Empowerin tietoverkkoliiketoiminnassa käyttöön valtakunnallinen työnohjausmalli tietoliikennetöiden asennus- ja kunnossapitotehtävissä

22.05.2014

Empowerin tietoverkkoliiketoiminta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisesti yhtenäisen työnohjausmallin suurimpien tietoliikenneasiakkaidensa asennus- ja kunnossapitopalveluissa.

Ohjausmallissa hyödynnettävä ETAdirect-työnohjausjärjestelmä on tehostanut huomattavasti työnohjauksen prosessia. Kentällä toimivat Empowerin asentajat kuittaavat reaaliajassa vastaanotetut työt sekä niiden etenemisen. Työnohjaus pystyy puolestaan tämän reaaliaikaisesti vastaanotetun tiedon avulla johtamaan tehokkaasti asiakkaidemme tilauksia.

Myös asiakkaamme ovat nähneet ETAdirect-järjestelmän käyttöönoton merkittävänä kehitystoimenpiteenä. Kun asennustöissä oleva asentaja kuittaa työn järjestelmän kautta reaaliaikaisesti vastaanotetuksi ja hoidetuksi, pystyy asiakkaamme puolestaan hallinnoimaan omien töidensä suunnittelua työpäivän ajalle. Viankorjauksessa Empowerin asentaja ilmoittaa järjestelmän kautta sekä palvelun tilaajalle että loppuasiakkaalle milloin viankorjaus aloitetaan, kuinka kauan korjaus kestää ja milloin vika on korjattu. Näin molemminpuolinen asiakaskokemus on parantunut.

Empower jatkaa toimintamallin sekä ETAdirect-järjestelmän jatkokehitystä edelleen. Järjestelmän kehitystoimenpiteet liittyvät muun muassa työreittien optimoinnin ja automatisoinnin sekä yleisen käytettävyyden parantumiseen.

Lisätietoja:
Jari Leppäalho
Projektijohtaja
jari.leppalho@empower.fi
+358505365824

Empowerin tietoverkkoliiketoiminnassa käyttöön valtakunnallinen työnohjausmalli tietoliikennetöiden asennus- ja kunnossapitotehtävissä

22.05.2014

Empowerin tietoverkkoliiketoiminta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisesti yhtenäisen työnohjausmallin suurimpien tietoliikenneasiakkaidensa asennus- ja kunnossapitopalveluissa.

Ohjausmallissa hyödynnettävä ETAdirect-työnohjausjärjestelmä on tehostanut huomattavasti työnohjauksen prosessia. Kentällä toimivat Empowerin asentajat kuittaavat reaaliajassa vastaanotetut työt sekä niiden etenemisen. Työnohjaus pystyy puolestaan tämän reaaliaikaisesti vastaanotetun tiedon avulla johtamaan tehokkaasti asiakkaidemme tilauksia.

Myös asiakkaamme ovat nähneet ETAdirect-järjestelmän käyttöönoton merkittävänä kehitystoimenpiteenä. Kun asennustöissä oleva asentaja kuittaa työn järjestelmän kautta reaaliaikaisesti vastaanotetuksi ja hoidetuksi, pystyy asiakkaamme puolestaan hallinnoimaan omien töidensä suunnittelua työpäivän ajalle. Viankorjauksessa Empowerin asentaja ilmoittaa järjestelmän kautta sekä palvelun tilaajalle että loppuasiakkaalle milloin viankorjaus aloitetaan, kuinka kauan korjaus kestää ja milloin vika on korjattu. Näin molemminpuolinen asiakaskokemus on parantunut.

Empower jatkaa toimintamallin sekä ETAdirect-järjestelmän jatkokehitystä edelleen. Järjestelmän kehitystoimenpiteet liittyvät muun muassa työreittien optimoinnin ja automatisoinnin sekä yleisen käytettävyyden parantumiseen.

Lisätietoja:
Jari Leppäalho
Projektijohtaja
jari.leppalho@empower.fi
+358505365824

Aihealueet
  • Televiestintä
  • Energiakysymykset
  • Energia
  • Urakointi, koneet
  • Työpajateollisuus
  • Verkkopalvelut
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu