Moderni älytehdas mahdollistaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden

13.03.2019

Haminan uuden tehtaan toteutuksessa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat monipuolisesti. Kestävä kehitys kulkee käsi kädessä taloudellisuuden ja kilpailukyvyn kanssa.

Lain mukaan vastuu luonnosta ja ympäristöstä kuuluu kaikille. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia luontoon, elinkeinoihin ja talouteen kaikkialla maapallolla. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät ja samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiankulutuksesta on edelleen lähes 80 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisussa teknologian innovaatioilla ja teollisuuden sitoutumisella kestävään kehitykseen on tärkeä rooli. Me Empowerilla uskomme, että palveluistamme voi olla paljon apua yritysten ja yhteiskuntamme matkalle kohti entistä kestävämpää kehitystä.

Tavoitteena päästötön ja tehokas energian käyttö

Siirtyessämme vanhoista 1970-luvulla rakennetuista tiloista moderneihin 2000-luvun tiloihin Haminaan, tehtaan energiatehokkuus kohosi aivan uudelle tasolle. Päästöjen minimointiin ja toiminnan tehokkuuteen on kiinnitetty huomioita kaikessa.

Tehdas sijaitsee kiinteistössä, jonka omistaja on erittäin sitoutunut ympäristöarvoihin. Vaikka itse kiinteistö on vanha, toteutuksissa on hyödynnetty viimeisintä tekniikkaa, muun muassa lämpöeristyksiin on satsattu ja lämmityksessä suositaan mahdollisimman päästötöntä energiaa. Tällä hetkellä Haminan tehdas lämpiää maakaasulla ja harkinnassa on siirtyminen kaukolämpöön. Tehtaan viereen ollaan rakentamassa uutta lämpövoimalaitosta ja suunnitelmissa on hyödyntää sen tarjoamia päästöttömiä energiamuotoja.

Jatkuvan toiminnan kehittämisen periaate

Toiminnan suunnittelutyö tehdään digitaalisia välineitä ja tekoälyä hyödyntäen. Toimeksiannot ja tilaukset tehdään sähköisesti, ”paperiton toimisto” -periaate toimii hyvin myös modernissa tehtaassa.

"Älykäs tehdas ei ole milloinkaan täysin valmis. Tuotannon vaiheita mitataan jatkuvasti ja kehitetään prosesseja saadun tiedon pohjalta."

Aikaa myöten älykäs järjestelmä oppii ehdottamaan parannuksia prosesseihin, niin että työn ja materiaalien hukka voidaan minimoida. Mittauksin löydetään aikaa ja energiaa syövät kohdat, ja parannetaan prosesseja. Työn tehostaminen tarkoittaa työntekijöillekin toimivampia ratkaisuja ja sopivaa työkuormaa.

Materiaalihallinnan optimointiin olemme rakentaneet ratkaisuja myös asiakkaillemme. Polttoainetta ja aikaa säästyy ulkomaille toteuttamassamme teollisuuslaitoksessa, jossa älykäs järjestelmä seuraa trukkien liikennettä varastolla ja ohjaa ne tehokkaimmille reiteille. Valmiin tuotteen varastopaikan optimointi kuuluu myös asiaan. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia sekä trukkien ja polttoaineen kulutusta. Ympäristöystävällisyys on usein myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Tuotanto-olosuhteet säästävät energiaa

Uuden tehtaan moderni tekniikka ohjaa led-valaistusta säätäen ja kohdistaen valaistuksen tehon tarpeen mukaan. Öisin ei tehtaalla valot pala – valaistus toimii silloin kun sitä tarvitaan ja siellä missä sitä tarvitaan.

Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus toimivat tasaisesti kulloisetkin tarpeet ja ulkotilan olosuhteet huomioiden. Rakensimme tehtaalle täysin uuden savukaasujen poistojärjestelmän, jonka teho säätyy käytön mukaan. Kun käyttö vähenee, pienenee energiankulutus. Järjestelmä toimii vain silloin, kun kaasuja muodostuu, joten turhaa energiankulutusta ei synny.

Myös ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan tehdasta remontoidessa. Modernilla järjestelmällä lämmön talteenottoineen saadaan aikaan merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.

Henkilöstön sitouttaminen kestävän kehityksen toimintatapoihin

Empower varmistaa, että jokainen työntekijä on riittävällä tavalla informoitu ja koulutettu ympäristövaatimuksiin liittyen. Opastamme henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioiden huomioimisessa, esimerkiksi kemikaalien turvallisessa käsittelyssä, jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa, energiansäästämisessä sekä taloudellisessa ajotavassa.

Työntekijöidemme tulee noudattaa ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä, ympäristölupia ja muita sovellettavaksi tulevia määräyksiä. Olemme kaikki velvoitettuja vähentämään tai poistamaan syntyvän jätteen määrää tai muuta ympäristölle aiheutuvaa haitallista vaikutusta mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi materiaalia tai jätettä kierrättämällä.

Kiertotalous kunniaan puhtaanapidosta materiaalien kierrätykseen ja varastointiin

Materiaalivalinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä, pienen hiilijalanjäljen omaavia tuotteita, oli kyseessä sitten laitteiden voiteluaineet, tuotteiden raaka-aineet, työkalut tai puhtaanapito. Valmistuksessa, huollossa ja puhtaanapidossa käytettävät kemikaalit ovat myrkyttömiä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Kun toimintaa jatkuu riittävän pitkään, itseoppiva tekoäly kykenee myös ehdottamaan tehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi osoittautunutta vaihtoehtoa eri materiaalien ja komponenttien välillä.

Tuotannon suunnittelussa pystytään mittausten ja analyysin kautta säästämään paljon materiaalihankinnoissa. Kun vaikkapa huoltotehtäviä tehdessä voidaan vaivatta päivittää järjestelmään käytetyt materiaalit, varastoitavien tarvikkeiden ja materiaalien määrä saadaan optimoitua. Tarvikkeita on aina saatavilla, mutta ei liian paljon kuormittamassa varastoja.

"Materiaaleja ei haaskata, vaan yli jäävä materiaali kierrätetään ja hyödynnetään kiertotalouden periaatteita noudattaen niin pitkälle kuin mahdollista. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet mahdollisuuksien mukaan."

Haemme aktiivisesti koko ajan ratkaisuja siihen, kuinka hyödyntää ja käyttää uudelleen kaikki mahdollinen jäte. Silloin kun kierrätys ei enää ole mahdollista, jätteet lajitellaan erittäin tarkasti. Kun tehdassaliin tuodaan esimerkiksi puulavalla kunnostettava laite, pakkaus puretaan ja puulava lähtee kierrätykseen, pakkauksen ympärillä olevat teräsvaijerit metallinkierrätysastiaan, muovi muovinkeräykseen, pahvi pahvinkeräykseen. Lähes kaikille mahdollisille materiaaleille on omat lajittelupisteet, olipa kyseessä sitten pahvi, paperi, metalli, kaapelit, paristot, lamput, öljy, muovi, lasi, biojäte tai puu. Kemikaaleja ja haitallisia aineita käytämme mahdollisimman vähän ja ne hävitetään asianmukaisesti.

Tavoitteemme on, että mittaamme pitkällä aikavälillä, paljonko jätettä syntyy. Pahvijätteen määrän tiedämme jo ja mietinnässä on tällä hetkellä, miten anturoimme metallijätteen, jotta sen määrä saadaan selville.

Laitteiden ja työkalujen pitkä elinkaari

Rakentaessamme Haminan älytehdasta, ei ole tarvinnut aloittaa tyhjästä. Tehtaaseen on siirretty vanhoja, kestäviä ja hyvin toimiva laitteita. Varaosilla ja uusilla teknologisilla innovaatioilla vanhat ja kestävät koneet voivat jatkaa elinkaartaan. Laitteet on kunnostettu niin, että ne kuluttavat energiaa mahdollisimman vähän. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että laitteet vaativat jäähdytystä niin vähän kuin mahdollista.

Haluamme tuotteille ja laitteille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Uusien laitteiden hankinnassa kiinnitämme huomiota pitkän tähtäimen toimintaan. Varmistamme varaosien saatavuuden ja mahdollisuuden tarpeen tullen päivittää ja laajentaa koneita.

Pyrimme energiatehokkuuteen myös optimoimalla kuormien täyttöasteen, noudattamalla mahdollisimman taloudellista ajotapaa ja suosimalla ajoneuvojen hankinnassa polttoaineita vähän kuluttavia, mahdollisimman vähäpäästöisiä autoja ja trukkeja. Yrityksemme ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja ajokilometrien seuranta on osa vastuullista toimintaamme.

Kumppanit ja sidosryhmät mukaan ympäristön parhaaksi

Toimintamme on läpinäkyvää myös asiakkaan suuntaan. Hän voi halutessaan seurata myös tarkempia yksityiskohtia, kuten mitä varaosia kunnostukseen on käytetty, paljonko työtunteja on käytetty tai työvaiheiden sähkön kulutuksen eri laitteissa. Näin asiakkaammekin voi varmistaa ympäristönäkökohtien huomioimisen toiminnassamme.

Pyrimme yhteistyössä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa vähentämään toiminnan ympäristövaikutuksia ja toimimaan ympäristöasioissa proaktiivisesti muun muassa mittaamalla ja arvioimalla ympäristövaikutuksia jatkuvasti. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme energiatehokkaita järjestelmiä, tuotteita ja palveluja, joiden avulla myös he voivat vähentää energian ja luonnonvarojen käyttöään.

Suomen teollisuus ympäristövaikutuksiltaan mallimaaksi

Gaia Consulting Oy vertaili tutkimuksessaan suomalaisen vientiteollisuuden sijoittumista kansainvälisesti erilaisten ympäristövaikutuksien näkökulmasta. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien indikaattoreiden osalta. Suomen energiantuotanto on vähäpäästöistä ja meillä uusiutuvan energian osuus primäärienergian hankinnasta (32 %) on merkittävästi suurempi kuin muissa OECD:n ja EU:n maissa (keskiarvot 16–19 %). Suuntamme on siis oikea, mutta ilmaston lämpeneminen ja luonnon tasapainon järkkyminen kirittävät parantamaan tuloksia edelleen.

Haluamme osaltamme tehdä parhaamme, jotta Suomesta kehittyy ympäristöasioissa huippumaa – hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja vastuullinen suunnannäyttäjä, jonka esimerkki ja innovaatiot kannustavat muitakin matkalla kestävää kehitystä.

Vesa Ikonen, johtaja

+358 44 0556 175

vesa.ikonen@empower.fi

 

Lisätietoa ja lähteet:

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme: https://www.empower.fi/fi/empower/vastuullisuus.html

Living Panet 2018 -raportti, WWF: https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018

Global Status Report 2018, Renewable Energy Policy Network: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf

Ympäristön tila -katsaus 4/2018, Suomen ympäristökeskus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/236000/YT_4_Suomi-torjumassa-ilmastonmuutosta_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu, Gaia Consulting Oy, 2019: https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/vientiteollisuuden_ymparistoindikaattorit_loppuraportti_18.1.2019.pdf

Moderni älytehdas mahdollistaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden

13.03.2019

Haminan uuden tehtaan toteutuksessa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat monipuolisesti. Kestävä kehitys kulkee käsi kädessä taloudellisuuden ja kilpailukyvyn kanssa.

Lain mukaan vastuu luonnosta ja ympäristöstä kuuluu kaikille. Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia luontoon, elinkeinoihin ja talouteen kaikkialla maapallolla. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät ja samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiankulutuksesta on edelleen lähes 80 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisussa teknologian innovaatioilla ja teollisuuden sitoutumisella kestävään kehitykseen on tärkeä rooli. Me Empowerilla uskomme, että palveluistamme voi olla paljon apua yritysten ja yhteiskuntamme matkalle kohti entistä kestävämpää kehitystä.

Tavoitteena päästötön ja tehokas energian käyttö

Siirtyessämme vanhoista 1970-luvulla rakennetuista tiloista moderneihin 2000-luvun tiloihin Haminaan, tehtaan energiatehokkuus kohosi aivan uudelle tasolle. Päästöjen minimointiin ja toiminnan tehokkuuteen on kiinnitetty huomioita kaikessa.

Tehdas sijaitsee kiinteistössä, jonka omistaja on erittäin sitoutunut ympäristöarvoihin. Vaikka itse kiinteistö on vanha, toteutuksissa on hyödynnetty viimeisintä tekniikkaa, muun muassa lämpöeristyksiin on satsattu ja lämmityksessä suositaan mahdollisimman päästötöntä energiaa. Tällä hetkellä Haminan tehdas lämpiää maakaasulla ja harkinnassa on siirtyminen kaukolämpöön. Tehtaan viereen ollaan rakentamassa uutta lämpövoimalaitosta ja suunnitelmissa on hyödyntää sen tarjoamia päästöttömiä energiamuotoja.

Jatkuvan toiminnan kehittämisen periaate

Toiminnan suunnittelutyö tehdään digitaalisia välineitä ja tekoälyä hyödyntäen. Toimeksiannot ja tilaukset tehdään sähköisesti, ”paperiton toimisto” -periaate toimii hyvin myös modernissa tehtaassa.

"Älykäs tehdas ei ole milloinkaan täysin valmis. Tuotannon vaiheita mitataan jatkuvasti ja kehitetään prosesseja saadun tiedon pohjalta."

Aikaa myöten älykäs järjestelmä oppii ehdottamaan parannuksia prosesseihin, niin että työn ja materiaalien hukka voidaan minimoida. Mittauksin löydetään aikaa ja energiaa syövät kohdat, ja parannetaan prosesseja. Työn tehostaminen tarkoittaa työntekijöillekin toimivampia ratkaisuja ja sopivaa työkuormaa.

Materiaalihallinnan optimointiin olemme rakentaneet ratkaisuja myös asiakkaillemme. Polttoainetta ja aikaa säästyy ulkomaille toteuttamassamme teollisuuslaitoksessa, jossa älykäs järjestelmä seuraa trukkien liikennettä varastolla ja ohjaa ne tehokkaimmille reiteille. Valmiin tuotteen varastopaikan optimointi kuuluu myös asiaan. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia sekä trukkien ja polttoaineen kulutusta. Ympäristöystävällisyys on usein myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Tuotanto-olosuhteet säästävät energiaa

Uuden tehtaan moderni tekniikka ohjaa led-valaistusta säätäen ja kohdistaen valaistuksen tehon tarpeen mukaan. Öisin ei tehtaalla valot pala – valaistus toimii silloin kun sitä tarvitaan ja siellä missä sitä tarvitaan.

Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus toimivat tasaisesti kulloisetkin tarpeet ja ulkotilan olosuhteet huomioiden. Rakensimme tehtaalle täysin uuden savukaasujen poistojärjestelmän, jonka teho säätyy käytön mukaan. Kun käyttö vähenee, pienenee energiankulutus. Järjestelmä toimii vain silloin, kun kaasuja muodostuu, joten turhaa energiankulutusta ei synny.

Myös ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan tehdasta remontoidessa. Modernilla järjestelmällä lämmön talteenottoineen saadaan aikaan merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.

Henkilöstön sitouttaminen kestävän kehityksen toimintatapoihin

Empower varmistaa, että jokainen työntekijä on riittävällä tavalla informoitu ja koulutettu ympäristövaatimuksiin liittyen. Opastamme henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioiden huomioimisessa, esimerkiksi kemikaalien turvallisessa käsittelyssä, jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa, energiansäästämisessä sekä taloudellisessa ajotavassa.

Työntekijöidemme tulee noudattaa ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä, ympäristölupia ja muita sovellettavaksi tulevia määräyksiä. Olemme kaikki velvoitettuja vähentämään tai poistamaan syntyvän jätteen määrää tai muuta ympäristölle aiheutuvaa haitallista vaikutusta mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi materiaalia tai jätettä kierrättämällä.

Kiertotalous kunniaan puhtaanapidosta materiaalien kierrätykseen ja varastointiin

Materiaalivalinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä, pienen hiilijalanjäljen omaavia tuotteita, oli kyseessä sitten laitteiden voiteluaineet, tuotteiden raaka-aineet, työkalut tai puhtaanapito. Valmistuksessa, huollossa ja puhtaanapidossa käytettävät kemikaalit ovat myrkyttömiä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Kun toimintaa jatkuu riittävän pitkään, itseoppiva tekoäly kykenee myös ehdottamaan tehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi osoittautunutta vaihtoehtoa eri materiaalien ja komponenttien välillä.

Tuotannon suunnittelussa pystytään mittausten ja analyysin kautta säästämään paljon materiaalihankinnoissa. Kun vaikkapa huoltotehtäviä tehdessä voidaan vaivatta päivittää järjestelmään käytetyt materiaalit, varastoitavien tarvikkeiden ja materiaalien määrä saadaan optimoitua. Tarvikkeita on aina saatavilla, mutta ei liian paljon kuormittamassa varastoja.

"Materiaaleja ei haaskata, vaan yli jäävä materiaali kierrätetään ja hyödynnetään kiertotalouden periaatteita noudattaen niin pitkälle kuin mahdollista. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet mahdollisuuksien mukaan."

Haemme aktiivisesti koko ajan ratkaisuja siihen, kuinka hyödyntää ja käyttää uudelleen kaikki mahdollinen jäte. Silloin kun kierrätys ei enää ole mahdollista, jätteet lajitellaan erittäin tarkasti. Kun tehdassaliin tuodaan esimerkiksi puulavalla kunnostettava laite, pakkaus puretaan ja puulava lähtee kierrätykseen, pakkauksen ympärillä olevat teräsvaijerit metallinkierrätysastiaan, muovi muovinkeräykseen, pahvi pahvinkeräykseen. Lähes kaikille mahdollisille materiaaleille on omat lajittelupisteet, olipa kyseessä sitten pahvi, paperi, metalli, kaapelit, paristot, lamput, öljy, muovi, lasi, biojäte tai puu. Kemikaaleja ja haitallisia aineita käytämme mahdollisimman vähän ja ne hävitetään asianmukaisesti.

Tavoitteemme on, että mittaamme pitkällä aikavälillä, paljonko jätettä syntyy. Pahvijätteen määrän tiedämme jo ja mietinnässä on tällä hetkellä, miten anturoimme metallijätteen, jotta sen määrä saadaan selville.

Laitteiden ja työkalujen pitkä elinkaari

Rakentaessamme Haminan älytehdasta, ei ole tarvinnut aloittaa tyhjästä. Tehtaaseen on siirretty vanhoja, kestäviä ja hyvin toimiva laitteita. Varaosilla ja uusilla teknologisilla innovaatioilla vanhat ja kestävät koneet voivat jatkaa elinkaartaan. Laitteet on kunnostettu niin, että ne kuluttavat energiaa mahdollisimman vähän. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että laitteet vaativat jäähdytystä niin vähän kuin mahdollista.

Haluamme tuotteille ja laitteille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Uusien laitteiden hankinnassa kiinnitämme huomiota pitkän tähtäimen toimintaan. Varmistamme varaosien saatavuuden ja mahdollisuuden tarpeen tullen päivittää ja laajentaa koneita.

Pyrimme energiatehokkuuteen myös optimoimalla kuormien täyttöasteen, noudattamalla mahdollisimman taloudellista ajotapaa ja suosimalla ajoneuvojen hankinnassa polttoaineita vähän kuluttavia, mahdollisimman vähäpäästöisiä autoja ja trukkeja. Yrityksemme ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja ajokilometrien seuranta on osa vastuullista toimintaamme.

Kumppanit ja sidosryhmät mukaan ympäristön parhaaksi

Toimintamme on läpinäkyvää myös asiakkaan suuntaan. Hän voi halutessaan seurata myös tarkempia yksityiskohtia, kuten mitä varaosia kunnostukseen on käytetty, paljonko työtunteja on käytetty tai työvaiheiden sähkön kulutuksen eri laitteissa. Näin asiakkaammekin voi varmistaa ympäristönäkökohtien huomioimisen toiminnassamme.

Pyrimme yhteistyössä työntekijöidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa vähentämään toiminnan ympäristövaikutuksia ja toimimaan ympäristöasioissa proaktiivisesti muun muassa mittaamalla ja arvioimalla ympäristövaikutuksia jatkuvasti. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme energiatehokkaita järjestelmiä, tuotteita ja palveluja, joiden avulla myös he voivat vähentää energian ja luonnonvarojen käyttöään.

Suomen teollisuus ympäristövaikutuksiltaan mallimaaksi

Gaia Consulting Oy vertaili tutkimuksessaan suomalaisen vientiteollisuuden sijoittumista kansainvälisesti erilaisten ympäristövaikutuksien näkökulmasta. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien indikaattoreiden osalta. Suomen energiantuotanto on vähäpäästöistä ja meillä uusiutuvan energian osuus primäärienergian hankinnasta (32 %) on merkittävästi suurempi kuin muissa OECD:n ja EU:n maissa (keskiarvot 16–19 %). Suuntamme on siis oikea, mutta ilmaston lämpeneminen ja luonnon tasapainon järkkyminen kirittävät parantamaan tuloksia edelleen.

Haluamme osaltamme tehdä parhaamme, jotta Suomesta kehittyy ympäristöasioissa huippumaa – hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja vastuullinen suunnannäyttäjä, jonka esimerkki ja innovaatiot kannustavat muitakin matkalla kestävää kehitystä.

Vesa Ikonen, johtaja

+358 44 0556 175

vesa.ikonen@empower.fi

 

Lisätietoa ja lähteet:

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme: https://www.empower.fi/fi/empower/vastuullisuus.html

Living Panet 2018 -raportti, WWF: https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018

Global Status Report 2018, Renewable Energy Policy Network: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf

Ympäristön tila -katsaus 4/2018, Suomen ympäristökeskus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/236000/YT_4_Suomi-torjumassa-ilmastonmuutosta_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu, Gaia Consulting Oy, 2019: https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/vientiteollisuuden_ymparistoindikaattorit_loppuraportti_18.1.2019.pdf

Tunnisteet
Älykäs tuotanto
kestävä energia
vastuullisuus
Yhteyshenkilöt