Vastuullisuus Empowerissa - missä nyt mennään?

06.09.2019

Työmme vastuullisuudessa on edennyt vuonna 2019 rauhallisesti, mutta varmasti. Uutisoimme vuoden alussa sitoutumisestamme viiteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jotka tukevat ja edistävät konsernin vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Empowerin vastuullisuustavoitteiden kulmakivet ovat liiketoiminta, ihmiset ja ympäristö. Mittaamme, seuraamme ja raportoimme näiden osa-alueiden mukaisten tavoitteiden toteutumista toiminnoissamme kvartaaleittain. Tälle vuodelle asettamistamme tavoitteista esimerkiksi vakavien tapaturmien määrä, henkilöstön terveysprosentti ja uusiutuvista lähteistä tuotetun CO2-vapaan sähkön taso on jo nyt mitatusti hyvällä tasolla.

Vastuullisuus tukee täysin Empowerin strategisten tavoitteiden saavuttamista ja älykkään yhteiskunnan luomista. Empowerin kaikkea toimintaa ohjaa Code of Conduct, johon kytkeytyviä ja tarkempia painopisteitä tarjoavia politiikkoja uudistimme keväällä. Uudistetut politiikat, työterveys- ja turvallisuus-, ympäristö- sekä laatupolitiikka, asettavat toimintamme tavoitetason korkealle myös vastuullisuuden osalta.

Vuoden 2019 aikana olemme keskittyneet vastuullisuudessa etenkin henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen sisäisen viestinnän ja koulutusten keinoin. Olemme päivittäneet henkilöstöllemme suunnattuja verkkokursseja uusimalla ympäristökurssin, jonka suoritusastetta myös seuraamme vuositasolla. Vastuullisuuden osa-alueiden kehittämisessä pyrimme hyödyntämään sisäisesti niitä samoja periaatteita, jotka ovat jo aikaisemmin tuoneet hyviä tuloksia työturvallisuudessa. Tavoitteenamme on myös järjestää syksyn 2019 aikana vastuullisuusaiheiset johdon workshopit eli työpajat, joissa sovimme vastuullisuustyömme painopisteet seuraavalle vuodelle.

Meille Empowerissa on tärkeää edistää asioita, joihin olemme sitoutuneet. Emme kuitenkaan kuvittele, että etenemme tavoitteisiin yhdessä yössä, vaan pyrimme saavuttamaan asetetut tavoitteet huolellisen ja laadukkaan työn ja sitouttamisen kautta, askel askeleelta. Jatkamme työtämme kohti entistä vastuullisempaa Empoweria!

Vesa Rapo, Vastuullisuus- ja HSE-johtaja

 

Lue lisää vastuullisuudesta:

Vastuullisuus Empowerissa - missä nyt mennään?

06.09.2019

Työmme vastuullisuudessa on edennyt vuonna 2019 rauhallisesti, mutta varmasti. Uutisoimme vuoden alussa sitoutumisestamme viiteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jotka tukevat ja edistävät konsernin vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Empowerin vastuullisuustavoitteiden kulmakivet ovat liiketoiminta, ihmiset ja ympäristö. Mittaamme, seuraamme ja raportoimme näiden osa-alueiden mukaisten tavoitteiden toteutumista toiminnoissamme kvartaaleittain. Tälle vuodelle asettamistamme tavoitteista esimerkiksi vakavien tapaturmien määrä, henkilöstön terveysprosentti ja uusiutuvista lähteistä tuotetun CO2-vapaan sähkön taso on jo nyt mitatusti hyvällä tasolla.

Vastuullisuus tukee täysin Empowerin strategisten tavoitteiden saavuttamista ja älykkään yhteiskunnan luomista. Empowerin kaikkea toimintaa ohjaa Code of Conduct, johon kytkeytyviä ja tarkempia painopisteitä tarjoavia politiikkoja uudistimme keväällä. Uudistetut politiikat, työterveys- ja turvallisuus-, ympäristö- sekä laatupolitiikka, asettavat toimintamme tavoitetason korkealle myös vastuullisuuden osalta.

Vuoden 2019 aikana olemme keskittyneet vastuullisuudessa etenkin henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen sisäisen viestinnän ja koulutusten keinoin. Olemme päivittäneet henkilöstöllemme suunnattuja verkkokursseja uusimalla ympäristökurssin, jonka suoritusastetta myös seuraamme vuositasolla. Vastuullisuuden osa-alueiden kehittämisessä pyrimme hyödyntämään sisäisesti niitä samoja periaatteita, jotka ovat jo aikaisemmin tuoneet hyviä tuloksia työturvallisuudessa. Tavoitteenamme on myös järjestää syksyn 2019 aikana vastuullisuusaiheiset johdon workshopit eli työpajat, joissa sovimme vastuullisuustyömme painopisteet seuraavalle vuodelle.

Meille Empowerissa on tärkeää edistää asioita, joihin olemme sitoutuneet. Emme kuitenkaan kuvittele, että etenemme tavoitteisiin yhdessä yössä, vaan pyrimme saavuttamaan asetetut tavoitteet huolellisen ja laadukkaan työn ja sitouttamisen kautta, askel askeleelta. Jatkamme työtämme kohti entistä vastuullisempaa Empoweria!

Vesa Rapo, Vastuullisuus- ja HSE-johtaja

 

Lue lisää vastuullisuudesta:

Tunnisteet
vastuullisuus
Yhteyshenkilöt