Edistykselliset digitaaliset ratkaisut tukevat turvallisuuden kehittämistä

05.03.2018

Empowerin Power-liiketoiminnassa saavutettiin vuonna 2017 historiallinen seitsemän kuukauden jakso, jonka aikana ei sattunut yhtään poissaoloihin johtanutta tapaturmaa.

Loistava työturvallisuustulos on seurausta HSE-kulttuurin kehittymisestä.

– Johto on tukenut ja panostanut HSE-kulttuuriin vuosien ajan, mikä on ollut ehdottoman tärkeää turvallisuuskulttuurin jalkautuksessa. Keskustelukulttuuri on muuttunut, sillä turvallisuuskeskustelu on tullut kiinteäksi osaksi työmme arkea eri toiminnoissa, kertoo Empowerin Power-liiketoiminnan turvallisuusvastaava ja sähkötöiden johtaja Timo Pekonen.

Turvallisuuden kehittämistä tukevat erilaiset käytössä olevat digitaaliset ratkaisut. Yksi niistä on HSEQ-raportointiin tarkoitettu Nordsafety, joka on tehostanut etenkin HSE-havaintojen tekemistä, sillä henkilöstö voi raportoida havainnot tarkasti ja nopeasti mobiililaitteella suoraan työmaalta.

– Nordsafety mahdollistaa esimerkiksi työmaatarkastusten, safety walk -turvallisuuskävelyjen, työmaan turvallisuus- ja laatutilannetta kartoittavien MVR-mittausten sekä HSE-havaintojen raportoimisen työmaalta suoraan digitaaliseen muotoon kyseiseen työmaahan kohdistettuna. Tämän ansiosta pystymme reagoimaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet välittömästi, kuvailee Timo Pekonen.

Edistykselliset digitaaliset ratkaisut tukevat turvallisuuden kehittämistä

05.03.2018

Empowerin Power-liiketoiminnassa saavutettiin vuonna 2017 historiallinen seitsemän kuukauden jakso, jonka aikana ei sattunut yhtään poissaoloihin johtanutta tapaturmaa.

Loistava työturvallisuustulos on seurausta HSE-kulttuurin kehittymisestä.

– Johto on tukenut ja panostanut HSE-kulttuuriin vuosien ajan, mikä on ollut ehdottoman tärkeää turvallisuuskulttuurin jalkautuksessa. Keskustelukulttuuri on muuttunut, sillä turvallisuuskeskustelu on tullut kiinteäksi osaksi työmme arkea eri toiminnoissa, kertoo Empowerin Power-liiketoiminnan turvallisuusvastaava ja sähkötöiden johtaja Timo Pekonen.

Turvallisuuden kehittämistä tukevat erilaiset käytössä olevat digitaaliset ratkaisut. Yksi niistä on HSEQ-raportointiin tarkoitettu Nordsafety, joka on tehostanut etenkin HSE-havaintojen tekemistä, sillä henkilöstö voi raportoida havainnot tarkasti ja nopeasti mobiililaitteella suoraan työmaalta.

– Nordsafety mahdollistaa esimerkiksi työmaatarkastusten, safety walk -turvallisuuskävelyjen, työmaan turvallisuus- ja laatutilannetta kartoittavien MVR-mittausten sekä HSE-havaintojen raportoimisen työmaalta suoraan digitaaliseen muotoon kyseiseen työmaahan kohdistettuna. Tämän ansiosta pystymme reagoimaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet välittömästi, kuvailee Timo Pekonen.

Tunnisteet
Työturvallisuus
Yhteyshenkilöt