Työmme yhteiskunnan keskeisten toimintojen varmistamiseksi jatkuu poikkeustilanteen edetessä

28.05.2020

Empower on tehnyt useiden viikkojen ajan varautumis- ja suojaustoimenpiteitä koronaviruksen Covid-19 leviäimisen ehkäisemiseksi, ja tilanne on pysynyt kokonaisuudessaan hyvässä hallinnassa. Nyt yhteiskunnan asteittain avautuessa hyvin tehtyä työtä suojautumisen eteen ei kuitenkaan tule hukata, vaan varovaisuutta tulee noudattaa yhtä lailla myös jatkossa.

Tilanteemme konsernissa on pysynyt koronaviruksesta huolimatta stabiilina kevään ajan. Empowerin varautumisryhmä on tänä aikana aktiivisesti seurannut annettuja viranomaisohjeistuksia ja jakanut tietoa ja ohjeita tartunnalta suojautumisesta sekä varmistanut liiketoimintojen varautumissuunnitelmat. Ajankohtaisten ohjeistusten ohella olemme myös hiljattain työstäneet toimintamallin vähittäisestä toimistolle paluusta. Kiirettä toimipisteille ei toistaiseksi kuitenkaan ole, vaan olemme suositelleet etätyön jatkamista edelleen, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Samalla varaudumme siihen, että ohjeistuksia voidaan myös tiukentaa uudelleen.

Kaikilla ei kuitenkaan ole etätyön mahdollisuutta tehtävissään. Laaja kenttähenkilöstömme onkin normaalin työnkuvansa mukaisesti huolehtinut yhteiskuntamme kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitämisestä kentällä ja työmailla. Työmme tärkeys on korostunut entisestään ja turvallisuus huomioiden olemme pystyneet kantamaan kortemme kekoon varmistaaksemme asiakkaidemme ja sitä kautta yhteiskunnan toimintakyvyn myös poikkeustilanteessa.

Mahdollisuuksien ja muutosten aika on nyt

Olemme viime aikoina herättäneet Empowerissa keskustelua siitä, miten henkilöstömme on kokenut koronaviruksen vaikutukset kevään aikana. Samalla olemme keränneet kommentteja siitä, mitä pysyvää poikkeustilanne voisi tuoda mukanaan toimintaamme ja työskentelytapoihimme. Vauhdilla lisääntyneestä etätyöskentelystä ja sen mullistavasta vaikutuksesta työelämään on jo puhuttu paljon, ja kaikelle tälle on todellakin tarvetta tässä ajassa ja paikassa. On huomattu, että etätyö ei ole etäännyttänyt meitä toisistamme, vaan jopa hitsannut tiimejä entistä tiukemmin yhteen ja tehnyt kommunikoinnista asiakkaiden kanssa entistä tehokkaampaa. Henkilöstömme ajatukset aiheesta ovat olleet todella oivaltavia ja arvokkaita, ja uskommekin, että koronankeväällä tulee olemaan positiivisia vaikutuksia myös Empowerin työskentelytapoihin.

Vaikka virusta ei ole vielä päihitetty, haluan lausua jo tässä vaiheessa kiitokseni koko henkilöstöllemme ja kaikille kanssamme työskenteleville tahoille uutteruudesta niin kentällä kuin kotitoimistoillakin. Koronakriisi on tuonut mukanaan haasteita, mutta varmasti myös hyvää ja uusia mahdollisuuksia kaikkien tekemiseen. ­

Mikko Vaahersalo,

Empower-konsernin toimitusjohtaja

Työmme yhteiskunnan keskeisten toimintojen varmistamiseksi jatkuu poikkeustilanteen edetessä

28.05.2020

Empower on tehnyt useiden viikkojen ajan varautumis- ja suojaustoimenpiteitä koronaviruksen Covid-19 leviäimisen ehkäisemiseksi, ja tilanne on pysynyt kokonaisuudessaan hyvässä hallinnassa. Nyt yhteiskunnan asteittain avautuessa hyvin tehtyä työtä suojautumisen eteen ei kuitenkaan tule hukata, vaan varovaisuutta tulee noudattaa yhtä lailla myös jatkossa.

Tilanteemme konsernissa on pysynyt koronaviruksesta huolimatta stabiilina kevään ajan. Empowerin varautumisryhmä on tänä aikana aktiivisesti seurannut annettuja viranomaisohjeistuksia ja jakanut tietoa ja ohjeita tartunnalta suojautumisesta sekä varmistanut liiketoimintojen varautumissuunnitelmat. Ajankohtaisten ohjeistusten ohella olemme myös hiljattain työstäneet toimintamallin vähittäisestä toimistolle paluusta. Kiirettä toimipisteille ei toistaiseksi kuitenkaan ole, vaan olemme suositelleet etätyön jatkamista edelleen, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Samalla varaudumme siihen, että ohjeistuksia voidaan myös tiukentaa uudelleen.

Kaikilla ei kuitenkaan ole etätyön mahdollisuutta tehtävissään. Laaja kenttähenkilöstömme onkin normaalin työnkuvansa mukaisesti huolehtinut yhteiskuntamme kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitämisestä kentällä ja työmailla. Työmme tärkeys on korostunut entisestään ja turvallisuus huomioiden olemme pystyneet kantamaan kortemme kekoon varmistaaksemme asiakkaidemme ja sitä kautta yhteiskunnan toimintakyvyn myös poikkeustilanteessa.

Mahdollisuuksien ja muutosten aika on nyt

Olemme viime aikoina herättäneet Empowerissa keskustelua siitä, miten henkilöstömme on kokenut koronaviruksen vaikutukset kevään aikana. Samalla olemme keränneet kommentteja siitä, mitä pysyvää poikkeustilanne voisi tuoda mukanaan toimintaamme ja työskentelytapoihimme. Vauhdilla lisääntyneestä etätyöskentelystä ja sen mullistavasta vaikutuksesta työelämään on jo puhuttu paljon, ja kaikelle tälle on todellakin tarvetta tässä ajassa ja paikassa. On huomattu, että etätyö ei ole etäännyttänyt meitä toisistamme, vaan jopa hitsannut tiimejä entistä tiukemmin yhteen ja tehnyt kommunikoinnista asiakkaiden kanssa entistä tehokkaampaa. Henkilöstömme ajatukset aiheesta ovat olleet todella oivaltavia ja arvokkaita, ja uskommekin, että koronankeväällä tulee olemaan positiivisia vaikutuksia myös Empowerin työskentelytapoihin.

Vaikka virusta ei ole vielä päihitetty, haluan lausua jo tässä vaiheessa kiitokseni koko henkilöstöllemme ja kaikille kanssamme työskenteleville tahoille uutteruudesta niin kentällä kuin kotitoimistoillakin. Koronakriisi on tuonut mukanaan haasteita, mutta varmasti myös hyvää ja uusia mahdollisuuksia kaikkien tekemiseen. ­

Mikko Vaahersalo,

Empower-konsernin toimitusjohtaja

Yhteyshenkilöt