Toimitusjohtajan katsaus 2017: Digitaalisten ratkaisujen kysyntä vahvassa kasvussa

15.06.2018

Vuosi 2017 oli Empowerin historiassa yksi parhaimmista vuosista tuloksen osalta. Rakensimme perustan kannattavalle kasvulle ja panostimme vahvasti digitaalisten ratkaisujen kehitystyöhön. Konsernin liikevaihto kasvoi 0,9 % ollen 245,3 miljoonaa euroa. Empowerin palveluiden kysyntää tukevat megatrendit, kuten digitalisaatio, uudet teknologiat ja mobiilidataa hyödyntävien päätelaitteiden kasvu, väestönkasvu ja kaupungistuminen sekä ilmastonmuutos. Palveluidemme kysyntä oli suurta jokaisella liiketoiminta-alueellamme ja tilauskantamme vahvistui merkittävästi sen yltäessä kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Käyttökatteemme oli 16,4 miljoonaa euroa ja pieneni hieman edellisen vuoteen verrattuna lähinnä kertaluonteisista eristä johtuen.

Digitaalisten ratkaisujen kysyntä on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti. Empowerin digitaalisten tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä oli vuonna 2017 voimakasta ja kohdistui erityisesti energia-alan ja teollisuuden tuotteisiimme. Kehittämämme ratkaisut tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä, sillä tuotekehityksessä hyödynnämme pitkäaikaista osaamistamme palvelujen tuottamisesta. Näin olemme onnistuneet luomaan ratkaisuja, jotka ovat osuvia asiakkaan tarpeisiin ja käytettävissä ilman pitkää sovitus- ja iterointiaikaa. Kasvatimme tuotekehitysinvestointejamme digitaalisiin ratkaisuihin. Vuonna 2017 investoinnin suuruus 7,8 miljoonaa euroa vastasi 3,2 %:a konsernin yhtiöiden liikevaihdosta.

Empowerissa menestys saavutetaan yhdessä

Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstömme on kannattavan liiketoimintamme ydin. Osallistuimme vuonna 2017 Tekemättömän työn vuosikatsaus -vertailututkimukseen, jossa ylsimme toimialamme parhaimpien yritysten joukkoon. Keskityimme vuonna 2017 työkykyjohtamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä toi meille merkittävän säästön. Palveluidemme kysynnän kasvaessa tarvitsemme joukkoomme myös uusia empowerilaisia, joita vuonna 2017 rekrytoimme ahkerasti jokaiselle liiketoiminta-alueellemme. Uudet digitalisaation tuomat mahdollisuudet tuovat mukanaan myös vaatimuksen uudenlaiselle osaamiselle, joten tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kasvaa ja kehittää osaamistaan kanssamme. 

Olemme rohkeita kokeilemaan ja haemme aktiivisesti ratkaisuja omien prosessiemme tehostamiseen. Asiakkaille tarjottavien digitaalisten ratkaisujen lisäksi panostimme vuoden aikana voimakkaasti myös omien prosessiemme digitalisointiin. Tämä on lisännyt projektiemme läpinäkyvyyttä asiakkaidemme suuntaan ja kasvattanut tehokkuutta sekä palvelun laatua. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti palautetutkimuksella, jonka parantuneet tulokset kertovat, että olemme onnistuneet tuottamaan odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia yhä useammin.

Pidämme älykkään yhteiskunnan rattaat pyörimässä 24/7

Power-liiketoimintamme markkinaosuus kasvoi kaikissa toimintamaissamme. Asiakkaamme aikaisemmat kokemukset hyvästä yhteistyöstä avasivat meille oven Ruotsin tuulipuistomarkkinoille. Toimimme menestyksekkäästi pääurakoitsijana Pohjois-Ruotsiin rakenteilla olevassa 41 tuulivoimalan tuulipuistossa ja voitimme lisää uusituvan energian hankkeita Ruotsissa. Käynnistimme pääurakoitsijana myös koko Baltian alueen kattavan merkittävän kantaverkon uudistusprojektin, mikä mahdollistaa Baltian maiden irtautumisen Venäjän sähköverkosta ja yhdistää maat Manner-Euroopan verkkoon.

Connectivity-liiketoimintamme painopiste siirtyi Suomen markkinoille. Empower on alansa suurin toimija Suomessa ja asemamme vahvistui entisestään, kun solmimme merkittäviä monivuotisia uusia asiakassopimuksia syksyn aikana. Täysin digitalisoitu toimitusprosessimme vahvisti laatujohtajuutta, mikä näkyi myös kyseisen liiketoiminnan kannattavuuden parantumisena. Haemme aktiivisesti uusia ratkaisuja asiakkaidemme haasteisiin ja pilotoimme asiakkaamme Telian kanssa Suomessa vähemmän tunnettua kuiturakentamismenetelmää mikro-ojitusta hyvällä menestyksellä Avoin kuitu -projektissa. Avoimen kuidun rakentaminen kasvoi muutoinkin voimakkaasti, ja uskomme kasvun myös jatkuvan lähivuosina. 

Smart Industry -liiketoiminnan vuosi oli kokonaisuudessaan vahva. Teollisuudelle suunnatut digitaaliset alustat tuottivat hyvää tulosta. Paikannukseen ja analytiikkaan perustuvat digitaaliset IoT-ratkaisumme EmSafe, EmSight ja EmSight Lite ovat saaneet hyvän vastaanoton ja mahdollistaneet asiakkaillemme tiedolla johtamisen. Tuoteperhettä kasvatetaan tulevaisuudessa muun muassa resursoinnin hallintaan ja tuottavuuden kehittämiseen liittyvillä ratkaisuilla. Alueelliset palvelut onnistuivat kasvattamaan liiketoimintaansa parantuneen kysynnän myötä. Vahva osaamisemme ydinvoimalaitoksien projekteista, kunnossapidosta ja palveluista siivitti liiketoiminnan kasvua. Energy Intelligence liiketoimintamme markkinajohtajuus vahvistui Suomessa. Enerim-alustan kehitystyö edistyi vauhdilla tuoden useita uusia moduuleita asiakkaidemme käyttöön. Järjestelmä kattaa nyt kaikki energiamarkkinoiden perusprosessit, jotka tuotetaan automatisoidusti. Empowerin markkinaosuus jatkoi kasvuaan voimakkaasti useiden uusien asiakkuuksien myötä energiayhtiöiden asiakastietojärjestelmätoimituksissa ja laadukkaan palvelun ansiosta asiakasuskollisuutemme säilyi erittäin korkealla tasolla. 

Empowerissa on aidosti ennakoiva turvallisuuskulttuuri 

Taloudellisen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden lisäksi onnistuimme myös parantamaan työturvallisuutta. Saavutimme vuonna 2017 tapaturmataajuudessa historiamme parhaan tuloksen ja teimme lähes 6500 HSE-havaintoa. Työturvallisuuskulttuurimme on kehittynyt hienosti vuonna 2017 erityisesti LTA-tapaturmien vähentämisessä ja panostamme voimakkaasti jatkaaksemme samalla polulla. Vuonna 2018 kehitämme HSEQ-työtä edelleen rakentamalla yhtenäistä HSEQ-visiota ja pitkän tähtäimen kehityspolkua sekä toimintamallia Empower-konsernille. 

Edelläkävijänä kohti kannattavaa kasvua

Kiitos asiakkaillemme onnistuneesta yhteistyöstä ja henkilöstöllemme sekä kumppaneillemme positiivisesta ja sitoutuneesta asenteesta parhaiden asiakaskokemusten tuottamisessa. Meillä on hyvät edellytykset jatkaa kannattavalla kasvu-uralla edelleen vuonna 2018. Haluamme strategiamme mukaisesti olla edelläkävijöiden joukossa edistämässä digitalisaatiota sekä tarjota parhaita asiakaskokemuksia, joista Empower tunnetaan. Vuosi 2017 on ollut menestyksellisiä tapahtumia täynnä – tehdään yhdessä tulevasta vuodesta 2018 entistä upeampi!

Jari Onniselkä

Toimitusjohtaja, Empower-konserni

Toimitusjohtajan katsaus 2017: Digitaalisten ratkaisujen kysyntä vahvassa kasvussa

15.06.2018

Vuosi 2017 oli Empowerin historiassa yksi parhaimmista vuosista tuloksen osalta. Rakensimme perustan kannattavalle kasvulle ja panostimme vahvasti digitaalisten ratkaisujen kehitystyöhön. Konsernin liikevaihto kasvoi 0,9 % ollen 245,3 miljoonaa euroa. Empowerin palveluiden kysyntää tukevat megatrendit, kuten digitalisaatio, uudet teknologiat ja mobiilidataa hyödyntävien päätelaitteiden kasvu, väestönkasvu ja kaupungistuminen sekä ilmastonmuutos. Palveluidemme kysyntä oli suurta jokaisella liiketoiminta-alueellamme ja tilauskantamme vahvistui merkittävästi sen yltäessä kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Käyttökatteemme oli 16,4 miljoonaa euroa ja pieneni hieman edellisen vuoteen verrattuna lähinnä kertaluonteisista eristä johtuen.

Digitaalisten ratkaisujen kysyntä on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti. Empowerin digitaalisten tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä oli vuonna 2017 voimakasta ja kohdistui erityisesti energia-alan ja teollisuuden tuotteisiimme. Kehittämämme ratkaisut tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä, sillä tuotekehityksessä hyödynnämme pitkäaikaista osaamistamme palvelujen tuottamisesta. Näin olemme onnistuneet luomaan ratkaisuja, jotka ovat osuvia asiakkaan tarpeisiin ja käytettävissä ilman pitkää sovitus- ja iterointiaikaa. Kasvatimme tuotekehitysinvestointejamme digitaalisiin ratkaisuihin. Vuonna 2017 investoinnin suuruus 7,8 miljoonaa euroa vastasi 3,2 %:a konsernin yhtiöiden liikevaihdosta.

Empowerissa menestys saavutetaan yhdessä

Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstömme on kannattavan liiketoimintamme ydin. Osallistuimme vuonna 2017 Tekemättömän työn vuosikatsaus -vertailututkimukseen, jossa ylsimme toimialamme parhaimpien yritysten joukkoon. Keskityimme vuonna 2017 työkykyjohtamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä toi meille merkittävän säästön. Palveluidemme kysynnän kasvaessa tarvitsemme joukkoomme myös uusia empowerilaisia, joita vuonna 2017 rekrytoimme ahkerasti jokaiselle liiketoiminta-alueellemme. Uudet digitalisaation tuomat mahdollisuudet tuovat mukanaan myös vaatimuksen uudenlaiselle osaamiselle, joten tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kasvaa ja kehittää osaamistaan kanssamme. 

Olemme rohkeita kokeilemaan ja haemme aktiivisesti ratkaisuja omien prosessiemme tehostamiseen. Asiakkaille tarjottavien digitaalisten ratkaisujen lisäksi panostimme vuoden aikana voimakkaasti myös omien prosessiemme digitalisointiin. Tämä on lisännyt projektiemme läpinäkyvyyttä asiakkaidemme suuntaan ja kasvattanut tehokkuutta sekä palvelun laatua. Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti palautetutkimuksella, jonka parantuneet tulokset kertovat, että olemme onnistuneet tuottamaan odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia yhä useammin.

Pidämme älykkään yhteiskunnan rattaat pyörimässä 24/7

Power-liiketoimintamme markkinaosuus kasvoi kaikissa toimintamaissamme. Asiakkaamme aikaisemmat kokemukset hyvästä yhteistyöstä avasivat meille oven Ruotsin tuulipuistomarkkinoille. Toimimme menestyksekkäästi pääurakoitsijana Pohjois-Ruotsiin rakenteilla olevassa 41 tuulivoimalan tuulipuistossa ja voitimme lisää uusituvan energian hankkeita Ruotsissa. Käynnistimme pääurakoitsijana myös koko Baltian alueen kattavan merkittävän kantaverkon uudistusprojektin, mikä mahdollistaa Baltian maiden irtautumisen Venäjän sähköverkosta ja yhdistää maat Manner-Euroopan verkkoon.

Connectivity-liiketoimintamme painopiste siirtyi Suomen markkinoille. Empower on alansa suurin toimija Suomessa ja asemamme vahvistui entisestään, kun solmimme merkittäviä monivuotisia uusia asiakassopimuksia syksyn aikana. Täysin digitalisoitu toimitusprosessimme vahvisti laatujohtajuutta, mikä näkyi myös kyseisen liiketoiminnan kannattavuuden parantumisena. Haemme aktiivisesti uusia ratkaisuja asiakkaidemme haasteisiin ja pilotoimme asiakkaamme Telian kanssa Suomessa vähemmän tunnettua kuiturakentamismenetelmää mikro-ojitusta hyvällä menestyksellä Avoin kuitu -projektissa. Avoimen kuidun rakentaminen kasvoi muutoinkin voimakkaasti, ja uskomme kasvun myös jatkuvan lähivuosina. 

Smart Industry -liiketoiminnan vuosi oli kokonaisuudessaan vahva. Teollisuudelle suunnatut digitaaliset alustat tuottivat hyvää tulosta. Paikannukseen ja analytiikkaan perustuvat digitaaliset IoT-ratkaisumme EmSafe, EmSight ja EmSight Lite ovat saaneet hyvän vastaanoton ja mahdollistaneet asiakkaillemme tiedolla johtamisen. Tuoteperhettä kasvatetaan tulevaisuudessa muun muassa resursoinnin hallintaan ja tuottavuuden kehittämiseen liittyvillä ratkaisuilla. Alueelliset palvelut onnistuivat kasvattamaan liiketoimintaansa parantuneen kysynnän myötä. Vahva osaamisemme ydinvoimalaitoksien projekteista, kunnossapidosta ja palveluista siivitti liiketoiminnan kasvua. Energy Intelligence liiketoimintamme markkinajohtajuus vahvistui Suomessa. Enerim-alustan kehitystyö edistyi vauhdilla tuoden useita uusia moduuleita asiakkaidemme käyttöön. Järjestelmä kattaa nyt kaikki energiamarkkinoiden perusprosessit, jotka tuotetaan automatisoidusti. Empowerin markkinaosuus jatkoi kasvuaan voimakkaasti useiden uusien asiakkuuksien myötä energiayhtiöiden asiakastietojärjestelmätoimituksissa ja laadukkaan palvelun ansiosta asiakasuskollisuutemme säilyi erittäin korkealla tasolla. 

Empowerissa on aidosti ennakoiva turvallisuuskulttuuri 

Taloudellisen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden lisäksi onnistuimme myös parantamaan työturvallisuutta. Saavutimme vuonna 2017 tapaturmataajuudessa historiamme parhaan tuloksen ja teimme lähes 6500 HSE-havaintoa. Työturvallisuuskulttuurimme on kehittynyt hienosti vuonna 2017 erityisesti LTA-tapaturmien vähentämisessä ja panostamme voimakkaasti jatkaaksemme samalla polulla. Vuonna 2018 kehitämme HSEQ-työtä edelleen rakentamalla yhtenäistä HSEQ-visiota ja pitkän tähtäimen kehityspolkua sekä toimintamallia Empower-konsernille. 

Edelläkävijänä kohti kannattavaa kasvua

Kiitos asiakkaillemme onnistuneesta yhteistyöstä ja henkilöstöllemme sekä kumppaneillemme positiivisesta ja sitoutuneesta asenteesta parhaiden asiakaskokemusten tuottamisessa. Meillä on hyvät edellytykset jatkaa kannattavalla kasvu-uralla edelleen vuonna 2018. Haluamme strategiamme mukaisesti olla edelläkävijöiden joukossa edistämässä digitalisaatiota sekä tarjota parhaita asiakaskokemuksia, joista Empower tunnetaan. Vuosi 2017 on ollut menestyksellisiä tapahtumia täynnä – tehdään yhdessä tulevasta vuodesta 2018 entistä upeampi!

Jari Onniselkä

Toimitusjohtaja, Empower-konserni

Aihealueet
  • Työelämä
  • Tietokone, Televiestintä, IT
  • Teollisuus, valmistus
  • Energia
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu