Tarinamme

Keitä olemme?

Empower on kansainvälinen yritys, joka toteuttaa älykästä yhteiskuntaa.

Kehitämme digitaalisia alustoja ja ratkaisuja hyödyntäen vahvaa kokemustamme ja osaamistamme voimalaitosten ja tehtaiden kunnossapidosta sekä älykkäiden sähköverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Kehitämme modulaarisia ohjelmistoja ja tuotamme palveluita energia-alan asiakkaidemme Big Datan hallintaan. Toimintamme kattaa Pohjoismaat ja Baltian.

 

Keskitymme älykkään yhteiskunnan neljään peruselementtiin.

Älykäs data

Data economy, eli tietotalous, on uusi tapa harjoittaa liiketoimintaa hyödyntämällä tietoa ja eri teknologioita viestinnän, tiedonsiirron ja kaupankäynnin edistäjänä. Tietoa hyödyntävät verkottuneet liiketoimintamallit ovat älykkään yhteiskunnan ytimessä, ja tulevaisuudessa kilpa...

Lue Lisää  

Kestävä energia

Älykäs sähköverkko, Smart grid, on jo vakiintunut tapa rakentaa sähköverkkoja. Kolme suurta megatrendiä: (1) uusiutuvan energian suosion nousu (2) energiayhteisöjen syntyminen ja (3) yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyminen, kasvattavat kaikki älykkään verkkon uudelleensuunnitte...

Lue Lisää  

Älykäs tuotanto

Teollisuus 4.0:sta puhuttaessa kyse on älykkäästä tehtaasta, jossa kyber-fyysikaaliset järjestelmät ohjaavat ja valvovat prosesseja sekä tekevät päätöksiä. Työnkulku on digitalisoitu ja ohjaus tapahtuu automatisoidusti datan avulla. Hyödyt ovat selkeitä. Tuotantotehokkuutta voida...

Lue Lisää  

Hyper-yhteydet

Tietoliikennekeskeisessä yhteiskunnassa digitaalisten tietoverkkojen olemassaolo ja nopeat viestintäyhteydet nähdään sähkön lailla välttämättömyytenä. Yhteyden nopeus ja joustavuus ovat olennaisia päivittäisessä elämässämme ja toimivat polttoaineena innovaatioille ja uusille palv...

Lue Lisää  

Historia

Empowerin juuret ovat vuonna 1988 perustetussa Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä. Se oli Etelä-Pohjanmaan Voiman, Pohjolan Voiman, Nokia Voiman ja Etelä-Suomen Voiman omistama sähkön siirtoon, myyntiin ja hankintaan sekä siirtoverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Teollisuuden Voimansiirto fuusioitiin Pohjolan Voimaan 1997.

Empower syntyi 1998, jolloin Pohjolan Voima eriytti konsernin palvelutoiminnot omaksi alakonsernikseen PVO-Palvelut Oy:ksi. Vuonna 1999 yhtiön nimeksi tuli Empower Oy.

Empower uudisti vuonna 2015 konsernin juridisen rakenteen. Liiketoiminnot ryhmiteltiin tytäryhtiöihin ja Empower Oyj -niminen yhtiö perustettiin uudeksi emoyhtiöksi kaikille konsernin yhtiöille.

Kansainvälistyminen käynnistyi vuonna 2000, kun Empower hankki osake-enemmistö virolaisesta verkonrakennusyrityksestä Eesti Elektrivõrkude Ehituksesta. Vuonna 2002 yrityksestä tuli Empower Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Empower EEE AS.

Vuonna 2001 Vattenfall Oy myi liiketoimintoja Empowerille, ja siitä tuli Empowerin osakas. Samalla Suomen Voimatekniikka Oy:stä tuli Empowerin tytäryhtiö.

Vuoden 2003 lopulla konsernin johto sekä pääomasijoittajat 3i Group ja Nordea Capital ostivat Empowerin osakekannan Pohjolan Voimalta ja Vattenfallilta.

Vuonna 2008 Empowerin omistus muuttui jälleen, ja omistajiksi tulivat AAC Capital Partners ja Empowerin johto.

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa ja ylläpidämme sen toimintaa 24/7.

Visio

Empowerilla uskomme hyper-yhteyksin toteutettuun, älykkäästi sähköistettyyn ja tuotettuun data-ohjautuvaan älykkääseen yhteiskuntaan. 

Missio

Kanssamme yhteiskunnan toiminnalle kriittiset palveluntarjoajat, organisaatiot ja instituutiot voivat toteuttaa älykkäämmän yhteiskunnan ja tehdä siitä todellisuutta.

Vahva toimialaosaaminen
Toisin kun pelkillä teknologiayrityksillä, meillä on vuosien kokemuksen kautta kertynyttä teollisuus- tietoliikenne- ja energia-alan erityisosaamista sekä ammattilaisia pitämässä älykkään yhteiskunnan rattaat pyörimässä 24/7.

Digitalisoidut prosessit ja työkalut
Toisin kuin pelkillä palveluyrityksillä, me kehitämme skaalautuvia digitaalisia tuotteita, joiden avulla palveluidemme laatu ja tuotantotehokkuus on huippuluokkaa.

Data
Ammattilaisemme, digitaaliset tuotteemme ja alustamme kerävät valtavat määrät reaaliaikaista raakadataa, jota muokkaamalla, analysoimalla ja tarjoamalla luomme uutta liiketoimintaa.

 

Toimintaamme ohjaavat arvot

Tavoitteemme on olla paras palveluyritys toimialallamme. Saavuttaaksemme tavoitteemme työskentelemme aktiivisesti viiden perusarvomme mukaan. Ne muodostavat työmme päivittäisen perustan ja ohjaavat tapaamme toimia ja tehdä päätöksiä.

Ole esimerkki

 • Olemme esimerkkinä kollegoille, asiakkaille ja alihankkijoille. 
 • Hyvällä esimerkillä osoitamme kunnioitusta toisiamme kohtaan.
   

Luo voittaja-asenne

 • Teemme työtä asetettujen tavoitteiden eteen, samalla jatkuvasti parantaen työskentelyämme. 
 • Nostamme päivittäin esiin onnistumisia ja annamme rakentavaa palautetta.
   

Rakenna luottamusta

 • Rakennamme luottamusta rehellisen ja henkilökohtaisen lähestymistavan kautta.
 • Osoitamme luottamusta ja kunnioitamme toisiamme.

Viesti avoimesti

 • Tiedostamme, millaista viestiä välitämme muille ja kuuntelemme, mitä ihmiset ympärillämme sanovat.
 • Puhumme toistemme kanssa, emme toisistamme. 
   

Ota vastuu

 • Pidämme aina lupauksemme. 
 • Toimitamme työmme ajoissa ja uskallamme puuttua asioihin, jos siihen on tarvetta.