Empowerin Full Stack -arkkitehtuuri

Kaikki onnistumisen elementit hallussa

Omat asiantuntijamme yhdessä luotettavan kumppaniverkostomme kanssa hallitsevat teknologiapinomme jokaisen kerroksen ja hyödyntävät ketteriä menetelmiä kehitystyössä. Teknologiakeskuksemme sijaitsee Oulussa ja työllistää noin 50 henkilöä.

Anturit
Eri anturiteknologiat ovat monen esineiden internetiin (IoT) liittyvän palvelun ja tuotteen perusta. On ratkaisevaa, että käytössä on oikeaa tekniikkaa, joka liittyy esimerkiksi tiedon laatuun, käytettävyyteen, toimintaympäristöön, kustannuksiin, käyttöikään tai akkuihin. Empowerilla on omaa anturitekniikkaa ja immateriaalioikeuksia lukuisiin teollisuuden käyttökohteisiin. Joissakin ratkaisuissa käytämme lisäksi yhteistyökumppaneidemme tekniikkaa. 

Liitettävyyskerros
Esineiden internetiä tai teollisuus 4.0:aa ei voi olla olemassa ilman liitettävyystekniikkaa. Tärkeimpiä tekijöitä ovat luotettavuus, turvallisuus, radiotekniikan valinta kuhunkin käyttökohteeseen, energianäkökulmat ja kustannukset. Empower käyttää laajasti erilaisia tekniikoita, jotta tuotekehitykseen ja asiakkaidemme tarpeisiin olisi käytettävissä ihanteelliset tekniikat. Hyödynnämme esimerkiksi seuraavia: BLE (Bluetooth Low Energy), LoRA, Wi-Fi, 3GPP-pohjainen radio.

Integraatiokerros
Integraatiokerrosta voidaan nykyään pitää digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehityksen "ytimenä". Tosiasia on, että järjestelmän toimittajan on menestyäkseen tuettava lukuisia erilaisia rajapintoja ja tietojen muuntamisia. Empowerilla on kaksi integraatiomoottoria, jotka ovat hyvin joustavia ja helposti mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin.

Mahdollistavat tekniikat
Kaikki toiminta alkaa mahdollistavien tekniikoiden kerroksesta. Laskutoimitukset, tiedonkäsittely ja hienosäätö tapahtuvat tässä kerroksessa. Empower on varmistanut tämän hankkimalla ohjelmistot ja työkalut sekä kehittämällä ja palkkaamalla asiantuntijoita varmistamaan vakaan kasvun ja kehityksen.

Sovelluskerros
Sovelluskerroksessa toteutetaan sovelluskohtaista liiketoimintalogiikkaa ja luodaan suuri osa lisäarvosta. Empowerin sovelluskehityksessä käytetään sekä valtavirran tekniikoita (esim. Android) että uusia laiteagnostisia tekniikoita. Sovelluskerros on Empowerin toiminnan "ydin".

Esityskerros
Loppukäyttäjän, eli ihmisen tai muiden järjestelmien, eri tavat olla vuorovaikutuksessa palvelun kanssa toteutetaan esityskerroksessa. Empowerin avulla niin asiakkaat kuin yhteistyökumppanitkin voivat käyttää useita käyttöliittymiä ja erilaisia rajapintoja.

Ekosysteemit
Yhteisö, joka muodostuu muista palveluiden kanssa vuorovaikutuksessa olevista järjestelmistä, joiden osaksi palvelut liittyvät. Empowerin prosessimoottorit voidaan integroida muihin Empoweria käyttäviin järjestelmätoimittajiin tai alan vakiotekniikoihin.