Safety ja Security Haminan uuden älytehtaan keskiössä

24.01.2019

Empowerin Smart Factory Haminassa on uusia uria aukova älytehdas. Siellä tuotetaan huoltokeskuspalveluja eri teollisuuden aloille uusinta huipputeknologiaa käyttäen. Keskitämme Haminaan myös digitaalisten, modernia älytekniikka hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden kehitystyön. Kaiken toiminnan ytimessä on turvallisuus – niin työturvallisuus kuin luotettava tietoturvallisuuskin.

Teollisuudessa eletään voimakasta digitalisaation murrosvaihetta. Modernit tehtaat ja tuotantolaitokset toimivat yhä enemmän reaaliaikaisia digitaalisia järjestelmiä, kehittynyttä datan analyysia ja tekoälyä hyödyntäen. Ne tukevat ja helpottavat työntekoa monella tavoin. Uuden sukupolven teknologia auttaa suunnittelussa, ennakoinnissa, aikatauluttamisessa, mittaamisessa, seurannassa, valvonnassa sekä älyratkaisujen avulla myös tuotannon optimoinnissa ja toimintatapojen kehittämisessä.

Työnteon turvallisuus, Safety, on kaikkien etu

Yksikään tehdas ei pyöri ilman ihmisen työpanosta. Työntekijöitä tarvitaan suunnitteluun, tekemään monia vaiheita käsin, kuljettamaan, huoltamaan koneita, ohjaamaan ja valvomaan tuotantoa. Tänä päivänä yrityksissä ymmärretään, että työntekijän turvallisuuden on oltava toimintaperiaatteissa ykköskategoriassa ja sen eteen ollaan valmiita satsaamaan. Empowerissakin olemme pudottaneet oman tapaturmataajuutemme varhaisten vuosikymmententakaisesta 30:stä lähelle viittä.

Turvallisuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Jos tapaturmia sattuu, toimitusvarmuus ja laatu vaarantuvat ja tuottavuus heikkenee. Vaikka ylläpidettäisiin kahdennettuja järjestelmiä ja samoja tehtäviä tekisi useampikin ihminen, tapaturmien aiheuttamat poissaolot ovat paitsi inhimillisesti ikäviä, niillä on vaikutusta myös työnantajamielikuvaan ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Työturvallisuuden taso vaikuttaa merkittävästi myös vakuutusten suuruuteen.

Smart Factory valjastaa älytekniikan teollisuuden palvelukseen

Uudessa Empowerin tehtaassa turvallisuus huomioidaan viimeistä piirtoa myöten. Yrityksen henkilöstöpalvelut ovat olleet mukana tehtaan konseptoinnissa alusta lähtien, jotta työntekijän hyvinvointi ja työnteon turvallisuus varmistetaan mahdollisimman monipuolisesti. Uuden tehtaan katossa eivät siritä ja räpsy suuret loisteputket, vaan moderni led-tekniikka luo miellyttävän, tarpeen mukaan säädeltävän valaistuksen ja säästää energiaa. Työpisteillä on huomioitu ergonomia, ilmanvaihto ja akustiikka. Kaikkea mitataan reaaliaikaisesti lämpötilasta ja ilman kosteudesta savukaasun poistojärjestelmään saakka.

Vaikka Haminan tehtaalle siirretään Kotkasta vanhojakin koneita, ne modernisoidaan digitaalisin mittalaittein.

"Vaikka itse työn sisältö ja tekeminen ei kaikilla työntekijöillä välttämättä muutu, aiempaa paremmat olosuhteet kasvattavat työturvallisuutta ja lisäävät viihtyvyyttä."

Työvaiheita pilkotaan aiempaa pienempiin osiin, joita voidaan seurata digitaalisin mittarein. Kehittämämme Emsight Lite kerää data-analytiikkaa sovituista kohteista tarkkaillen vaikkapa koneiden käyttöaikoja, yksittäisten osien valmistumista ja työn tehokkuutta. Tuotantolaitteisiin asennetut sensorit mittaavat myös esimerkiksi värähtelyä, liikettä sekä tuotanto-olosuhteita, kuten kosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa. Mittaustulosten analysointi mahdollistaa parannusta vaativien alueiden tunnistamisen. 

EmSight Lite seuraa myös korjaustoimien vaikutuksia. Sensorit on integroitu tuotantoautomatiikkajärjestelmien kanssa, eli koneet ja järjestelmät myös ”keskustelevat” keskenään. Järjestelmästä saadaan oppivaa älytekniikkaa, jolloin se itse seuraa ja optimoi työskentelyolosuhteita. Kertyvän datan ja älykkään teknologian avulla myös työkuormat kyetään optimoimaan mielekkäiksi.

Turvallisuusstrategia aidosti osaksi työtä ja ymmärrettäväksi työntekijälle

Empowerin kehittämä aktiivinen EmSafe, aikaan sidottu paikkatiedon seuranta- ja analyysijärjestelmä, auttaa estämään työskentelyä vaarantavat tekijät. Seuraamalla työntekijöiden liikkumista tehdasalueella, voidaan ennakoida, missä ja milloin henkilöt kulkevat. Kertyvän datan avulla esimerkiksi hiekoituksen painopiste ohjataan oikeaan kellonaikaan. 

Kun työskentelyalue on hiekoitettu juuri ennen töiden alkua, tehtävät sujuvat turvallisesti ja vaivattomammin kuin liukkaalla pihalla. Tehdassalissa tämä voi tarkoittaa vaikka lattioiden pesua ja lakaisemista. EmSafe-tunnistimet myös varoittavat törmäys- tai muista vaaroista. Tietoteknisten sovellusten vaikuttaessa näin konkreettisesti työhön, autonkuljettaja ja tehdassalin työntekijäkin ymmärtävät, että yrityksen digistrategiasta on käytännön hyötyä myös heille.

Kaiken ytimessä on Security, moderni ja luotettava tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus on kriittinen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta. Se on myös tärkeä menestystekijä ja toiminnan mahdollistaja. Olemme lähteneet voimakkaasti kehittämään tietoturvallisuutta teollisuuden järjestelmissä. Kehitystyöhön panostamalla ja tietoturva-alan huippuosaajien rekrytoinneilla haluamme varmistaa, että

"tietoturvallisuus on paitsi tärkeä osa Empowerin omaa yritysstrategiaa, myös osaamisalue, jolla kykenemme tarjoamaan huippuluokan palveluja asiakkaillemme."

Hyökkäyksen kohteeksi joutuminen ja tietoteknisten toimintojen kaatuminen merkitsee häiriöitä tuotannossa ja syö liiketulosta. Kyberrikollisten keinovalikoima on puistattava. Edistyneet hyökkääjät ovat pystyneet esimerkiksi huijaamaan digitaalisilla näytöillä olevaa tietoa nauhoittamalla prosessidataa ja toistamalla sitä, sillä aikaa kun järjestelmässä tehdään hämärätyötä. Samaan aikaan valvomossa näyttää siltä, että kaikki on kunnossa.

Yritysten hallussa oleva tieto ja järjestelmä ovat arvokkaita – mutta ikävä kyllä myös haavoittuvia. Yleiset haittaohjelmat, ns. bulkkihyökkäykset, saadaan yleensä selvitettyä ja hoidettua pois päiväjärjestyksestä varsin nopeasti ohjelmistotoimittajien puolesta. Mutta yrityksiin kohdistuviin raskaampiin, kohdennettuihin täsmähyökkäyksiin, on varustauduttava itse ja tähän osaamiseen me panostamme Haminassa. Kaiken yrityksen omistaman tiedon, kuten asiakastietojen ja oman liiketoimintatiedon suojausten, tulee olla kunnossa. Kyseessä on myös merkittävä mainetekijä. Luottamus säilyy vain, jos kaikki annettu tieto on turvassa.

Meillä on monipuoliset valmiudet tietoturvallisuuden kehittämisessä. Voimme tehdä esimerkiksi tietoturvakartoituksia, auttaa toukokuussa voimaan astuneen EU:n verkko- ja tietoturvadirektiiviin (NIS) liittyvissä velvoitteissa sekä suunnitella ja rakentaa tuotantotoimintaan luontevasti integroituja turvaratkaisuja. Erityistä osaamisessamme on se, että voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaista turvallisuusosaamista. Voimme tuoda yhteiseen pöytään mukanamme sekä työturvallisuus- että tietoturvaosaamisen ja ratkaisut, jotka ovat integroitavissa tehtaan operatiiviseen toimintaan.

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yrityksesi tilanne ja katsotaan, miten voimme auttaa!
 

Blogin kirjoittivat yhteistyössä Empowerin asiantuntijat Matti Karhu, Vice President, Digital and Expert Services ja Timo Wiander, Information Security Manager

Safety ja Security Haminan uuden älytehtaan keskiössä

24.01.2019

Empowerin Smart Factory Haminassa on uusia uria aukova älytehdas. Siellä tuotetaan huoltokeskuspalveluja eri teollisuuden aloille uusinta huipputeknologiaa käyttäen. Keskitämme Haminaan myös digitaalisten, modernia älytekniikka hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden kehitystyön. Kaiken toiminnan ytimessä on turvallisuus – niin työturvallisuus kuin luotettava tietoturvallisuuskin.

Teollisuudessa eletään voimakasta digitalisaation murrosvaihetta. Modernit tehtaat ja tuotantolaitokset toimivat yhä enemmän reaaliaikaisia digitaalisia järjestelmiä, kehittynyttä datan analyysia ja tekoälyä hyödyntäen. Ne tukevat ja helpottavat työntekoa monella tavoin. Uuden sukupolven teknologia auttaa suunnittelussa, ennakoinnissa, aikatauluttamisessa, mittaamisessa, seurannassa, valvonnassa sekä älyratkaisujen avulla myös tuotannon optimoinnissa ja toimintatapojen kehittämisessä.

Työnteon turvallisuus, Safety, on kaikkien etu

Yksikään tehdas ei pyöri ilman ihmisen työpanosta. Työntekijöitä tarvitaan suunnitteluun, tekemään monia vaiheita käsin, kuljettamaan, huoltamaan koneita, ohjaamaan ja valvomaan tuotantoa. Tänä päivänä yrityksissä ymmärretään, että työntekijän turvallisuuden on oltava toimintaperiaatteissa ykköskategoriassa ja sen eteen ollaan valmiita satsaamaan. Empowerissakin olemme pudottaneet oman tapaturmataajuutemme varhaisten vuosikymmententakaisesta 30:stä lähelle viittä.

Turvallisuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Jos tapaturmia sattuu, toimitusvarmuus ja laatu vaarantuvat ja tuottavuus heikkenee. Vaikka ylläpidettäisiin kahdennettuja järjestelmiä ja samoja tehtäviä tekisi useampikin ihminen, tapaturmien aiheuttamat poissaolot ovat paitsi inhimillisesti ikäviä, niillä on vaikutusta myös työnantajamielikuvaan ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Työturvallisuuden taso vaikuttaa merkittävästi myös vakuutusten suuruuteen.

Smart Factory valjastaa älytekniikan teollisuuden palvelukseen

Uudessa Empowerin tehtaassa turvallisuus huomioidaan viimeistä piirtoa myöten. Yrityksen henkilöstöpalvelut ovat olleet mukana tehtaan konseptoinnissa alusta lähtien, jotta työntekijän hyvinvointi ja työnteon turvallisuus varmistetaan mahdollisimman monipuolisesti. Uuden tehtaan katossa eivät siritä ja räpsy suuret loisteputket, vaan moderni led-tekniikka luo miellyttävän, tarpeen mukaan säädeltävän valaistuksen ja säästää energiaa. Työpisteillä on huomioitu ergonomia, ilmanvaihto ja akustiikka. Kaikkea mitataan reaaliaikaisesti lämpötilasta ja ilman kosteudesta savukaasun poistojärjestelmään saakka.

Vaikka Haminan tehtaalle siirretään Kotkasta vanhojakin koneita, ne modernisoidaan digitaalisin mittalaittein.

"Vaikka itse työn sisältö ja tekeminen ei kaikilla työntekijöillä välttämättä muutu, aiempaa paremmat olosuhteet kasvattavat työturvallisuutta ja lisäävät viihtyvyyttä."

Työvaiheita pilkotaan aiempaa pienempiin osiin, joita voidaan seurata digitaalisin mittarein. Kehittämämme Emsight Lite kerää data-analytiikkaa sovituista kohteista tarkkaillen vaikkapa koneiden käyttöaikoja, yksittäisten osien valmistumista ja työn tehokkuutta. Tuotantolaitteisiin asennetut sensorit mittaavat myös esimerkiksi värähtelyä, liikettä sekä tuotanto-olosuhteita, kuten kosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa. Mittaustulosten analysointi mahdollistaa parannusta vaativien alueiden tunnistamisen. 

EmSight Lite seuraa myös korjaustoimien vaikutuksia. Sensorit on integroitu tuotantoautomatiikkajärjestelmien kanssa, eli koneet ja järjestelmät myös ”keskustelevat” keskenään. Järjestelmästä saadaan oppivaa älytekniikkaa, jolloin se itse seuraa ja optimoi työskentelyolosuhteita. Kertyvän datan ja älykkään teknologian avulla myös työkuormat kyetään optimoimaan mielekkäiksi.

Turvallisuusstrategia aidosti osaksi työtä ja ymmärrettäväksi työntekijälle

Empowerin kehittämä aktiivinen EmSafe, aikaan sidottu paikkatiedon seuranta- ja analyysijärjestelmä, auttaa estämään työskentelyä vaarantavat tekijät. Seuraamalla työntekijöiden liikkumista tehdasalueella, voidaan ennakoida, missä ja milloin henkilöt kulkevat. Kertyvän datan avulla esimerkiksi hiekoituksen painopiste ohjataan oikeaan kellonaikaan. 

Kun työskentelyalue on hiekoitettu juuri ennen töiden alkua, tehtävät sujuvat turvallisesti ja vaivattomammin kuin liukkaalla pihalla. Tehdassalissa tämä voi tarkoittaa vaikka lattioiden pesua ja lakaisemista. EmSafe-tunnistimet myös varoittavat törmäys- tai muista vaaroista. Tietoteknisten sovellusten vaikuttaessa näin konkreettisesti työhön, autonkuljettaja ja tehdassalin työntekijäkin ymmärtävät, että yrityksen digistrategiasta on käytännön hyötyä myös heille.

Kaiken ytimessä on Security, moderni ja luotettava tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus on kriittinen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta. Se on myös tärkeä menestystekijä ja toiminnan mahdollistaja. Olemme lähteneet voimakkaasti kehittämään tietoturvallisuutta teollisuuden järjestelmissä. Kehitystyöhön panostamalla ja tietoturva-alan huippuosaajien rekrytoinneilla haluamme varmistaa, että

"tietoturvallisuus on paitsi tärkeä osa Empowerin omaa yritysstrategiaa, myös osaamisalue, jolla kykenemme tarjoamaan huippuluokan palveluja asiakkaillemme."

Hyökkäyksen kohteeksi joutuminen ja tietoteknisten toimintojen kaatuminen merkitsee häiriöitä tuotannossa ja syö liiketulosta. Kyberrikollisten keinovalikoima on puistattava. Edistyneet hyökkääjät ovat pystyneet esimerkiksi huijaamaan digitaalisilla näytöillä olevaa tietoa nauhoittamalla prosessidataa ja toistamalla sitä, sillä aikaa kun järjestelmässä tehdään hämärätyötä. Samaan aikaan valvomossa näyttää siltä, että kaikki on kunnossa.

Yritysten hallussa oleva tieto ja järjestelmä ovat arvokkaita – mutta ikävä kyllä myös haavoittuvia. Yleiset haittaohjelmat, ns. bulkkihyökkäykset, saadaan yleensä selvitettyä ja hoidettua pois päiväjärjestyksestä varsin nopeasti ohjelmistotoimittajien puolesta. Mutta yrityksiin kohdistuviin raskaampiin, kohdennettuihin täsmähyökkäyksiin, on varustauduttava itse ja tähän osaamiseen me panostamme Haminassa. Kaiken yrityksen omistaman tiedon, kuten asiakastietojen ja oman liiketoimintatiedon suojausten, tulee olla kunnossa. Kyseessä on myös merkittävä mainetekijä. Luottamus säilyy vain, jos kaikki annettu tieto on turvassa.

Meillä on monipuoliset valmiudet tietoturvallisuuden kehittämisessä. Voimme tehdä esimerkiksi tietoturvakartoituksia, auttaa toukokuussa voimaan astuneen EU:n verkko- ja tietoturvadirektiiviin (NIS) liittyvissä velvoitteissa sekä suunnitella ja rakentaa tuotantotoimintaan luontevasti integroituja turvaratkaisuja. Erityistä osaamisessamme on se, että voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaista turvallisuusosaamista. Voimme tuoda yhteiseen pöytään mukanamme sekä työturvallisuus- että tietoturvaosaamisen ja ratkaisut, jotka ovat integroitavissa tehtaan operatiiviseen toimintaan.

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yrityksesi tilanne ja katsotaan, miten voimme auttaa!
 

Blogin kirjoittivat yhteistyössä Empowerin asiantuntijat Matti Karhu, Vice President, Digital and Expert Services ja Timo Wiander, Information Security Manager

Tunnisteet
Älykäs tuotanto
emsafe
emsightsdm
iot
Tietoturva
Työturvallisuus
Yhteyshenkilöt