Empower mukana luomassa huomisen energiaratkaisuja huippuosaamisen tutkimusohjelmassa

20.11.2014

Energian ja ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän Cleen Oy:n viisivuotinen SGEM–tutkimusohjelma (Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat, Smart Grids and Energy Markets) on julkaissut ohjelman loppuraportin 20.11.2014. Empower on ollut 23 muun suomalaisen yrityksen ja kahdeksan tutkimuslaitoksen kanssa mukana kehittämässä tulevaisuuden energiajärjestelmää sekä älysähköverkkoratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Mitä SGEM:issä on tutkittu?

Älyverkkotutkimuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa perustavanlaatuisia muutoksia energiamarkkinoilla. Näitä muutoksia vaativat kestävän kehityksen tavoitteet energiantuotannossa sekä lisääntyvä sähköenergian tarve. SGEM-tutkimusohjelmassa on keskitytty tutkimaan älysähköverkon kokonaisarkkitehtuuria ja verkostoratkaisuja, älykkään sähköverkon ylläpitoa ja hallintaa, aktiivisen verkon komponentteja sekä markkinaintegraatiota ja uusia liiketoimintamalleja.

Empower tutkinut kysynnänjouston mekanismeja ja työntekijöiden ohjausta pientyöympäristössä

Empower-konsernin Tiedonhallinta-divisioona on ollut tutkimusohjelmassa keskeisessä roolissa mahdollistamassa niin nykyisten kuin uusienkin sähkömarkkinoilla toimivien yritysten liiketoimintaa näillä kehittyvillä alueilla. Tutkimustyössä on haettu ratkaisuja kysyntäjouston toteuttamisen tuomien haasteiden selättämiseen energian arvoketjun eri osissa.

Yhdessä hajautetun tuotannon ja mikrotuotannon kanssa kysyntäjousto muuttaa perinteisen sähkömarkkinan toimintamalleja ja luo uutta liiketoimintaa. Uusi liiketoiminta ja uudet tuotteet vaativat uutta tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä. Empower on ohjelman puitteissa kehittänyt tulevaisuuden tiedonvaihdon mahdollistavaa ympäristöä, jossa aktiivisen asiakkaan ja dynaamisen sähkömarkkinatoimijan toiminnot mahdollistuvat niin uusissa älykkäissä sähköverkoissa kuin nykyisiin verkkoihin tuotavissa uusissa laiteratkaisuissa.

Työnohjaukseen dynaamisuutta

Empower on kehittänyt SGEM-ohjelmassa myös uusia malleja työntekijöiden ohjaamiseen pientyöympäristössä. Kehitystyössä on selvitetty miten tiimeistä voidaan saada paremmin itseohjautuvia, kun lisätään näkyvyyttä töiden läpimenoaikaan, kannattavuuteen ja laatumittareihin. Paremmilla toimintamalleilla on mahdollista luoda joustavuutta sekä tilaajan että toimittajan prosesseihin työmäärien vaihdellessa.


SGEM-ohjelman loppuraportti on luettavissa oheisen linkin kautta.

http://issuu.com/cleenltd/docs/cleen_sgem_loppuraportti_digipublis/1

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Jan Segerstam, Empower IM Oy
Sähköposti: jan.segerstam@empower.fi

Empower:

Empower on monikansallinen palveluyritys, joka auttaa pitämään yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Empower-konserni rakentaa, asentaa, huoltaa ja korjaa sähkö- ja televerkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä toimittaa ICT-ratkaisuja. Empower palvelee yli sadalla paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 325 miljoonaa euroa ja yritys työllistää yli 2900 henkilöä. www.empower.fi

Empower mukana luomassa huomisen energiaratkaisuja huippuosaamisen tutkimusohjelmassa

20.11.2014

Energian ja ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän Cleen Oy:n viisivuotinen SGEM–tutkimusohjelma (Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat, Smart Grids and Energy Markets) on julkaissut ohjelman loppuraportin 20.11.2014. Empower on ollut 23 muun suomalaisen yrityksen ja kahdeksan tutkimuslaitoksen kanssa mukana kehittämässä tulevaisuuden energiajärjestelmää sekä älysähköverkkoratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Mitä SGEM:issä on tutkittu?

Älyverkkotutkimuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa perustavanlaatuisia muutoksia energiamarkkinoilla. Näitä muutoksia vaativat kestävän kehityksen tavoitteet energiantuotannossa sekä lisääntyvä sähköenergian tarve. SGEM-tutkimusohjelmassa on keskitytty tutkimaan älysähköverkon kokonaisarkkitehtuuria ja verkostoratkaisuja, älykkään sähköverkon ylläpitoa ja hallintaa, aktiivisen verkon komponentteja sekä markkinaintegraatiota ja uusia liiketoimintamalleja.

Empower tutkinut kysynnänjouston mekanismeja ja työntekijöiden ohjausta pientyöympäristössä

Empower-konsernin Tiedonhallinta-divisioona on ollut tutkimusohjelmassa keskeisessä roolissa mahdollistamassa niin nykyisten kuin uusienkin sähkömarkkinoilla toimivien yritysten liiketoimintaa näillä kehittyvillä alueilla. Tutkimustyössä on haettu ratkaisuja kysyntäjouston toteuttamisen tuomien haasteiden selättämiseen energian arvoketjun eri osissa.

Yhdessä hajautetun tuotannon ja mikrotuotannon kanssa kysyntäjousto muuttaa perinteisen sähkömarkkinan toimintamalleja ja luo uutta liiketoimintaa. Uusi liiketoiminta ja uudet tuotteet vaativat uutta tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä. Empower on ohjelman puitteissa kehittänyt tulevaisuuden tiedonvaihdon mahdollistavaa ympäristöä, jossa aktiivisen asiakkaan ja dynaamisen sähkömarkkinatoimijan toiminnot mahdollistuvat niin uusissa älykkäissä sähköverkoissa kuin nykyisiin verkkoihin tuotavissa uusissa laiteratkaisuissa.

Työnohjaukseen dynaamisuutta

Empower on kehittänyt SGEM-ohjelmassa myös uusia malleja työntekijöiden ohjaamiseen pientyöympäristössä. Kehitystyössä on selvitetty miten tiimeistä voidaan saada paremmin itseohjautuvia, kun lisätään näkyvyyttä töiden läpimenoaikaan, kannattavuuteen ja laatumittareihin. Paremmilla toimintamalleilla on mahdollista luoda joustavuutta sekä tilaajan että toimittajan prosesseihin työmäärien vaihdellessa.


SGEM-ohjelman loppuraportti on luettavissa oheisen linkin kautta.

http://issuu.com/cleenltd/docs/cleen_sgem_loppuraportti_digipublis/1

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Jan Segerstam, Empower IM Oy
Sähköposti: jan.segerstam@empower.fi

Empower:

Empower on monikansallinen palveluyritys, joka auttaa pitämään yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Empower-konserni rakentaa, asentaa, huoltaa ja korjaa sähkö- ja televerkkoja, pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä toimittaa ICT-ratkaisuja. Empower palvelee yli sadalla paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 325 miljoonaa euroa ja yritys työllistää yli 2900 henkilöä. www.empower.fi

Aihealueet
  • Televiestintä
  • Energiakysymykset
  • Energia
  • Urakointi, koneet
  • Työpajateollisuus
  • Verkkopalvelut
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu