Tinkimättömyys työturvallisuudessa tuotti tulosta

02.04.2018

Vuonna 2017 tapaturmataajuus oli Empowerissa historiallisen alhainen 4,8. HSE-havaintojen raportointi säilyi aktiivisella tasolla.

Empower on sitoutunut turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen, ehkäisemään systemaattisesti tapaturmia ja edistämään työterveyttä. Tavoitteenamme on olla toimialan paras yritys työturvallisuudessa ja taata, että sekä työntekijät että alihankkijat pääsevät työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Turvallisuuden hallinta perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja turvallisuusjohtamiseen. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaan.

Tärkeimmät painopistealueemme ovat turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen ja pitkän tähtäimen nolla tapaturmaa -tavoite, jota tukee jäsenyys Nolla tapaturmaa -foorumissa. Vuonna 2017 konsernin tapaturmataajuus yli yhden päivän poissaoloon johtaneissa tapaturmissa oli 4,8 kpl/miljoona tuntia. Tavoitteemme 6,0 alittui reilusti.

– Laskeva trendi on osoitus turvallisuuskulttuurimme kehittymisestä. Jokainen empowerilainen kantaa vastuuta sekä omasta että kollegoiden turvallisuudesta, sanoo Empowerin HSE-johtaja Vesa Rapo.

– Osaltaan tapaturmataajuuteen vaikuttaa Empowerissa käytössä oleva korvaavan työn malli. Työntekijä voi terveyden salliessa tehdä kevennettyä tai korvaavaa työtä tilanteessa, jossa hän ei tapaturman tai sairauden vuoksi voi tehdä normaaleja työtehtäviään kokonaan tai osittain. Korvaava työ on myös kuntouttava toimenpide, sillä se voi edistää työssä jatkamista ja madaltaa työntekijän kynnystä palata omaan työhön ja ehkäistä näin työkyvyttömyyttä, jatkaa Vesa Rapo.

Painotamme ennakoivaa turvallisuusjohtamista. Ennakoivia toimenpiteitä ovat muun muassa tiimien yhteiset HSE-vartit sekä HSE-havainnot, joita tehdään tapahtumista, josta olisi voinut aiheutua tapaturma, terveyden heikentyminen tai ympäristölle haitallinen seuraus.Vuonna 2017 HSE-havaintoja tehtiin 4,8 kappaletta työntekijää kohti, kokonaismäärän ollessa 6427 havaintoa. Jäimme tavoitteestamme 6,0, mutta havaintojen määrä työntekijää kohti säilyi viime vuoden kiitettävällä tasolla. Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota HSE-havaintoihin reagoimiseen ja puutteiden korjaamiseen 30 päivän kuluessa sekä palautteen antoon tehdyistä havainnoista.

Tinkimättömyys työturvallisuudessa tuotti tulosta

02.04.2018

Vuonna 2017 tapaturmataajuus oli Empowerissa historiallisen alhainen 4,8. HSE-havaintojen raportointi säilyi aktiivisella tasolla.

Empower on sitoutunut turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen, ehkäisemään systemaattisesti tapaturmia ja edistämään työterveyttä. Tavoitteenamme on olla toimialan paras yritys työturvallisuudessa ja taata, että sekä työntekijät että alihankkijat pääsevät työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Turvallisuuden hallinta perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja turvallisuusjohtamiseen. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaan.

Tärkeimmät painopistealueemme ovat turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen ja pitkän tähtäimen nolla tapaturmaa -tavoite, jota tukee jäsenyys Nolla tapaturmaa -foorumissa. Vuonna 2017 konsernin tapaturmataajuus yli yhden päivän poissaoloon johtaneissa tapaturmissa oli 4,8 kpl/miljoona tuntia. Tavoitteemme 6,0 alittui reilusti.

– Laskeva trendi on osoitus turvallisuuskulttuurimme kehittymisestä. Jokainen empowerilainen kantaa vastuuta sekä omasta että kollegoiden turvallisuudesta, sanoo Empowerin HSE-johtaja Vesa Rapo.

– Osaltaan tapaturmataajuuteen vaikuttaa Empowerissa käytössä oleva korvaavan työn malli. Työntekijä voi terveyden salliessa tehdä kevennettyä tai korvaavaa työtä tilanteessa, jossa hän ei tapaturman tai sairauden vuoksi voi tehdä normaaleja työtehtäviään kokonaan tai osittain. Korvaava työ on myös kuntouttava toimenpide, sillä se voi edistää työssä jatkamista ja madaltaa työntekijän kynnystä palata omaan työhön ja ehkäistä näin työkyvyttömyyttä, jatkaa Vesa Rapo.

Painotamme ennakoivaa turvallisuusjohtamista. Ennakoivia toimenpiteitä ovat muun muassa tiimien yhteiset HSE-vartit sekä HSE-havainnot, joita tehdään tapahtumista, josta olisi voinut aiheutua tapaturma, terveyden heikentyminen tai ympäristölle haitallinen seuraus.Vuonna 2017 HSE-havaintoja tehtiin 4,8 kappaletta työntekijää kohti, kokonaismäärän ollessa 6427 havaintoa. Jäimme tavoitteestamme 6,0, mutta havaintojen määrä työntekijää kohti säilyi viime vuoden kiitettävällä tasolla. Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota HSE-havaintoihin reagoimiseen ja puutteiden korjaamiseen 30 päivän kuluessa sekä palautteen antoon tehdyistä havainnoista.

Tunnisteet
Työturvallisuus
Yhteyshenkilöt