Mittaustiedonhallinta- ja laadunhallintapalvelut menestyksekkäästi Savon Voimalle

12.06.2019

Uutisoimme syksyllä 2018 siitä, kuinka Savon Voima valitsi Empowerin mittauspalveluidensa tuottajaksi. Empower sai tehtäväkseen laajan palvelukokonaisuuden haltuunoton helmikuun 2019 loppuun mennessä. Suoriuduimme tiukkaan aikataulutetusta siirtoprojektista hienosti. Projektin sujuvaa etenemistä auttoivat toimiva yhteistyö toimittajan, tilaajan ja muiden siirtoprojektiin osallistuneiden osapuolten kesken sekä luonnollisesti Empowerin laaja-alainen ja ammattitaitoinen kokemus energia-alan projektitoteutuksista.

Laajassa muutosprojektissa vaihdettiin koko energiatiedonhallinnan IT-alusta ja siirrettiin viiden eri mittalaitevalmistajan etäluentaratkaisut Empowerin palvelualustalle. Tyypillisesti yksikin järjestämävaihdos vie useamman kuukauden. Haastetta nosti useamman järjestelmän samanaikainen vaihto ja aiemman EDM-järjestelmän korvaaminen uudella EnerimEDM-järjestelmällä. Lisäksi käyttöön otettiin Empowerin EnerimSMP-alusta mittalaitteiden hallintaan ja järjestelmien väliseen integrointiin.

Empower on huolehtinut maaliskuun alusta lähtien Savon Voiman kaikkien 120 000 sähkön ja kaukolämmön käyttöpaikan mittaustiedon keruusta ja jatkokäsittelystä. Syksyllä solmittu palvelusopimus on useamman vuoden mittainen.

– Vaikka siirtoprojekti oli teknisesti ja aikataulullisesti hyvin haastava, Empower suoriutui siitä mallikkaasti. Kaikki keskeiset toiminnot saatiin toimimaan ja testaukseen hyvissä ajoin ennen varsinaista palvelun käyttöönottopäivää. Tämä edesauttoi sitä, että palvelun siirto voitiin tehdä hallitusti sekä turvallisesti. Muutamat palvelun loppuviilaukset on tehty sovitun aikataulun mukaisesti kevään aikana. Me Savon Voimalla olemme olleet tyytyväisiä sekä siirtoprojektiin että palvelun laatuun, kertoo Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtaja Matti Ryhänen.

– Olemme samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan. Yhteisellä tahtotilalla, eri tehtävävaiheiden priorisoinnilla, asiantuntevilla resursseilla ja johdonmukaisella ohjaus- ja päätöksentekoprosessilla päästiin maaliin oikea-aikaisesti. Olemme nyt entistä valmiimpia seuraavaan energiamittausalan aaltoon, joka väistämättä on lähivuosina edessä, kiteyttää Empowerin myyntipäällikkö Juha Kiukas.

Kirjoittaja Juha Kiukas työskentelee Myyntipäällikkönä Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Mittaustiedonhallinta- ja laadunhallintapalvelut menestyksekkäästi Savon Voimalle

12.06.2019

Uutisoimme syksyllä 2018 siitä, kuinka Savon Voima valitsi Empowerin mittauspalveluidensa tuottajaksi. Empower sai tehtäväkseen laajan palvelukokonaisuuden haltuunoton helmikuun 2019 loppuun mennessä. Suoriuduimme tiukkaan aikataulutetusta siirtoprojektista hienosti. Projektin sujuvaa etenemistä auttoivat toimiva yhteistyö toimittajan, tilaajan ja muiden siirtoprojektiin osallistuneiden osapuolten kesken sekä luonnollisesti Empowerin laaja-alainen ja ammattitaitoinen kokemus energia-alan projektitoteutuksista.

Laajassa muutosprojektissa vaihdettiin koko energiatiedonhallinnan IT-alusta ja siirrettiin viiden eri mittalaitevalmistajan etäluentaratkaisut Empowerin palvelualustalle. Tyypillisesti yksikin järjestämävaihdos vie useamman kuukauden. Haastetta nosti useamman järjestelmän samanaikainen vaihto ja aiemman EDM-järjestelmän korvaaminen uudella EnerimEDM-järjestelmällä. Lisäksi käyttöön otettiin Empowerin EnerimSMP-alusta mittalaitteiden hallintaan ja järjestelmien väliseen integrointiin.

Empower on huolehtinut maaliskuun alusta lähtien Savon Voiman kaikkien 120 000 sähkön ja kaukolämmön käyttöpaikan mittaustiedon keruusta ja jatkokäsittelystä. Syksyllä solmittu palvelusopimus on useamman vuoden mittainen.

– Vaikka siirtoprojekti oli teknisesti ja aikataulullisesti hyvin haastava, Empower suoriutui siitä mallikkaasti. Kaikki keskeiset toiminnot saatiin toimimaan ja testaukseen hyvissä ajoin ennen varsinaista palvelun käyttöönottopäivää. Tämä edesauttoi sitä, että palvelun siirto voitiin tehdä hallitusti sekä turvallisesti. Muutamat palvelun loppuviilaukset on tehty sovitun aikataulun mukaisesti kevään aikana. Me Savon Voimalla olemme olleet tyytyväisiä sekä siirtoprojektiin että palvelun laatuun, kertoo Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtaja Matti Ryhänen.

– Olemme samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan. Yhteisellä tahtotilalla, eri tehtävävaiheiden priorisoinnilla, asiantuntevilla resursseilla ja johdonmukaisella ohjaus- ja päätöksentekoprosessilla päästiin maaliin oikea-aikaisesti. Olemme nyt entistä valmiimpia seuraavaan energiamittausalan aaltoon, joka väistämättä on lähivuosina edessä, kiteyttää Empowerin myyntipäällikkö Juha Kiukas.

Kirjoittaja Juha Kiukas työskentelee Myyntipäällikkönä Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Tunnisteet
älykäs data
laadunhallintapalvelut
mittauspalvelut
Yhteyshenkilöt