Miksi aina pitää olla varuillaan?

10.12.2019

Kuluvan vuoden viimeistä tapaturmapäivää vietetään tuttuun tapaan perjantaina 13. joulukuuta. Empower on mukana kampanjassa, sillä työmme luonteen huomioiden tapaturmien ennaltaehkäisy ja turvallinen työympäristö ovat korkealla tavoitteissamme. Haluamme, että jokainen empowerilainen sekä kumppanimme työmailla pääsevät aina turvallisesti kotiin päivän päätteeksi.

Meillä Empowerilla työturvallisuutta johdetaan aktiivisesti ja yhtenä johtamisen välineenä toimii toki säännöllinen tapaturmataajuuden seuranta. Työturvallisuudessa meillä on viimeisten vuosien aikana ollut todella hienoa kehitystä ja trendi seurantamittareissamme näyttänyt laskevan tasaisesti. Jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti mittareita on myös päivitetty ja osa mittareista vaihdettu vuosittain. Poissaoloon johtaneen tapaturmataajuuden (LWIF) laskettua menestyksekkäästi edellisinä toimintavuosina jo kohtuullisen alhaiselle tasolle, olemme 2019 aikana seuranneet erityisesti kaikkien raportoitujen tapaturmien taajuutta (TRIF), joka kuluneen toimintavuoden aikana on kehittynyt hyvään suuntaan.

Kuten monessa muussakin asiassa, sitä saat mitä mittaat, ja vaikka Empowerin työturvallisuuden kehitys on hyvää kaikilla mittareilla ja kokonaisuudessa tapaturmien määrä on laskussa, ei se kerro koko totuutta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan alhainen tapaturmataajuus ei korreloi kaikista vakavampien tapaturmien poistumisen kanssa, vaan kuolemaan johtanut tapaturma voi sattua vaikka LWIF on lähellä nollaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä että fokus on pienien (lue triviaalien) asioiden poistamisessa merkittävimpien sijasta - näillähän saadaan nopeampi parannus taajuuslukuihin, tai myös että riskipotentiaalia ei aidosti arvioida tapahtumien yhteydessä, vaan tyydytään tyytyväisenä siihen, että nyt ei sattunut mitään. Hyvän olon tunteeseen on niin helppo tuudittua.

"Empowerin työ kentällä on sen luontoista, että vaaranpaikkoja on tarjolla jatkuvasti ja riski vakavaan tapaturmaan on aina olemassa." 

Myös Empowerilla on astetta vakavampi tapaturma sattunut tänä vuonna. Erityisesti nostot ja korkealla tehtävät työt ovat riskialttiita, joissa suojautumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri, joka ilmenee muun muassa säännöllisinä työmaatarkastuksina ja työn aloituksen riskienarviointeina, lisää työn turvallisuutta. Empowerillakin ennakoivaa kulttuuria on rakennettu ja lisäksi huolehdittu siitä, että jos jotain sattuu, tapauksia tutkitaan kattavasti, jotta voidaan välittää opit koko organisaatiolle ja välttää sama tilanne vastaisuudessa. Tästäkin huolimatta, aina pitää olla varuillaan.

Empowerin trendi työturvallisuudessa on monin paikoin positiivinen ja voimme olla iloisia saavutuksistamme. Vakavammissakin tapauksissa olemme pääosin toimineet ennakoivalla tavalla, mutta usean haitallisen osatekijän yhtäaikaisuus voi tuottaa yllättäviä tilanteita ja yhdistettynä virhetilanteeseen voi johtaa tapaturmaan ja yli 30 päivän poissaoloon - näin kävi Empowerillakin. Onneksi kuitenkin sellaiseen, josta kuntoutuu ennalleen kohtuullisessa ajassa. Virheet ovat inhimillisiä, jolloin asianmukaiset riskienhallintatoimet ovatkin välttämättömiä jotta mahdollinen virhe ei automaattisesti tuottaisi konkreettista tapaturmavaaraa - tapahtuneista on myös entistä paremmin opittava.

Alallamme toimivilla organisaatioilla on kaikilla sama haaste - jos hiotaan ja säädetään sitä, että ei tulisi lainkaan tilastoituja tapaturmia, voi suuri kuva ja isot riskit unohtua arjen työssä. Niin meille kuin muillekin onkin tärkeää löytää tasapaino näiden kahden välillä.

Kirjoittaja Vesa Rapo työskentelee Vastuullisuus- ja HSE-johtajan Empower-konsernissa

Miksi aina pitää olla varuillaan?

10.12.2019

Kuluvan vuoden viimeistä tapaturmapäivää vietetään tuttuun tapaan perjantaina 13. joulukuuta. Empower on mukana kampanjassa, sillä työmme luonteen huomioiden tapaturmien ennaltaehkäisy ja turvallinen työympäristö ovat korkealla tavoitteissamme. Haluamme, että jokainen empowerilainen sekä kumppanimme työmailla pääsevät aina turvallisesti kotiin päivän päätteeksi.

Meillä Empowerilla työturvallisuutta johdetaan aktiivisesti ja yhtenä johtamisen välineenä toimii toki säännöllinen tapaturmataajuuden seuranta. Työturvallisuudessa meillä on viimeisten vuosien aikana ollut todella hienoa kehitystä ja trendi seurantamittareissamme näyttänyt laskevan tasaisesti. Jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti mittareita on myös päivitetty ja osa mittareista vaihdettu vuosittain. Poissaoloon johtaneen tapaturmataajuuden (LWIF) laskettua menestyksekkäästi edellisinä toimintavuosina jo kohtuullisen alhaiselle tasolle, olemme 2019 aikana seuranneet erityisesti kaikkien raportoitujen tapaturmien taajuutta (TRIF), joka kuluneen toimintavuoden aikana on kehittynyt hyvään suuntaan.

Kuten monessa muussakin asiassa, sitä saat mitä mittaat, ja vaikka Empowerin työturvallisuuden kehitys on hyvää kaikilla mittareilla ja kokonaisuudessa tapaturmien määrä on laskussa, ei se kerro koko totuutta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan alhainen tapaturmataajuus ei korreloi kaikista vakavampien tapaturmien poistumisen kanssa, vaan kuolemaan johtanut tapaturma voi sattua vaikka LWIF on lähellä nollaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä että fokus on pienien (lue triviaalien) asioiden poistamisessa merkittävimpien sijasta - näillähän saadaan nopeampi parannus taajuuslukuihin, tai myös että riskipotentiaalia ei aidosti arvioida tapahtumien yhteydessä, vaan tyydytään tyytyväisenä siihen, että nyt ei sattunut mitään. Hyvän olon tunteeseen on niin helppo tuudittua.

"Empowerin työ kentällä on sen luontoista, että vaaranpaikkoja on tarjolla jatkuvasti ja riski vakavaan tapaturmaan on aina olemassa." 

Myös Empowerilla on astetta vakavampi tapaturma sattunut tänä vuonna. Erityisesti nostot ja korkealla tehtävät työt ovat riskialttiita, joissa suojautumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri, joka ilmenee muun muassa säännöllisinä työmaatarkastuksina ja työn aloituksen riskienarviointeina, lisää työn turvallisuutta. Empowerillakin ennakoivaa kulttuuria on rakennettu ja lisäksi huolehdittu siitä, että jos jotain sattuu, tapauksia tutkitaan kattavasti, jotta voidaan välittää opit koko organisaatiolle ja välttää sama tilanne vastaisuudessa. Tästäkin huolimatta, aina pitää olla varuillaan.

Empowerin trendi työturvallisuudessa on monin paikoin positiivinen ja voimme olla iloisia saavutuksistamme. Vakavammissakin tapauksissa olemme pääosin toimineet ennakoivalla tavalla, mutta usean haitallisen osatekijän yhtäaikaisuus voi tuottaa yllättäviä tilanteita ja yhdistettynä virhetilanteeseen voi johtaa tapaturmaan ja yli 30 päivän poissaoloon - näin kävi Empowerillakin. Onneksi kuitenkin sellaiseen, josta kuntoutuu ennalleen kohtuullisessa ajassa. Virheet ovat inhimillisiä, jolloin asianmukaiset riskienhallintatoimet ovatkin välttämättömiä jotta mahdollinen virhe ei automaattisesti tuottaisi konkreettista tapaturmavaaraa - tapahtuneista on myös entistä paremmin opittava.

Alallamme toimivilla organisaatioilla on kaikilla sama haaste - jos hiotaan ja säädetään sitä, että ei tulisi lainkaan tilastoituja tapaturmia, voi suuri kuva ja isot riskit unohtua arjen työssä. Niin meille kuin muillekin onkin tärkeää löytää tasapaino näiden kahden välillä.

Kirjoittaja Vesa Rapo työskentelee Vastuullisuus- ja HSE-johtajan Empower-konsernissa

Tunnisteet
Työturvallisuus
Yhteyshenkilöt