Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2019

Vuosi 2019 oli Empowerille uudistustoimien vuosi. Panostimme toimintamme tehostamiseen, saimme Haminan uuden Smart Factoryn liiketoiminnan hyvään vauhtiin ja Baltian alueen sekä Energy Intelligence liiketoimintojen liikevaihto kasvoivat. Energy Intelligence -liiketoiminta saavuttikin tason, jolla sen kasvattaminen edelleen vaatisi ulkomaille laajentamista. Tämä johti päätökseen toiminnan myymisestä. Vuoden liikevaihtoa pudotti raskaasti kahden suuren asiakkaan projektiluontoisten töiden päättyminen.

Power-liiketoiminnan tulosta rasitti joidenkin projektien tappiot ja se, että vuoden alun odotukset eivät vastanneet toteutuneiden projektien määrää ja volyymia. Tuloksessa tällä liiketoiminta-alueella voidaankin puhua supistuvien projektitoimintojen välivuodesta. Useita pitkäaikaisten asiakkaiden sopimuksia saatiin kuitenkin jatkettua. Jatkossa keskitymme sähköasema-, voimajohto- ja tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja näkymät kaikilla näillä markkinoilla ovat erittäin hyvät. Suomen kantaverkkoon on tulossa pelkästään tuulivoimaa 1000 megawatin edestä lisää, joten kantaverkon vahvistamisen ja uusien sähköasemien tarve on merkittävässä kasvussa.

Baltian liikevaihtomme kasvoi hieman vuonna 2019 ja siellä on luvassa merkittävät investoinnit voimajohtomarkkinoihin. Viron rautatieverkoston ja muidenkin Baltian maiden investoinnit raideliikenteeseen lupaavat meille suotuisia odotuksia Power-liiketoiminnan saralla.

Connectivity-liiketoiminnan puolella saatiin syksyllä 5G-verkon rakentaminen alkuun ja 4G-verkon vahvistaminen jatkui edelleen. Tulosta kuitenkin rasittivat odotettua pienemmät investoinnit kuituverkkoon. Tulevaisuus näyttää paremmalta. Odotettavissa on, että parin vuoden aikana investoinnit mobiiliverkkoihin tulevat edelleen kasvamaan ja sen lisäksi investoinnit kuituverkkoon lisääntyvät.

Smart Industry -liiketoiminnan liikevaihto pieneni, joka johtui pääosin asiakkaille tehtävien projektien pienentymisestä. Suhteellinen tulos kuitenkin parani edelliseen vuoteen verrattuna. Työ jatkuu muiden toimijoiden kanssa, ja sekä meneillään olevat asiakasneuvottelut että näkymät pitkällä aikajänteellä ovat suotuisat.

Energy Intelligence -liiketoiminnan myynti

Energy Intelligence -liiketoiminta kasvoi kolme miljoonaa euroa. Yhtiön viisitoistavuotisen tuotekehitystyön tuloksena on rakennettu lajissaan ylivoimainen energiatiedon hallintajärjestelmä. Seuraava luontainen kehitysvaihe olisi laajentua Pohjois- ja muihin Euroopan maihin. Kasvun toteuttaminen vaatisi kuitenkin niin suuria investointeja, että parhaana ratkaisuna nähtiin tämän liiketoiminnan myyminen. Etsimme tälle palvelukokonaisuudelle uuden omistajan, joka pystyy toteuttamaan laajentumisstrategian. Päätös syntyi vuoden 2019 aikana, kauppa toteutui maaliskuussa 2020 ja päätökseen se saataneen kesän 2020 aikana.

Empowerin digitaaliset ratkaisut olivat tärkeässä osassa vuoden 2019 tuotekehityksessä. Teimme lujasti töitä tehostaaksemme sisäistä toimintaamme uusilla digitaalisilla välineillä ja moderneilla toimintatavoilla. Nyt monta uutta toimintaamme tehostavaa ratkaisua on saatu hyvään vauhtiin. Kehitämme uudentyyppisiä digitaalisia tuotteita ja tuoteperheitä myös myydäksemme niitä asiakkaille sopimuspohjaisesti, ja kasvatamme näin ulkoista liikevaihtoa. Vuoden loppupuoliskolla käynnistimme muutaman pilottiprojektin uusista digituotteista asiakkaidemme kanssa ja ne ovat edenneet suotuisasti. Investointimme tähän sektoriin ovat olleet merkittäviä ja tulevaisuudessa uskommekin digitaalisten tuotteiden liikevaihdon merkittävään kasvuun.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen painopisteet samoin kuin investoinnitkin kohdistettiin vuonna 2019 pääasiassa Energy Intelligence -liiketoiminta-alueelle sekä digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen. Merkittävä investointi oli Haminan Smart Factoryn huoltokeskuksen toiminnan käynnistäminen. Haminan tehtaan tilat sekä modernit digitaalisia ja älyteknologiaa hyödyntävät ratkaisut saivat paljon myönteistä huomiota osakseen. Sähkömoottoreiden huolto ja testaus sekä käämintä -liiketoiminnat ovat siellä hyvässä vauhdissa ja jäljellä olevasta kapasiteetista myyntineuvottelut ovat meneillään.

Määrätietoisella työllä yhdessä kohti kasvua

Vuoden 2019 alkukevään ja syksyn tulosta rokotti se, että teimme paljon töitä kannattamattomien toimintojen kääntämisessä positiiviseksi tai niiden lopettamisessa. Onnistuimme näissä toimissa hyvin. Tulevaisuudesta uskomme, että Empowerin odotettu suhteellinen kannattavuus tulee kasvamaan.

Tasetta ja likviditeettiä tulee parantamaan Energy Intelligence -liiketoimintakaupan vahvistaminen ja jäljelle jäävien liiketoimintojen tulevaisuus näyttää markkinoilla lupaavalta. Kokonaisinvestointiemme arvo kasvaa ja tilauskantamme on vahvalla tasolla useaksi vuodeksi eteenpäin. Power- ja Connectivity -liiketoimien investoinnit ovat kasvussa ja Smart Industry -liiketoiminnoissa on mainiot edellytykset uusiin palvelusopimuksiin ja sitä kautta liikevaihdon kasvuun. Haemmekin kasvua kaikkien liiketoimintojen osalta.

Kiitän asiakkaitamme, kumppaneitamme ja osaavaa henkilöstöämme sujuvasta yhteistyöstä vuonna 2019. Koko maailman yllättänyt koronapandemia tuo omat haasteensa vuodelle 2020, mutta uskomme vakaasti, että niistä selvitään yhdessä. Haluamme olla toteuttamassa älykästä yhteiskuntaa tästäkin eteenpäin digitalisaation, älykkäiden ratkaisujen ja pitkän linjan osaamisen avulla.

Mikko Vaahersalo

Toimitusjohtaja, Empower-konserni

Vuosikertomus 2019

Vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös on ladattavissa PDF-muodossa.