Toimitusjohtajan katsaus 2018

21.08.2019

Vuoden 2018 aikana Empower-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti, vaikka kasvun myötä koettiin myös haasteita. Konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 kasvoi 3,0 % kilpailukyisen palvelu- ja tuoteportfoliomme ansiosta ja positiivista kehitystä oli nähtävissä lähes jokaisessa liiketoiminta-alueessamme. Ainoana poikkeuksena oli Smart Industry, jossa liikevaihdon lasku liittyy yhden pitkäaikaisen palvelusopimuksen päättymiseen.

Empower-konsernin käyttökate tilikaudella 2018 oli 8,9M€ ja jäi hieman asettamastamme tavoitteesta. Merkittävien uusien palvelusopimusten käynnistyminen edellytti nopeaa toimintojen kasvattamista, ja asetti haasteita näiden kannattavuudelle. Lisäksi epäsuotuisa kilpailutilanne henkilöstövaltaisissa liiketoiminnoissamme vaikutti käyttökatteeseemme. 

Konsernimme tilauskanta vahvistui tilikauden aikana ja pääsimme aloittamaan vuoden 2019 positiivisilla tulevaisuudennäkymillä tilauskantamme kattaessa jo yli 80 prosenttia vuoden 2019 liikevaihtotavoitteesta.

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa 

Power-liiketoiminnassa kysyntä kohdistui erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin. Empower valittiin toteuttamaan Suomen ensimmäiset täysin markkinaehtoiset tuulipuistot ja uusiutuvan energian hankeportfoliomme kasvoi merkittävästi niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Lisäksi voitimme isoja voimansiirtoverkon rakennusprojekteja Ruotsissa sekä Suomen kantaverkon ensimmäisen digitaalisen sähköaseman toimituksen. 

Connectivity-liiketoiminnassa Empower vahvisti asemaansa suurimpana toimijana Suomessa uusien merkittävien asiakassopimusten toimituksen käynnistyttyä tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana. Tämä edellytti nopeaa toimintojen kasvattamista ja asetti siksi haasteita niin kannattavuudelle kuin asiakastyytyväisyydellekin. Liiketoiminnassa käyttöönotettu täysin digitalisoitu toimitusprosessi edesauttoi laadukasta toimitusta ja loppuvuodesta solmittu kumppanuus avaruusteknologiasta tunnetun toimittajan kanssa toi AR-etätyön Empowerin palveluvalikoimaan. 

Smart Industry -liiketoiminnan ponnistelut digitaalisen tuotteiden kehittämiseksi tuottivat hyvää tulosta. Digitaalisten tuotteidemme kysyntä oli voimakasta niin olemassaolevien kuin uusien asiakkaidemme keskuudessa ja pilotoimme useassa tuotantolaitoksessa IoT-teknologiaan pohjautuvaa ylläpito- ja palvelutoimintaa. Avasimme myös Haminaan Smart Factoryn, jonne siirsimme huoltokeskus- ja konepajatoimintoja muista toimipisteistä. Smart Factoryssä perinteinen teollisuus tulee toimimaan uusimpia teknologian mahdollisuuksia, kuten IoT- ja 5G-ratkaisuja, hyödyntäen. Toiminnan läpinäkyvyys tarjoaa ajantasaista tietoa kaikkien käyttöön oman organisaation joka tasolta asiakkaisiin ja alihankkijoihin saakka. Toiminnan tehostamisessa ja olosuhteiden optimoinnissa se tarjoaa lähes rajattomasti mahdollisuuksia. 

Etenimme voimakkaasti myös Energy Intelligence –liiketoiminnassa, jossa vahvistimme markkinajohtajuuttamme Suomessa sekä kasvatimme asemaamme muissa Pohjoismaissa. EnerimCIS-alustan kehitys edistyi odotetusti tuoden useita uusia moduleita asiakkaidemme käyttöön ja sovimme alustan toimituksesta Ruotsiin ja Norjaan. Energy Intelligence –liiketoiminnan palveluihin kohdistunut kysyntä kasvoi voimakkaasti. Kasvatimme muun muassa etäluenta- ja mittaustiedonhallintapalvelumme volyymiä yli 20 prosenttia. 

Investoinnit digitaaliseen tulevaisuuteen 

Yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueistamme on digitaaliset ratkaisut, joita toimitamme sekä teollisuuden käyttöön että energia-alalle. Laajensimme IoT-teknologiaosaamistamme hankkimalla alkuvuodesta 2018 TreLabin teknologiaratkaisut ja panostamme strategiamme mukaisesti jatkossakin vahvasti älykkäämmän yhteiskunnan toteuttamiseen ja digitalisaatioratkaisujen kehittämiseen. Asiakasnäkökulmasta tämä tarkoittaa Empowerin teknologiakyvykkyyksien kasvamista ja tuo laajemmat mahdollisuudet ratkaista asiakkaiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä haasteita analytiikan avulla hyödyntäen koko organisaation ammattitaitoa. 

Vuoden 2018 aikana vahvistimme merkittävästi R&D-organisaatiotamme ja investoimme 8,7 miljoonaa euroa tuotekehitykseen, mikä vastasi 3,4 %:a konserniyhtiöiden liikevaihdosta. Suuntaamme tuotekehityksen panostukset myös jatkossa mm. energian mittaukseen ja laskutukseen liittyvien tietojärjestelmien sekä tieto- ja sähköverkkojen asennus- ja huoltotöiden työnsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen sekä turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta parantaviin digitaalisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. 

Riittävän pieni välittämään, tarpeeksi suuri toteuttamaan 

Empowerin perustamiskokous pidettiin 15.12.1998 Pohjolan voiman pääkonttorissa Mikonkadulla Helsingissä. Juhlistimme vuoden 2018 lopussa konsernimme 20-vuotismerkkipäivää yhdessä kaikkien empowerilaisten kesken kokoontumalla kakkukahveille niin työmailla kuin toimistoissakin Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Tuleva vuosi 2019 onkin Empowerissa jo kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi, mikä kertoo yrityksemme uudistautumiskyvystä ja palveluportfoliomme kestävästä kiinnostavuudesta. 

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja suuntasimmekin 20-vuotislahjoituksemme henkilöstömme valitsemiin kohteisiin. Empowerin liiketoiminnoilla on suuri vaikutus energiatehokkuuteen sekä ilmastoasioihin ja henkilöstömme valinnat kohdistuivat vastaaviin teemoihin. Lahjoitimme WWF Suomi:n ilmastotyöhön, mahdollistimme koodikerhotoiminnan 60 lapselle sekä teemme energia-alaa tunnetuksi tarjoamalla perusopetuksen käyttöön kaksi energian oppimispakettia, jolla peruskoululaiset voivat tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön. 

Haluan kiittää asiakkaitamme onnistuneesta yhteistyöstä ja henkilöstöämme sekä kumppaneitamme menestyksemme varmistamisesta. Vuoden 2018 päättyessä konsernimme tilauskanta on erittäin hyvä ja ulottuu monelle vuodelle, mikä tekee tulevaisuuden näkymistä valoisat. Haluamme myös vuonna 2019 kasvaa hallitusti laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi ja toteuttaa älykästä yhteiskuntaa yhdistämällä vuosien saatossa kertynyttä toimialaosaamistamme digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. 

Jari Onniselkä 

Toimitusjohtaja, Empower-konserni

Toimitusjohtajan katsaus 2018

21.08.2019

Vuoden 2018 aikana Empower-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti, vaikka kasvun myötä koettiin myös haasteita. Konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 kasvoi 3,0 % kilpailukyisen palvelu- ja tuoteportfoliomme ansiosta ja positiivista kehitystä oli nähtävissä lähes jokaisessa liiketoiminta-alueessamme. Ainoana poikkeuksena oli Smart Industry, jossa liikevaihdon lasku liittyy yhden pitkäaikaisen palvelusopimuksen päättymiseen.

Empower-konsernin käyttökate tilikaudella 2018 oli 8,9M€ ja jäi hieman asettamastamme tavoitteesta. Merkittävien uusien palvelusopimusten käynnistyminen edellytti nopeaa toimintojen kasvattamista, ja asetti haasteita näiden kannattavuudelle. Lisäksi epäsuotuisa kilpailutilanne henkilöstövaltaisissa liiketoiminnoissamme vaikutti käyttökatteeseemme. 

Konsernimme tilauskanta vahvistui tilikauden aikana ja pääsimme aloittamaan vuoden 2019 positiivisilla tulevaisuudennäkymillä tilauskantamme kattaessa jo yli 80 prosenttia vuoden 2019 liikevaihtotavoitteesta.

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa 

Power-liiketoiminnassa kysyntä kohdistui erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin. Empower valittiin toteuttamaan Suomen ensimmäiset täysin markkinaehtoiset tuulipuistot ja uusiutuvan energian hankeportfoliomme kasvoi merkittävästi niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Lisäksi voitimme isoja voimansiirtoverkon rakennusprojekteja Ruotsissa sekä Suomen kantaverkon ensimmäisen digitaalisen sähköaseman toimituksen. 

Connectivity-liiketoiminnassa Empower vahvisti asemaansa suurimpana toimijana Suomessa uusien merkittävien asiakassopimusten toimituksen käynnistyttyä tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana. Tämä edellytti nopeaa toimintojen kasvattamista ja asetti siksi haasteita niin kannattavuudelle kuin asiakastyytyväisyydellekin. Liiketoiminnassa käyttöönotettu täysin digitalisoitu toimitusprosessi edesauttoi laadukasta toimitusta ja loppuvuodesta solmittu kumppanuus avaruusteknologiasta tunnetun toimittajan kanssa toi AR-etätyön Empowerin palveluvalikoimaan. 

Smart Industry -liiketoiminnan ponnistelut digitaalisen tuotteiden kehittämiseksi tuottivat hyvää tulosta. Digitaalisten tuotteidemme kysyntä oli voimakasta niin olemassaolevien kuin uusien asiakkaidemme keskuudessa ja pilotoimme useassa tuotantolaitoksessa IoT-teknologiaan pohjautuvaa ylläpito- ja palvelutoimintaa. Avasimme myös Haminaan Smart Factoryn, jonne siirsimme huoltokeskus- ja konepajatoimintoja muista toimipisteistä. Smart Factoryssä perinteinen teollisuus tulee toimimaan uusimpia teknologian mahdollisuuksia, kuten IoT- ja 5G-ratkaisuja, hyödyntäen. Toiminnan läpinäkyvyys tarjoaa ajantasaista tietoa kaikkien käyttöön oman organisaation joka tasolta asiakkaisiin ja alihankkijoihin saakka. Toiminnan tehostamisessa ja olosuhteiden optimoinnissa se tarjoaa lähes rajattomasti mahdollisuuksia. 

Etenimme voimakkaasti myös Energy Intelligence –liiketoiminnassa, jossa vahvistimme markkinajohtajuuttamme Suomessa sekä kasvatimme asemaamme muissa Pohjoismaissa. EnerimCIS-alustan kehitys edistyi odotetusti tuoden useita uusia moduleita asiakkaidemme käyttöön ja sovimme alustan toimituksesta Ruotsiin ja Norjaan. Energy Intelligence –liiketoiminnan palveluihin kohdistunut kysyntä kasvoi voimakkaasti. Kasvatimme muun muassa etäluenta- ja mittaustiedonhallintapalvelumme volyymiä yli 20 prosenttia. 

Investoinnit digitaaliseen tulevaisuuteen 

Yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueistamme on digitaaliset ratkaisut, joita toimitamme sekä teollisuuden käyttöön että energia-alalle. Laajensimme IoT-teknologiaosaamistamme hankkimalla alkuvuodesta 2018 TreLabin teknologiaratkaisut ja panostamme strategiamme mukaisesti jatkossakin vahvasti älykkäämmän yhteiskunnan toteuttamiseen ja digitalisaatioratkaisujen kehittämiseen. Asiakasnäkökulmasta tämä tarkoittaa Empowerin teknologiakyvykkyyksien kasvamista ja tuo laajemmat mahdollisuudet ratkaista asiakkaiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä haasteita analytiikan avulla hyödyntäen koko organisaation ammattitaitoa. 

Vuoden 2018 aikana vahvistimme merkittävästi R&D-organisaatiotamme ja investoimme 8,7 miljoonaa euroa tuotekehitykseen, mikä vastasi 3,4 %:a konserniyhtiöiden liikevaihdosta. Suuntaamme tuotekehityksen panostukset myös jatkossa mm. energian mittaukseen ja laskutukseen liittyvien tietojärjestelmien sekä tieto- ja sähköverkkojen asennus- ja huoltotöiden työnsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen sekä turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta parantaviin digitaalisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. 

Riittävän pieni välittämään, tarpeeksi suuri toteuttamaan 

Empowerin perustamiskokous pidettiin 15.12.1998 Pohjolan voiman pääkonttorissa Mikonkadulla Helsingissä. Juhlistimme vuoden 2018 lopussa konsernimme 20-vuotismerkkipäivää yhdessä kaikkien empowerilaisten kesken kokoontumalla kakkukahveille niin työmailla kuin toimistoissakin Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Tuleva vuosi 2019 onkin Empowerissa jo kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi, mikä kertoo yrityksemme uudistautumiskyvystä ja palveluportfoliomme kestävästä kiinnostavuudesta. 

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja suuntasimmekin 20-vuotislahjoituksemme henkilöstömme valitsemiin kohteisiin. Empowerin liiketoiminnoilla on suuri vaikutus energiatehokkuuteen sekä ilmastoasioihin ja henkilöstömme valinnat kohdistuivat vastaaviin teemoihin. Lahjoitimme WWF Suomi:n ilmastotyöhön, mahdollistimme koodikerhotoiminnan 60 lapselle sekä teemme energia-alaa tunnetuksi tarjoamalla perusopetuksen käyttöön kaksi energian oppimispakettia, jolla peruskoululaiset voivat tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön. 

Haluan kiittää asiakkaitamme onnistuneesta yhteistyöstä ja henkilöstöämme sekä kumppaneitamme menestyksemme varmistamisesta. Vuoden 2018 päättyessä konsernimme tilauskanta on erittäin hyvä ja ulottuu monelle vuodelle, mikä tekee tulevaisuuden näkymistä valoisat. Haluamme myös vuonna 2019 kasvaa hallitusti laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi ja toteuttaa älykästä yhteiskuntaa yhdistämällä vuosien saatossa kertynyttä toimialaosaamistamme digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. 

Jari Onniselkä 

Toimitusjohtaja, Empower-konserni

Aihealueet
  • Energia
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu