sähkön jakeluverkonhaltijan tuli varustaa asiakkaidensa käyttöpaikat eli kodit, kesämökit jne. etäluettavilla mittareilla, jotka rekisteröivät asiakkaan sähkönkulutukset tuntitasoisesti. Näkemykseni on, että asetuksen taustalla on se, että kun mitataan energiaa tiheämmällä syklillä kuin vaikka kerran kuukaudessa mittaria tarkkailemalla ja kun tuodaan tuo tuntitasoinen tieto asiakkaan saataville, kannustaa se miettimään omia tottumuksiaan käyttää sähköä.

Palataan hetkeksi menneisyyteen, aikaan ennen etäluettavia mittareita. Tyypillisesti sähkö laskutettiin arvioperustaisesti niin, että kunkin kuukauden sähkölasku oli tasasuuruinen. Kerran vuodessa käytiin mittari lukemassa paikan päällä ja lukeman perusteella tehtiin tasauslasku, joka puolestaan oli usein hyvin monimutkainen. Verkkoyhtiöasiakkaiden keskuudessa tehdyt asiakastyytyväisyystutkimukset osoittivat, että eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat hankalaselkoiset laskut. Laskun saatuaan mattimeikäläinen joko soitti sähköyhtiöön pyytäen selkokielistä selostusta laskun ymmärtämiseksi, tai kuten valtaosa teki, totesi vain että onpas kulunut paljon sähköä ja maksoi laskunsa kiltisti. Laskun maksamisen jälkeen koko tasauslasku pian unohtui. Järjestely ei kannustanut energiansäästöön.

Nykyisiltä, moderneilta sähkömittareilta kerätään tuntitasoinen mittaustieto kerran vuorokaudessa, yleensä yöaikaan. Mittaustiedon keruun jälkeen ensimmäisenä tarkistetaan onko kaikista kohteista saatu kerättyä mittaustiedot. Jos puutteita ilmaantuu, suoritetaan uudelleenluentoja, alan termein lypsyjä. Tämän jälkeen mittaustiedolle suoritetaan laaduntarkistus, jossa mittaustiedot ja niiden statukset tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan. Statuksia voi olla esimerkiksi mitattu, epävarma tai puutteellinen. Samalla käydään läpi, ettei arvoissa ole ylisuuria arvoja tai tuntisarjoissa aukkoja. Laaduntarkistuksen läpikäynyt mittaustieto on meidän jokaisen saatavilla oman sähköyhtiömme palveluna internetissä.

"Internet-sovelluksella pääsee tutkailemaan omaa energiankulutustaan eri aikamääreillä porautuen: vuosikulutuksia toisiinsa verraten tai jopa lähipäiviä tuntitasoisesti tutkien. Sovelluksessa pääsee vertaamaan omaa energiankäyttöään verrattuna vastaaviin käyttöpaikkoihin ja siten arvioimaan toimiiko itse energian suurkuluttajana, säästäjänä vai normikuluttajana."

Olen haastatellut useaa sähköyhtiötä kysyen kuinka moni heidän asiakkaistaan käyttää tuota ilmaiseksi saatavilla olevaa palvelua. On hämmästyttävää kuinka harva meistä on lopulta kiinnostunut tutkimaan omia energiankulutustottumuksiaan. Uskon, että meistä monen silmät avautuisivat, kun käyttäisimme hetken aikaa ja tarmoa omien energiakäyttöjemme arviointiin. Tuntitasoisesta mittaustiedosta on helposti pääteltävissä kuinka suuri on kotini peruskulutus tai kuinka suureksi kulutus voi enimmillään nousta. Itsearvioinnissa voi havaita energiansäästökohteita kuten sen, että tietokoneita pidetään ihan suotta päällä kaiken aikaa tai kuinka paljon kuluikaan turhaan energiaa ja rahaa kun edellisenä lauantaina sauna olikin päällä kolme tuntia normaalin tunnin sijaan.

Tulevaisuus tulee olemaan entistäkin enemmän energiatehokkuuteen tähtäävää. Lähivuosien aikana siirrytään tuntijakoisesta energiaseurannasta varttitunnin jakoisuuteen, joka mahdollistaa entistä tarkemman tason analysoinnit; alalla on väläytelty jopa tiheämpääkin sykliä. Seuraavan sukupolven mittareiden toiminnallisuuksia määritellään kiivaasti. Tiedonsiirtotekniikat kehittyvät tarjoten yhä reaaliaikaisempaa tiedonsaantia ja toisaalta mahdollisuutta ohjata kuormia (esim. lämmitystä) automaattisesti ja huomaamattomasti. Palveluntarjoajat suunnittelevat palveluita ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät energiankäyttäjiä tehostamaan energiankäyttöjään ja siten pienentämään kunkin omaa hiilijalanjälkeä, toisin sanoen vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sähkönkäyttäjille pyritään löytämään houkuttelevia ratkaisuja, joilla ne pystyisivät saavuttamaan säästöjä; onhan euro edelleen hyvin ohjaava tekijä aatteellisten tekijöiden ohella. Teen oman, henkilökohtaisen lupauksen: kun minulta kysytään sallinko lämminvesivaraajani säätelyn taustalla niin, etten käytännössä huomaa, että joku ohjailee sitä päälle ja pois tietämättäni, annan luvan moiselle ohjaukselle pienenä ympäristötekona.

Kannustan meitä jokaista kurkkaamaan mitä omalla sähköyhtiöllä onkaan minulle tarjottavana siellä ihan ilmaisessa nettipalvelussa. Uskotaan yhdessä energiatehokkaampaan tulevaisuuteen ja tehdään pienempiä tai miksei isompia ympäristötekoja aina kun siihen tulee mahdollisuus! Oikein hyvää energiansäästöviikkoa!

Kirjoittaja Juha Kiukas toimii myyntipäällikkönä Empowerin Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Tunnisteet
energiajousto
energiatehokkuus
kestävä energia
Yhteyshenkilöt