Varttitase tulee – mitä siitä?

26.11.2018

Sähkötaseen selvitysjakso lyhenee 15 minuuttiin viimeistään joulukuussa 2020. Tasejakson lyhentäminen vaikuttaa moneen sähkömarkkinoiden toimintoon ja koskee lähivuosina kaikkia alan toimijoita tavalla tai toisella.

Asiasta määrää EU-asetus nro 2017/2195 ”Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista”. Aikatauluun on mahdollista hakea lykkäystä jopa neljä vuotta, mutta viivästäminen ei ole ainakaan pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden mielestä tarpeen. Myös Energiaviraston mukaan ei ole perusteita poiketa aikataulusta. EU-tasolla muutoksen taustalla on markkinoiden kehittäminen tehokkaammiksi, huomioden uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisen ja kuluttajien edun. 

Varttitase koskee niin tasehallintaa, energiakauppaa, taseselvitystä kuin laskutustakin. Tällöin myös mittaustietojen on oltava 15-minuuttisia, joko oikeasti mitattuina tai pidemmästä jaksosta laskettuina. Ennen 2020-luvun jälkipuoliskolla eteen tulevaa kuluttajatason mittauslaitteiden uusimista eSettillä ja vuonna 2021 käyttöönotettavalla datahubilla on mittaustietojen käsittelyssä avainrooli. 

Säännösmuutoksen tavoitteissa odotetaan tehokkuuden lisääntyvän erityisesti tasehallinnassa. Sähkömarkkinatoimijoiden kannalta tuotannon suunnittelun ja kulutuksen ennustamisen vaatimukset kasvavat. Käytännössä automaattisten toimintojen välttämättömyys kasvaa: tasehallinnassa suunnitelmat ja ennusteet päivitetään entistä useammin ja sähkökaupassa ”Elbas-robotti” on jatkossa välttämättömyys. Energiajouston tarve lisääntyy, koska peräkkäisten tasejaksojen vaihtelut suurenevat nykyisestä. Tällöin joustotuotteiden hintavaihtelu ja energiajouston arvo kasvavat. Tästä seuraa oletettavasti myös kauppatuotteiden kehittyminen lähivuosina.

Varttitaseesta saatavien hyötyjen syntyminen ja oikeudenmukainen jakaminen edellyttävät sähkömarkkinatoimijoiden toiminnan siirtymistä 15 minuutin tasolle. Tietojärjestelmien, sähkökaupan tuotteiden ja vähintään ”kantaverkkotason” tietojen on oltava uudella tasolla hyötyjen realisoimiseksi. 

Empowerin käsityksen mukaan varttitaseeseen kannattaisi siirtyä vuodesta 2020 alkaen eri toimijatasoilla vaiheittain. Suunnitelmallinen siirtyminen pienentää hukkainvestointeja (erityisesti kuluttajamittaukset ja tietojärjestelmät), antaa markkinatoimijoille ja palveluntuottajille valmistautumisaikaa ja tuo muutoksesta aiheutuvat hyödyt vaiheittain hallitusti.

Empowerin EnerimEMS-energianhallintajärjestelmässä on valmius toteuttaa tasevastaava- ja myyjätason varttitasemuutokset siinä aikataulussa, kun ne Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa otetaan käyttöön. Vastikään käyttöönotettu uusi järjestelmäversio on osa valmistautumista energiamarkkinoiden lähiaikojen muutoksiin. Kuluttajatason tietoja käsittelevää EnerimEDM-järjestelmää uudistetaan markkinavaatimusten mukaisesti. Reaaliaikaisten, minuutti- ja sekuntitason, tietojen käsittelyyn Empowerilla on käytönvalvontajärjestelmä monipuolisine rajapintoineen ja liityntämahdollisuuksineen. Uusi järjestelmä otettaneen käyttöön parahiksi vuonna 2020.

Varttitase tulkoon!

Lähteet:
EU-asetus 2017/2195
Energiaviraston tiedote Empowerin ja Valor Partnersin selvitystyöstä
Varsinainen selvitystyö
 

Kirjoittaja Seppo Nurminen työskentelee Tuotepäällikkönä Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Varttitase tulee – mitä siitä?

26.11.2018

Sähkötaseen selvitysjakso lyhenee 15 minuuttiin viimeistään joulukuussa 2020. Tasejakson lyhentäminen vaikuttaa moneen sähkömarkkinoiden toimintoon ja koskee lähivuosina kaikkia alan toimijoita tavalla tai toisella.

Asiasta määrää EU-asetus nro 2017/2195 ”Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista”. Aikatauluun on mahdollista hakea lykkäystä jopa neljä vuotta, mutta viivästäminen ei ole ainakaan pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden mielestä tarpeen. Myös Energiaviraston mukaan ei ole perusteita poiketa aikataulusta. EU-tasolla muutoksen taustalla on markkinoiden kehittäminen tehokkaammiksi, huomioden uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisen ja kuluttajien edun. 

Varttitase koskee niin tasehallintaa, energiakauppaa, taseselvitystä kuin laskutustakin. Tällöin myös mittaustietojen on oltava 15-minuuttisia, joko oikeasti mitattuina tai pidemmästä jaksosta laskettuina. Ennen 2020-luvun jälkipuoliskolla eteen tulevaa kuluttajatason mittauslaitteiden uusimista eSettillä ja vuonna 2021 käyttöönotettavalla datahubilla on mittaustietojen käsittelyssä avainrooli. 

Säännösmuutoksen tavoitteissa odotetaan tehokkuuden lisääntyvän erityisesti tasehallinnassa. Sähkömarkkinatoimijoiden kannalta tuotannon suunnittelun ja kulutuksen ennustamisen vaatimukset kasvavat. Käytännössä automaattisten toimintojen välttämättömyys kasvaa: tasehallinnassa suunnitelmat ja ennusteet päivitetään entistä useammin ja sähkökaupassa ”Elbas-robotti” on jatkossa välttämättömyys. Energiajouston tarve lisääntyy, koska peräkkäisten tasejaksojen vaihtelut suurenevat nykyisestä. Tällöin joustotuotteiden hintavaihtelu ja energiajouston arvo kasvavat. Tästä seuraa oletettavasti myös kauppatuotteiden kehittyminen lähivuosina.

Varttitaseesta saatavien hyötyjen syntyminen ja oikeudenmukainen jakaminen edellyttävät sähkömarkkinatoimijoiden toiminnan siirtymistä 15 minuutin tasolle. Tietojärjestelmien, sähkökaupan tuotteiden ja vähintään ”kantaverkkotason” tietojen on oltava uudella tasolla hyötyjen realisoimiseksi. 

Empowerin käsityksen mukaan varttitaseeseen kannattaisi siirtyä vuodesta 2020 alkaen eri toimijatasoilla vaiheittain. Suunnitelmallinen siirtyminen pienentää hukkainvestointeja (erityisesti kuluttajamittaukset ja tietojärjestelmät), antaa markkinatoimijoille ja palveluntuottajille valmistautumisaikaa ja tuo muutoksesta aiheutuvat hyödyt vaiheittain hallitusti.

Empowerin EnerimEMS-energianhallintajärjestelmässä on valmius toteuttaa tasevastaava- ja myyjätason varttitasemuutokset siinä aikataulussa, kun ne Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa otetaan käyttöön. Vastikään käyttöönotettu uusi järjestelmäversio on osa valmistautumista energiamarkkinoiden lähiaikojen muutoksiin. Kuluttajatason tietoja käsittelevää EnerimEDM-järjestelmää uudistetaan markkinavaatimusten mukaisesti. Reaaliaikaisten, minuutti- ja sekuntitason, tietojen käsittelyyn Empowerilla on käytönvalvontajärjestelmä monipuolisine rajapintoineen ja liityntämahdollisuuksineen. Uusi järjestelmä otettaneen käyttöön parahiksi vuonna 2020.

Varttitase tulkoon!

Lähteet:
EU-asetus 2017/2195
Energiaviraston tiedote Empowerin ja Valor Partnersin selvitystyöstä
Varsinainen selvitystyö
 

Kirjoittaja Seppo Nurminen työskentelee Tuotepäällikkönä Energy Intelligence -liiketoiminnassa

Tunnisteet
Energiajousto
EnerimEDM
EnerimEMS
Kestävä energia
Yhteyshenkilöt