​Systemaattinen työ turvallisuuden eteen tuottaa tulosta - Empower juhlisti viidettä tapaturmatonta vuotta Anjalankosken tehtailla

02.05.2018

Empowerilla työturvallisuuteen ja sen parantamiseen viime vuosina panostettu huomattavasti. Tavoitteenamme on olla toimialan paras yritys työturvallisuudessa ja taata, että sekä työntekijät että alihankkijat pääsevät työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tämä on edellyttänyt pitkäjänteistä työtä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi, ja vaikka systemaattinen työ kohti nolla tapaturmaa - tavoitettamme kohti jatkuu edelleen, ovat saavuttamamme tulokset jo nyt kirkkaasti nähtävillä.

Turvallisuuskulttuurin muutos näkyy poikkeuksetta parantuneissa turvallisuusluvuissa, jotka osoittavat kuinka turvallisuusasioiden huomioiminen on tullut olennaiseksi osaksi jokaisen empowerilaisen arkea. Myös ylin johto on Empowerilla tehnyt aktiivisesti turvallisuuskierroksia (safety walk) ja osoittanut sitoutumisensa yhteiseen tavoitteeseen.

– Meillä Empowerilla työturvallisuus on ollut ykkösprioriteetti jo useamman vuoden ja tämä näkyy vahvasti työmaillamme arjessa. Vuoden 2017 aikana saavutimme konsernissa kaikkien aikojen ennätyksen poissaolohin johtaneiden tapaturmien vähyydessä ja Empowerin Teollisuuspalveluissa pääsimme tänään juhlistamaan erittäin poikkeuksellista viiden vuoden mittaista tapaturmatonta ajanjaksoa Anjalankosken tehtailla. Saavutus on erittäin hyvä esimerkki siitä, kun hyvät suunnitelmat, periaatteet ja politiikat muuttuvat käytännöksi ja turvallisuustavoitteet saavutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, kertoo Empowerin teollisuuspalveluista vastaava johtaja Eero Paunonen.

Empower juhlisti viidettä tapaturmatonta vuotta Anjalankosken tehtailla

Empowerin Teollisuuspalvelut on vastannut Stora Enson Anjalankosken tehtaiden kunnossapidosta ja projektoinnista vuodesta 2008 alkaen. Tänä aikana työturvallisuuden kehittämiseen on panostettu merkittävästi, ja huhtikuun viimeisenä vuonna 2018 Anjalankosken tehtailla tuli täyteen jo 5 vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia. Saavutuksesta ollaan yhdessä ylpeitä, sillä sen eteen on tehty töitä koko henkilöstön voimin.

Empowerin aloittaessa Stora Enson kumppanina Anjalankosken tehtailla työtapaturmatilastot näyttivät merkittävästi erilaisilta, sillä tapaturmien yhteenlaskettu lukumäärä vuositasolla oli noin 35. Vuonna 2010 tehtailla otetiin käyttöön nykyinen tilastointimenetelmä, jossa sattuneet tapaturmat luokiteltiin poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin (ns. LTA-tapaturma) sekä tapaturmiin, jotka eivät aiheuta poissaoloa (ns. TRI-tapaturma).

– Kun aloimme seurata tapaturmia tarkemmalla tasolla, saimme paremman ymmärryksen siitä mihin asioihin meidän tulee kiinnittää huomioita luodaksemme työympäristöstämme turvallisemman. Näiden havaintojen perusteella esimerkiksi aloitimme turvavarttikäytännön, joka oli ensimmäinen koko henkilöstöä koskeva isompi toimenpide turvallisuustietouden lisäämiseksi, kertoo yksikönpäällikkö Matti Saarainen Empowerilta.

Turvavarteissa käsitellään ajankohtaisia turvallisuusaiheita. Anjalankoskella jokainen työntekijä saa aina maanantaisin työviikon aluksi sähköpostilla kunkin viikon turvavarttiaineiston, jotta jokainen viikko käynnistyisi turvallisesti.

– Olemme ajatelleet asian siten, että kun viikonlopun jälkeen palaat töihin, niin aina on jokin työturvallisuuteen liittyvä asia tarjolla ensimmäisenä herättelemässä viikon työrupeamaan. Jotta onnettomuuksia ei sattuisi vastaisuudessakaan, käymme myös joka viikko yhdessä läpi tilanteen, jossa olisi ollut aineksia tapahtua jotain, ettei vaaran mahdollisuus pääse unohtumaan missään vaiheessa. Tällä tavalla työturvallisuuskulttuurissamme tapahtunut muutos on pitkäjänteisen ja systemaattisen työn tulosta, Saarainen jatkaa.

Kulttuurimuutosta on jalkautettu vuosien aikana myös erilaisten turvallisuusohjelmien avulla. Ohjelmissa on yhdessä henkilöstön edustajien ja työpäälliköiden kanssa mietitty tärkeimmät painopisteet, jonka jälkeen selkeä toimintasuunnitelma ja –ohjeet on pysyvästi otettu osaksi päivittäistä toimintaa. Yksi tuoreimmista esimerkeistä on ollut siisteyden kytkeminen vahvasti mukaan työturvallisuuteen.

– Viiden vuoden aikana tapamme toimia on muuttunut huomattavasti, sillä henkilöstömme on sitoutunut työturvallisuusasioihin ja kaikki ymmärtävät sen tärkeyden. Nyt jo ennen töiden aloitusta mietimme mahdolliset vaaranpaikat ja havainnoimme työympäristöä säännöllisesti ohjeiden avulla. Turvallisuushavaintojemme lukumäärä on kasvanut tasaisesti, kun henkilöstöllämme on parempi ymmärrys siitä millaiset asiat voivat aiheuttaa riskitilanteita, sanoo Saarainen.

Havaintoihin myös kannustetaan Empowerin ja Anjalankosken tehtaiden omistajan Stora Enson puolesta. Kuukausittain Anjalankoskella palkitaan sekä laadultaan paras ilmoitus että lukumäärältään ahkerin havainnoija, ja toki tapaturmattomuuden pyöreitä päiviä juhlistetaan koko henkilöstön kesken – viimeisen viiden vuoden aikana näin on ehditty tehdä jo useampaan otteeseen.

Seuraava tavoite Anjalankoskella on juhlistaa täysin tapaturmatonta vuotta, sillä vuoden 2017 aikana ei poissaoloon johtaneita tapaturmia tehtailla sattui kaksi kappaletta.

– Keskitymme nyt Empowerin HSEQ-suunnitelman mukaisesti erityisesti riskiarviointeihin, jotka otamme entistä tehokkaammin käyttöön. Tavoitteenamme on tunnistaa vaarat entistä paremmin jo ennen työhön ryhtymistä. Jatkossa hyödynnämme riskiarvioinneissa teknisiä apukeinoja ja ohjelmistoja, jotta toimintamallimme riskiarvioinneissa olisi yhtenäinen eikä ainoastaan muistin varassa, Saarainen päättää.

​Systemaattinen työ turvallisuuden eteen tuottaa tulosta - Empower juhlisti viidettä tapaturmatonta vuotta Anjalankosken tehtailla

02.05.2018

Empowerilla työturvallisuuteen ja sen parantamiseen viime vuosina panostettu huomattavasti. Tavoitteenamme on olla toimialan paras yritys työturvallisuudessa ja taata, että sekä työntekijät että alihankkijat pääsevät työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tämä on edellyttänyt pitkäjänteistä työtä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi, ja vaikka systemaattinen työ kohti nolla tapaturmaa - tavoitettamme kohti jatkuu edelleen, ovat saavuttamamme tulokset jo nyt kirkkaasti nähtävillä.

Turvallisuuskulttuurin muutos näkyy poikkeuksetta parantuneissa turvallisuusluvuissa, jotka osoittavat kuinka turvallisuusasioiden huomioiminen on tullut olennaiseksi osaksi jokaisen empowerilaisen arkea. Myös ylin johto on Empowerilla tehnyt aktiivisesti turvallisuuskierroksia (safety walk) ja osoittanut sitoutumisensa yhteiseen tavoitteeseen.

– Meillä Empowerilla työturvallisuus on ollut ykkösprioriteetti jo useamman vuoden ja tämä näkyy vahvasti työmaillamme arjessa. Vuoden 2017 aikana saavutimme konsernissa kaikkien aikojen ennätyksen poissaolohin johtaneiden tapaturmien vähyydessä ja Empowerin Teollisuuspalveluissa pääsimme tänään juhlistamaan erittäin poikkeuksellista viiden vuoden mittaista tapaturmatonta ajanjaksoa Anjalankosken tehtailla. Saavutus on erittäin hyvä esimerkki siitä, kun hyvät suunnitelmat, periaatteet ja politiikat muuttuvat käytännöksi ja turvallisuustavoitteet saavutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, kertoo Empowerin teollisuuspalveluista vastaava johtaja Eero Paunonen.

Empower juhlisti viidettä tapaturmatonta vuotta Anjalankosken tehtailla

Empowerin Teollisuuspalvelut on vastannut Stora Enson Anjalankosken tehtaiden kunnossapidosta ja projektoinnista vuodesta 2008 alkaen. Tänä aikana työturvallisuuden kehittämiseen on panostettu merkittävästi, ja huhtikuun viimeisenä vuonna 2018 Anjalankosken tehtailla tuli täyteen jo 5 vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia. Saavutuksesta ollaan yhdessä ylpeitä, sillä sen eteen on tehty töitä koko henkilöstön voimin.

Empowerin aloittaessa Stora Enson kumppanina Anjalankosken tehtailla työtapaturmatilastot näyttivät merkittävästi erilaisilta, sillä tapaturmien yhteenlaskettu lukumäärä vuositasolla oli noin 35. Vuonna 2010 tehtailla otetiin käyttöön nykyinen tilastointimenetelmä, jossa sattuneet tapaturmat luokiteltiin poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin (ns. LTA-tapaturma) sekä tapaturmiin, jotka eivät aiheuta poissaoloa (ns. TRI-tapaturma).

– Kun aloimme seurata tapaturmia tarkemmalla tasolla, saimme paremman ymmärryksen siitä mihin asioihin meidän tulee kiinnittää huomioita luodaksemme työympäristöstämme turvallisemman. Näiden havaintojen perusteella esimerkiksi aloitimme turvavarttikäytännön, joka oli ensimmäinen koko henkilöstöä koskeva isompi toimenpide turvallisuustietouden lisäämiseksi, kertoo yksikönpäällikkö Matti Saarainen Empowerilta.

Turvavarteissa käsitellään ajankohtaisia turvallisuusaiheita. Anjalankoskella jokainen työntekijä saa aina maanantaisin työviikon aluksi sähköpostilla kunkin viikon turvavarttiaineiston, jotta jokainen viikko käynnistyisi turvallisesti.

– Olemme ajatelleet asian siten, että kun viikonlopun jälkeen palaat töihin, niin aina on jokin työturvallisuuteen liittyvä asia tarjolla ensimmäisenä herättelemässä viikon työrupeamaan. Jotta onnettomuuksia ei sattuisi vastaisuudessakaan, käymme myös joka viikko yhdessä läpi tilanteen, jossa olisi ollut aineksia tapahtua jotain, ettei vaaran mahdollisuus pääse unohtumaan missään vaiheessa. Tällä tavalla työturvallisuuskulttuurissamme tapahtunut muutos on pitkäjänteisen ja systemaattisen työn tulosta, Saarainen jatkaa.

Kulttuurimuutosta on jalkautettu vuosien aikana myös erilaisten turvallisuusohjelmien avulla. Ohjelmissa on yhdessä henkilöstön edustajien ja työpäälliköiden kanssa mietitty tärkeimmät painopisteet, jonka jälkeen selkeä toimintasuunnitelma ja –ohjeet on pysyvästi otettu osaksi päivittäistä toimintaa. Yksi tuoreimmista esimerkeistä on ollut siisteyden kytkeminen vahvasti mukaan työturvallisuuteen.

– Viiden vuoden aikana tapamme toimia on muuttunut huomattavasti, sillä henkilöstömme on sitoutunut työturvallisuusasioihin ja kaikki ymmärtävät sen tärkeyden. Nyt jo ennen töiden aloitusta mietimme mahdolliset vaaranpaikat ja havainnoimme työympäristöä säännöllisesti ohjeiden avulla. Turvallisuushavaintojemme lukumäärä on kasvanut tasaisesti, kun henkilöstöllämme on parempi ymmärrys siitä millaiset asiat voivat aiheuttaa riskitilanteita, sanoo Saarainen.

Havaintoihin myös kannustetaan Empowerin ja Anjalankosken tehtaiden omistajan Stora Enson puolesta. Kuukausittain Anjalankoskella palkitaan sekä laadultaan paras ilmoitus että lukumäärältään ahkerin havainnoija, ja toki tapaturmattomuuden pyöreitä päiviä juhlistetaan koko henkilöstön kesken – viimeisen viiden vuoden aikana näin on ehditty tehdä jo useampaan otteeseen.

Seuraava tavoite Anjalankoskella on juhlistaa täysin tapaturmatonta vuotta, sillä vuoden 2017 aikana ei poissaoloon johtaneita tapaturmia tehtailla sattui kaksi kappaletta.

– Keskitymme nyt Empowerin HSEQ-suunnitelman mukaisesti erityisesti riskiarviointeihin, jotka otamme entistä tehokkaammin käyttöön. Tavoitteenamme on tunnistaa vaarat entistä paremmin jo ennen työhön ryhtymistä. Jatkossa hyödynnämme riskiarvioinneissa teknisiä apukeinoja ja ohjelmistoja, jotta toimintamallimme riskiarvioinneissa olisi yhtenäinen eikä ainoastaan muistin varassa, Saarainen päättää.

Aihealueet
  • Energia
  • Urakointi, koneet
  • Työpajateollisuus
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu