Kestävä energia

Kestävä energia

Uusiutuva energia, energiayhteisöt ja yhteiskunnan sähköistyminen muokkaavat markkinaa.

Älykäs sähköverkko, Smart grid, on jo vakiintunut tapa rakentaa sähköverkkoja. Kolme suurta megatrendiä:

  1. uusiutuvan energian suosion nousu
  2. energiayhteisöjen syntyminen ja
  3. yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyminen,

kasvattavat kaikki älykkään verkon uudelleensuunnittelun, rakentamisen ja toimivuuteen liittyvien operatiivisten palveluiden kysyntää.