Empower mukana toteuttamassa TAKKin uutta sähköasema ja voimajohdot -oppimisympäristöä

07.09.2020

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin Nirvan kampuksella sijaitsevalle sähkökentälle on vuodesta 2018 lähtien rakennettu sähköaseman ja voimajohtojen asennukseen keskittyvää uutta oppimisympäristöä. TAKKin sähkökenttä toimii valtakunnallisena sähköverkkoalan harjoituspaikkana, jota kehitetään yhteistyössä verkonhaltijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa. Hankkeen tukijana Empower on osallistunut alusta alkaen uuden oppimisympäristön konsultointiin, suunnitteluun sekä voimajohtorakennustyöhön.

– Harjoituskenttäprojekti on merkittävä panostus osaamisen kehittämiseen tuleville alan työntekijöille, asiantuntijoille sekä kokeneille konkareille. Suomen siirto- ja alueverkoissa tapahtuu paljon rakentamista nyt ja tulevina vuosina, kun pyritään pääsemään päästötavoitteisiin muun muassa lisäämällä tuulivoiman tuotantoa, kommentoi oppimisympäristön ohjausryhmään kuuluva Otto Norokorpi Empowerilta.

Tarve sähköverkkoalan oppimisympäristölle kumpuaa vahvasti työelämästä. Hankkeen aikana sähkökentälle rakentuu uusi oppimisympäristö 110 kV suurjännitekytkinlaitoksesta ja voimajohdoista. Koko sähkökenttä ja opetuksen sisältö on suunniteltu niin, että ne toimivat peilikuvana työelämän todellisille tehtäville ja tilanteille. Laadukkaassa ja monipuolisessa ympäristössä turvallisuus on myös yksi opetuksen kulmakivistä.

– Tällä hetkellä missään oppilaitoksessa Suomessa ei kouluteta suoraan sähköasemakunnossapitäjiä tai voimajohtoasentajia. TAKKin tavoitteena on, että voisimme jatkossa kouluttaa alalle uusia tekijöitä esimerkiksi rekry- tai täydennyskoulutuksilla. Lisäksi tilat ja ympäristö on mahdollista vuokrata yritysten koulutustarpeisiin. Sähkökentällä on luokkatila, johon mahtuu n. 25 henkilöä sekä katettu hallitila, missä voi tehdä monenlaisia sähköverkkoalan asennusharjoituksia, kertoo TAKKin kouluttaja Jaana Harju.

Empowerin lisäksi sähköasema ja voimajohdot -oppimisympäristöä ovat olleet kehittämässä hankkeen alullepanija Fingrid sekä muut alan toimijat. Hankkeen päätukijana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö 320 000 € strategiarahoituksella. Mukana olevat yritykset ja kumppanit ovat myös osallistuneet projektin tukemiseen suorilla raha-avustuksilla sekä tarjoamalla asiantuntija-apua ja työvoimaa.

– Kaikki rahoitus-, materiaali- ja asennusapu on ollut hankkeen onnistumisen kannalta täysin korvaamatonta. On hienoa, että tästä muodostui yhteinen hanke, joka ei jäänyt vain TAKKin harteille, vaan yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana oppimisympäristön tukemisessa ja ideoimisessa, jatkaa Harju.

Uusi oppimisympäristö on tarkoitus ottaa käyttöön online-avajaisissa syyskuussa. Sähkökentän kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän.

– Tarkoituksena on pysyä kuulolla työelämän tarpeista, jolloin oppimisympäristö elää ja kehitystoiminta pysyy aktiivisena myös jatkossa, päättää Harju.

Avajaisia voi seurata livestriimin välityksellä keskiviikkona 9.9. klo 13-15. www.takk.fi/avajaiset

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. TAKK tarjoaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 220.

Empower mukana toteuttamassa TAKKin uutta sähköasema ja voimajohdot -oppimisympäristöä

07.09.2020

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin Nirvan kampuksella sijaitsevalle sähkökentälle on vuodesta 2018 lähtien rakennettu sähköaseman ja voimajohtojen asennukseen keskittyvää uutta oppimisympäristöä. TAKKin sähkökenttä toimii valtakunnallisena sähköverkkoalan harjoituspaikkana, jota kehitetään yhteistyössä verkonhaltijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa. Hankkeen tukijana Empower on osallistunut alusta alkaen uuden oppimisympäristön konsultointiin, suunnitteluun sekä voimajohtorakennustyöhön.

– Harjoituskenttäprojekti on merkittävä panostus osaamisen kehittämiseen tuleville alan työntekijöille, asiantuntijoille sekä kokeneille konkareille. Suomen siirto- ja alueverkoissa tapahtuu paljon rakentamista nyt ja tulevina vuosina, kun pyritään pääsemään päästötavoitteisiin muun muassa lisäämällä tuulivoiman tuotantoa, kommentoi oppimisympäristön ohjausryhmään kuuluva Otto Norokorpi Empowerilta.

Tarve sähköverkkoalan oppimisympäristölle kumpuaa vahvasti työelämästä. Hankkeen aikana sähkökentälle rakentuu uusi oppimisympäristö 110 kV suurjännitekytkinlaitoksesta ja voimajohdoista. Koko sähkökenttä ja opetuksen sisältö on suunniteltu niin, että ne toimivat peilikuvana työelämän todellisille tehtäville ja tilanteille. Laadukkaassa ja monipuolisessa ympäristössä turvallisuus on myös yksi opetuksen kulmakivistä.

– Tällä hetkellä missään oppilaitoksessa Suomessa ei kouluteta suoraan sähköasemakunnossapitäjiä tai voimajohtoasentajia. TAKKin tavoitteena on, että voisimme jatkossa kouluttaa alalle uusia tekijöitä esimerkiksi rekry- tai täydennyskoulutuksilla. Lisäksi tilat ja ympäristö on mahdollista vuokrata yritysten koulutustarpeisiin. Sähkökentällä on luokkatila, johon mahtuu n. 25 henkilöä sekä katettu hallitila, missä voi tehdä monenlaisia sähköverkkoalan asennusharjoituksia, kertoo TAKKin kouluttaja Jaana Harju.

Empowerin lisäksi sähköasema ja voimajohdot -oppimisympäristöä ovat olleet kehittämässä hankkeen alullepanija Fingrid sekä muut alan toimijat. Hankkeen päätukijana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö 320 000 € strategiarahoituksella. Mukana olevat yritykset ja kumppanit ovat myös osallistuneet projektin tukemiseen suorilla raha-avustuksilla sekä tarjoamalla asiantuntija-apua ja työvoimaa.

– Kaikki rahoitus-, materiaali- ja asennusapu on ollut hankkeen onnistumisen kannalta täysin korvaamatonta. On hienoa, että tästä muodostui yhteinen hanke, joka ei jäänyt vain TAKKin harteille, vaan yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana oppimisympäristön tukemisessa ja ideoimisessa, jatkaa Harju.

Uusi oppimisympäristö on tarkoitus ottaa käyttöön online-avajaisissa syyskuussa. Sähkökentän kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän.

– Tarkoituksena on pysyä kuulolla työelämän tarpeista, jolloin oppimisympäristö elää ja kehitystoiminta pysyy aktiivisena myös jatkossa, päättää Harju.

Avajaisia voi seurata livestriimin välityksellä keskiviikkona 9.9. klo 13-15. www.takk.fi/avajaiset

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. TAKK tarjoaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 220.

Tunnisteet
power network
substation
Sustainable energy
Yhteyshenkilöt