Energianmittauksen kehitys – käyntiinlähtövirrasta palveluun

09.11.2018

Energianmittaus on kehittynyt parissa vuosikymmenessä dramaattisesti ja avannut uusia mahdollisuuksia niin energiayhtiöille, niiden asiakkaille kuin palveluntarjoajillekin. 

Tullessani energianmittausliiketoimintaan tammikuussa 1997 maailma näytti hyvin erilaiselta kuin tänään. Tuolloin vertailtiin mekaanisten ja staattisten mittareiden käyntiinlähtövirtoja, keskusteltiin kestääkö LCD-näyttö pakkasta ja näkeekö siitä ylipäänsä lukemaa -20 °C:ssä. Etäluennassa olivat vain tuotanto-, rajapiste- ja isot teollisuuskohteet. Tariffin- ja kuormanohjaukseen käytettiin joko verkkokäskyohjausjärjestelmiä, MELKOa tai kellokytkimiä, jotka kaikki on sittemmin purettu pois. Mittarivaihdot suoritettiin kausivaihtoina laitekannan pitämiseksi suhteellisen tuoreena. Suomen mittarimarkkinoilla liikkui hieman reilu 100 000 mittaria vuodessa, ja mittareiden eliniässä tähyttiin 25–30 vuoteen. Energianmittausliiketoiminta oli viime vuosituhannen lopulla varsin seesteistä.

2000-luvun alussa alkoi tapahtua. Energiayhtiöt alkoivat tehostaa prosessejaan omista lähtökohdistaan, markkinaehtoisesti. Laajamittainen etäluenta nosti päätään. Elenia, silloinen Vattenfall Verkko, päätti siirtää kaikki lukuisat käyttöpaikkansa etäluennan piiriin ja vieläpä palvelumallilla, joka oli tässä mittakaavassa hyvin ainutlaatuista.Vattenfallin ilmoitus pysäytti lähes kaikkien energiayhtiöiden mittauspuolen hankinnat. Kiinnostus palveluita kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti koko toimialalla. Osa energiayhtiöistä pyysi tarjouksia molemmilla toteutusvaihtoehdoilla: järjestelmät itselle tai mittaustiedot palveluna. Alalle ilmestyi konsultteja määrittelemään tarpeita ja hoitamaan kilpailutuksia.

Kansainväliset energiankäytön tehostussopimukset ajoivat viranomaiset vaatimaan tarkemman tason mittausta, minkä seurauksena lähes kaikki Suomen noin 3,4 miljoonaa sähkön käyttöpaikkaa liitettiin etäluennan piiriin vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittalaitteet hankittiin muutamalta laitetoimittajalta. Useat verkkoyhtiöt solmivat sopimukset avaimet käteen -tyyppisistä monivuotisista palvelukokonaisuuksista, joissa palveluntoimittaja vastasi hankkeen suunnittelusta ja läpiviennistä palvelutuotantoon. Empower on yksi merkittävimmistä palveluntuottajista toimialalla.

Tällä hetkellä kaikki Suomen sähkönkäyttöpaikat ovat etäluennan piirissä, iso osa palvelutoimittajien hallinnassa. Viranomaisvaatimukset tiukkenevat entisestään siirryttäessä entistä yhtenäisemmille energiamarkkinoille koko Euroopan tasolla. Samaan aikaan asiakas eli sähkön käyttäjä on nostettu vahvemmin keskiöön. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseensa tuottamalla enemmän kulutuspäätöksiä ohjaavaa dataa. Sähkön hinnoittelu on vapautunut ja toimittajan vaihtaminen on tehty hyvin helpoksi. Uusia toimijoita uusine tuotteineen on tullut markkinoille. Osa asiakkaista on alkanut pientuottajiksi. Aurinkosähkön tuottajien määrä on tuplaantunut vuodesta toiseen. Sähköautot ja sähkön varastointi akustoihin tulevat lisääntymään. Ihmisten energiatietoisuus ja vaikuttamisen halu kasvavat. Sähköverkot muuttuvat älyverkoiksi, joissa mittausratkaisuilla on keskeinen rooli.

Energianmittaustietoa tullaan hyödyntämään useissa erilaisissa palveluissa, ei pelkästään laskutuksessa tai taseselvityksessä. Mittareilta saatavia hälytystietoja siirretään käytön tukeen sähkönjakelun vianselvityksen tueksi. Uusia sähkötuotteita tulee markkinoille. Tuntimittauksesta ollaan siirtymässä varttijakoiseen malliin. Mittaustiedot tullaan siirtämään keskitettyyn tietokantaan, Datahubiin. Enää ei keskustella mittareiden käyntiinlähtövirroista, olemme keskellä IT-maailmaa lähes reaaliaikaisine tiedonsiirtoteknologioineen ja tietojärjestelmäintegraatioineen. Ratkaisut ovat kompleksisia vaatien IT-syväosaamista ja nopeaa reagointia, minkä vuoksi monellakaan verkkoyhtiöllä ei ole enää mahdollisuuksia hoitaa tätä kokonaisuutta ilman luotettavia ja ammattitaitoisia kumppaneita.

Palvelumalli on tullut jäädäkseen. Miettiessäsi energianmittauksen tai energiatiedonhallinnan haasteita otathan yhteyttä Empowerin asiantunteviin ammattilaisiin, niin mietitään yhdessä Teille sopivat palveluratkaisut nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiinne!

Juha Kiukas

Myyntipäällikkö

Energy Intelligence -liiketoiminta

 

Energianmittauksen kehitys – käyntiinlähtövirrasta palveluun

09.11.2018

Energianmittaus on kehittynyt parissa vuosikymmenessä dramaattisesti ja avannut uusia mahdollisuuksia niin energiayhtiöille, niiden asiakkaille kuin palveluntarjoajillekin. 

Tullessani energianmittausliiketoimintaan tammikuussa 1997 maailma näytti hyvin erilaiselta kuin tänään. Tuolloin vertailtiin mekaanisten ja staattisten mittareiden käyntiinlähtövirtoja, keskusteltiin kestääkö LCD-näyttö pakkasta ja näkeekö siitä ylipäänsä lukemaa -20 °C:ssä. Etäluennassa olivat vain tuotanto-, rajapiste- ja isot teollisuuskohteet. Tariffin- ja kuormanohjaukseen käytettiin joko verkkokäskyohjausjärjestelmiä, MELKOa tai kellokytkimiä, jotka kaikki on sittemmin purettu pois. Mittarivaihdot suoritettiin kausivaihtoina laitekannan pitämiseksi suhteellisen tuoreena. Suomen mittarimarkkinoilla liikkui hieman reilu 100 000 mittaria vuodessa, ja mittareiden eliniässä tähyttiin 25–30 vuoteen. Energianmittausliiketoiminta oli viime vuosituhannen lopulla varsin seesteistä.

2000-luvun alussa alkoi tapahtua. Energiayhtiöt alkoivat tehostaa prosessejaan omista lähtökohdistaan, markkinaehtoisesti. Laajamittainen etäluenta nosti päätään. Elenia, silloinen Vattenfall Verkko, päätti siirtää kaikki lukuisat käyttöpaikkansa etäluennan piiriin ja vieläpä palvelumallilla, joka oli tässä mittakaavassa hyvin ainutlaatuista.Vattenfallin ilmoitus pysäytti lähes kaikkien energiayhtiöiden mittauspuolen hankinnat. Kiinnostus palveluita kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti koko toimialalla. Osa energiayhtiöistä pyysi tarjouksia molemmilla toteutusvaihtoehdoilla: järjestelmät itselle tai mittaustiedot palveluna. Alalle ilmestyi konsultteja määrittelemään tarpeita ja hoitamaan kilpailutuksia.

Kansainväliset energiankäytön tehostussopimukset ajoivat viranomaiset vaatimaan tarkemman tason mittausta, minkä seurauksena lähes kaikki Suomen noin 3,4 miljoonaa sähkön käyttöpaikkaa liitettiin etäluennan piiriin vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittalaitteet hankittiin muutamalta laitetoimittajalta. Useat verkkoyhtiöt solmivat sopimukset avaimet käteen -tyyppisistä monivuotisista palvelukokonaisuuksista, joissa palveluntoimittaja vastasi hankkeen suunnittelusta ja läpiviennistä palvelutuotantoon. Empower on yksi merkittävimmistä palveluntuottajista toimialalla.

Tällä hetkellä kaikki Suomen sähkönkäyttöpaikat ovat etäluennan piirissä, iso osa palvelutoimittajien hallinnassa. Viranomaisvaatimukset tiukkenevat entisestään siirryttäessä entistä yhtenäisemmille energiamarkkinoille koko Euroopan tasolla. Samaan aikaan asiakas eli sähkön käyttäjä on nostettu vahvemmin keskiöön. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseensa tuottamalla enemmän kulutuspäätöksiä ohjaavaa dataa. Sähkön hinnoittelu on vapautunut ja toimittajan vaihtaminen on tehty hyvin helpoksi. Uusia toimijoita uusine tuotteineen on tullut markkinoille. Osa asiakkaista on alkanut pientuottajiksi. Aurinkosähkön tuottajien määrä on tuplaantunut vuodesta toiseen. Sähköautot ja sähkön varastointi akustoihin tulevat lisääntymään. Ihmisten energiatietoisuus ja vaikuttamisen halu kasvavat. Sähköverkot muuttuvat älyverkoiksi, joissa mittausratkaisuilla on keskeinen rooli.

Energianmittaustietoa tullaan hyödyntämään useissa erilaisissa palveluissa, ei pelkästään laskutuksessa tai taseselvityksessä. Mittareilta saatavia hälytystietoja siirretään käytön tukeen sähkönjakelun vianselvityksen tueksi. Uusia sähkötuotteita tulee markkinoille. Tuntimittauksesta ollaan siirtymässä varttijakoiseen malliin. Mittaustiedot tullaan siirtämään keskitettyyn tietokantaan, Datahubiin. Enää ei keskustella mittareiden käyntiinlähtövirroista, olemme keskellä IT-maailmaa lähes reaaliaikaisine tiedonsiirtoteknologioineen ja tietojärjestelmäintegraatioineen. Ratkaisut ovat kompleksisia vaatien IT-syväosaamista ja nopeaa reagointia, minkä vuoksi monellakaan verkkoyhtiöllä ei ole enää mahdollisuuksia hoitaa tätä kokonaisuutta ilman luotettavia ja ammattitaitoisia kumppaneita.

Palvelumalli on tullut jäädäkseen. Miettiessäsi energianmittauksen tai energiatiedonhallinnan haasteita otathan yhteyttä Empowerin asiantunteviin ammattilaisiin, niin mietitään yhdessä Teille sopivat palveluratkaisut nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiinne!

Juha Kiukas

Myyntipäällikkö

Energy Intelligence -liiketoiminta

 

Aihealueet
  • Energiakysymykset
Tunnisteet
kestävä energia
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu