Työturvallisuus on yhteinen asia

17.01.2018

Empowerin urakoimalla Elenian Haapajärvi-Hituran voimajohtotyömaalla on syksyn ajan keskitytty perustus- ja kasaustöihin ennen alkuvuoden näkyvämpää rakentamista. Kesän aikana touko-elokuussa työmaa oli poikkeuksellisesti tauolla, kun pellot pyhitettiin satokaudeksi.

– Maanomistajien kanssa asiointi on ollut vaivatonta, sillä Elenia kuunteli heidän toiveitaan ja tarjosi siinä mielessä hyvät lähtökohdat hankkeelle, kertoo Empowerin työmaapäällikkö Tapio Marttila. Näin suuressa hankkeessa asiakasviestintä on tärkeää, sillä toki maanomistajia kiinnostaa aikataulu, työn jälki ja turvallisuus. Erityishuomiota on täytynyt kiinnittää myös siihen miten vanha voimajohto puretaan, sillä vanhan johdon uusinta on aina riskialtista ja edellyttää toki myös tarkkaa ympäristösuunnitelmaa johdon hävittämisen osalta.

Työmaalla tehdään yhdessä töitä turvallisuuden eteen. Marttilan mukaan työmaan turvallisuuden lähtökohtana on huolellinen suunnittelu ja säännölliset turvallisuutta korostavat rutiinit.

– Näillä luodaan myös edellytykset hyvälle turvallisuuskulttuurille, jossa yhdessä huolehditaan kaiken olevan kunnossa. Jo paljon ennen työmaan aloitusta turvallisuusasiat on täytynyt suunnitella tarkasti, ovathan Elenian turvallisuusasiakirjat ja -politiikka mukana jo tarjousvaiheessa ja lisäksi tilauksen yhteydessä alustava suunnitelma on jo asetettu lähtökohdaksi, Marttila kertoo.

Jokaisessa työmaassa on aina omat erityispiirteensä ja niin tätäkin työmaata varten on Empowerilla tehty tarkemmat suunnitelmat, jotka on esitelty ja hyväksytty ensimmäisessä aloituskokouksessa. Näitä turvallisuus- ja laatusuunnitelmia täydennetään sitä mukaa kun hanke etenee.

– Meillä tietyt rutiinit toimivat päivä-, viikko- ja kuukausitasolla ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään yhdessä Elenian kanssa säännöllisesti, Marttila valottaa. Projektikokouksissa ja työmaakokouksissa turvallisuus on aina asialistalla ja asiat dokumentoidaan selkeästi. Selkeät ohjeet eivät jätä tulkinnanvaraa, joten turvallisuudesta ei tingitä missään tilanteessa.

Läpinäkyvyys lisää luotettavuutta kumppania kohtaan

Kulttuurin jalkauttamisessa jokainen on avainasemassa. Työmaalla kaikki osallistuvat turvavartteihin ja tekevät esimerkiksi turvallisuushavaintoja ja läheltä piti-ilmoituksia. Tätä tukemaan Elenialla ja Empowerilla on käytössä yhteinen NordSafety-järjestelmä, joka on tuonut läpinäkyvyyttä turvallisuusasioihin. Kun Empower tekee NordSafetyyn kirjauksia työmaalla, Elenialla on mahdollisuus seurata tapahtumia reaaliajassa ja varmistaa omalta osaltaan turvallinen ratkaisu.

– Asenne on täällä kohdallaan, eikä siitä suututa jos joku muistuttaa vaikkapa suojalasien käytöstä. Pelkät politiikat eivät riitä luomaan kulttuuria, vaan tähän tarvitaan avointa keskustelua ihmisten välillä. Toimiva vuorovaikutus on työmaalla osoitus välittämisestä, on vain hyvä ottaa opiksi niin omista kuin työkaveridenkin läheltä piti-tilanteista. Pienilläkin asioilla voi olla iso vaikutus, jos ne estävät suuremmat haaverit, täydentää Elenian projektipäällikkö Raimo Jussila.

Työturvallisuus on yhteinen asia

17.01.2018

Empowerin urakoimalla Elenian Haapajärvi-Hituran voimajohtotyömaalla on syksyn ajan keskitytty perustus- ja kasaustöihin ennen alkuvuoden näkyvämpää rakentamista. Kesän aikana touko-elokuussa työmaa oli poikkeuksellisesti tauolla, kun pellot pyhitettiin satokaudeksi.

– Maanomistajien kanssa asiointi on ollut vaivatonta, sillä Elenia kuunteli heidän toiveitaan ja tarjosi siinä mielessä hyvät lähtökohdat hankkeelle, kertoo Empowerin työmaapäällikkö Tapio Marttila. Näin suuressa hankkeessa asiakasviestintä on tärkeää, sillä toki maanomistajia kiinnostaa aikataulu, työn jälki ja turvallisuus. Erityishuomiota on täytynyt kiinnittää myös siihen miten vanha voimajohto puretaan, sillä vanhan johdon uusinta on aina riskialtista ja edellyttää toki myös tarkkaa ympäristösuunnitelmaa johdon hävittämisen osalta.

Työmaalla tehdään yhdessä töitä turvallisuuden eteen. Marttilan mukaan työmaan turvallisuuden lähtökohtana on huolellinen suunnittelu ja säännölliset turvallisuutta korostavat rutiinit.

– Näillä luodaan myös edellytykset hyvälle turvallisuuskulttuurille, jossa yhdessä huolehditaan kaiken olevan kunnossa. Jo paljon ennen työmaan aloitusta turvallisuusasiat on täytynyt suunnitella tarkasti, ovathan Elenian turvallisuusasiakirjat ja -politiikka mukana jo tarjousvaiheessa ja lisäksi tilauksen yhteydessä alustava suunnitelma on jo asetettu lähtökohdaksi, Marttila kertoo.

Jokaisessa työmaassa on aina omat erityispiirteensä ja niin tätäkin työmaata varten on Empowerilla tehty tarkemmat suunnitelmat, jotka on esitelty ja hyväksytty ensimmäisessä aloituskokouksessa. Näitä turvallisuus- ja laatusuunnitelmia täydennetään sitä mukaa kun hanke etenee.

– Meillä tietyt rutiinit toimivat päivä-, viikko- ja kuukausitasolla ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään yhdessä Elenian kanssa säännöllisesti, Marttila valottaa. Projektikokouksissa ja työmaakokouksissa turvallisuus on aina asialistalla ja asiat dokumentoidaan selkeästi. Selkeät ohjeet eivät jätä tulkinnanvaraa, joten turvallisuudesta ei tingitä missään tilanteessa.

Läpinäkyvyys lisää luotettavuutta kumppania kohtaan

Kulttuurin jalkauttamisessa jokainen on avainasemassa. Työmaalla kaikki osallistuvat turvavartteihin ja tekevät esimerkiksi turvallisuushavaintoja ja läheltä piti-ilmoituksia. Tätä tukemaan Elenialla ja Empowerilla on käytössä yhteinen NordSafety-järjestelmä, joka on tuonut läpinäkyvyyttä turvallisuusasioihin. Kun Empower tekee NordSafetyyn kirjauksia työmaalla, Elenialla on mahdollisuus seurata tapahtumia reaaliajassa ja varmistaa omalta osaltaan turvallinen ratkaisu.

– Asenne on täällä kohdallaan, eikä siitä suututa jos joku muistuttaa vaikkapa suojalasien käytöstä. Pelkät politiikat eivät riitä luomaan kulttuuria, vaan tähän tarvitaan avointa keskustelua ihmisten välillä. Toimiva vuorovaikutus on työmaalla osoitus välittämisestä, on vain hyvä ottaa opiksi niin omista kuin työkaveridenkin läheltä piti-tilanteista. Pienilläkin asioilla voi olla iso vaikutus, jos ne estävät suuremmat haaverit, täydentää Elenian projektipäällikkö Raimo Jussila.

Aihealueet
  • Työelämä
  • Energiakysymykset
  • Energia
  • Urakointi, koneet
Tunnisteet
kestävä energia
Yhteyshenkilöt

Empower konserniviestintä

Media Desk palvelee toimituksia arkisin klo 9-16

040 6417 000 empower.communications[at]empower.eu