Älykäs tuotanto

Älykäs tuotanto

Teollisuus 4.0:n maailma koostuu itseohjautuvuudesta ja kyber-fysikaalisista järjestelmistä.

Teollisuus 4.0:sta puhuttaessa kyse on älykkäästä tehtaasta, jossa kyber-fysikaaliset järjestelmät ohjaavat ja valvovat prosesseja sekä tekevät päätöksiä. Työnkulku on digitalisoitu ja ohjaus tapahtuu automatisoidusti datan avulla. Hyödyt ovat selkeitä. Tuotantotehokkuutta voidaan selkeästi parantaa ja hyvin riski-alttiissa työympäristöissä myös turvallisuutta parantaa dramaattisesti.