Seuraavan sukupolven älymittareiden kuormanohjausrajapinnat määritellään nyt!

27.11.2019

Energiateollisuus ry:n alainen Sähkötutkimuspooli on tilannut kuormanohjausrajapinnan määrittely –projektin Empowerilta. Projekti on käynnistetty syksyllä 2019 ja sen on määrä valmistua maaliskuussa 2020. Tavoitteena on laatia kuormanohjausrajapinnan määrittely, jonka kautta sähkönmyyjät ja joustopalveluntarjoajat voivat kustannustehokkaasti hyödyntää seuraavan sukupolven älymittareiden kuormanohjausmahdollisuuksia.  Projekti on rajattu koskemaan ainoastaan markkinatoimijan ja jakeluverkkoyhtiön välistä kommunikaatiota.

Projektin käynnistämisen taustalla on TEMin Älyverkkotyöryhmä, joka laati työssään ehdotuksen seuraavan sukupolven älymittareiden vähimmäistoiminnallisuuksista ja päätyi ehdottamaan, että kuormanohjaustoiminnallisuus tulee sisällyttää seuraavan sukupolven älymittareihin niille asiakkaille, joilla on merkittäviä ohjattavia kuormia. Näin suuri osa nykyisin yösähköohjauksen piirissä olevista asiakkaista, kuten sähkölämmittäjät, saadaan kustannustehokkaalla tavalla helposti kulutusjouston ulottuville. Työryhmän näkemyksen mukaan kysyntäjousto on markkinaehtoista toimintaa ja jakeluverkkoyhtiön roolina on luoda tekninen alusta ja tarjota rajapinta, missä palveluntarjoajat taas muodostavat varsinaiset ohjauskäskyt asiakkaiden kuormanohjaukselle.

Rajapinnalle on asetettu tiettyjä kriteereitä ja sen tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja mahdollisuuksien mukaan käyttää jo olemassa olevia julkaisuja ja standardeja sekä sanomaliikennettä. Projektissa selvitään tämän rajapinnan mahdollisia kustannuksia, sekä arvioidaan sen kyberturvallisuuden tasoa. Määrittelytyö käynnistettiin luomalla eri käyttötapaukset kuormanohjaukselle. Näitä ovat esimerkiksi kalenteriohjaus, ad hoc- ohjaus tai paikalliseen mittaukseen perustuva ohjaus.

Projektissa järjestetään yhteensä kolme työpajaa alan markkinatoimijoiden näkemysten keräämiseksi, jotta varmistutaan rajapinnan tarkoituksenmukaisuudesta. Ensimmäinen työpaja rajapinnan hyödyntämisen mahdollisuuksista järjestettiin lokakuun lopussa ja erityisesti sähkönmyyjille ja joustopalvelujen tarjoajille suunnattu työpaja pidettiin marraskuussa. Viimeinen erityisesti verkkoyhtiöille sekä järjestelmätoimittajille suunnattu työpaja päättää yhteiset tapaamiset tammikuussa. Työpajojen kautta projektin lopputuloksena syntyy julkinen rajapinnan määrittely –dokumentti, joka sisältää valittujen käyttötapausten kuvaukset sekä itse rajapinnan määrittelyn (tapahtumakuvaukset, kuittausmenettelyt, palvelutaso).

Kirjoittaja on projektipäällkkö Sirpa Repo, joka toimii myös kehityspäällikkönä Empowerin Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Seuraavan sukupolven älymittareiden kuormanohjausrajapinnat määritellään nyt!

27.11.2019

Energiateollisuus ry:n alainen Sähkötutkimuspooli on tilannut kuormanohjausrajapinnan määrittely –projektin Empowerilta. Projekti on käynnistetty syksyllä 2019 ja sen on määrä valmistua maaliskuussa 2020. Tavoitteena on laatia kuormanohjausrajapinnan määrittely, jonka kautta sähkönmyyjät ja joustopalveluntarjoajat voivat kustannustehokkaasti hyödyntää seuraavan sukupolven älymittareiden kuormanohjausmahdollisuuksia.  Projekti on rajattu koskemaan ainoastaan markkinatoimijan ja jakeluverkkoyhtiön välistä kommunikaatiota.

Projektin käynnistämisen taustalla on TEMin Älyverkkotyöryhmä, joka laati työssään ehdotuksen seuraavan sukupolven älymittareiden vähimmäistoiminnallisuuksista ja päätyi ehdottamaan, että kuormanohjaustoiminnallisuus tulee sisällyttää seuraavan sukupolven älymittareihin niille asiakkaille, joilla on merkittäviä ohjattavia kuormia. Näin suuri osa nykyisin yösähköohjauksen piirissä olevista asiakkaista, kuten sähkölämmittäjät, saadaan kustannustehokkaalla tavalla helposti kulutusjouston ulottuville. Työryhmän näkemyksen mukaan kysyntäjousto on markkinaehtoista toimintaa ja jakeluverkkoyhtiön roolina on luoda tekninen alusta ja tarjota rajapinta, missä palveluntarjoajat taas muodostavat varsinaiset ohjauskäskyt asiakkaiden kuormanohjaukselle.

Rajapinnalle on asetettu tiettyjä kriteereitä ja sen tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja mahdollisuuksien mukaan käyttää jo olemassa olevia julkaisuja ja standardeja sekä sanomaliikennettä. Projektissa selvitään tämän rajapinnan mahdollisia kustannuksia, sekä arvioidaan sen kyberturvallisuuden tasoa. Määrittelytyö käynnistettiin luomalla eri käyttötapaukset kuormanohjaukselle. Näitä ovat esimerkiksi kalenteriohjaus, ad hoc- ohjaus tai paikalliseen mittaukseen perustuva ohjaus.

Projektissa järjestetään yhteensä kolme työpajaa alan markkinatoimijoiden näkemysten keräämiseksi, jotta varmistutaan rajapinnan tarkoituksenmukaisuudesta. Ensimmäinen työpaja rajapinnan hyödyntämisen mahdollisuuksista järjestettiin lokakuun lopussa ja erityisesti sähkönmyyjille ja joustopalvelujen tarjoajille suunnattu työpaja pidettiin marraskuussa. Viimeinen erityisesti verkkoyhtiöille sekä järjestelmätoimittajille suunnattu työpaja päättää yhteiset tapaamiset tammikuussa. Työpajojen kautta projektin lopputuloksena syntyy julkinen rajapinnan määrittely –dokumentti, joka sisältää valittujen käyttötapausten kuvaukset sekä itse rajapinnan määrittelyn (tapahtumakuvaukset, kuittausmenettelyt, palvelutaso).

Kirjoittaja on projektipäällkkö Sirpa Repo, joka toimii myös kehityspäällikkönä Empowerin Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Tunnisteet
Älykäs data
Energiajousto
Yhteyshenkilöt