EnerimCIS

Joustava ja modulaarinen työkalu energiayhtiöille

EnerimCIS-järjestelmä on suunniteltu erityisesti energiayhtiöiden asiakas- ja laskutustietojen hallinnointiin. EnerimCIS kattaa kaikki energiayhtiöiden toiminnot ja sopii usean markkinaosapuolen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäksi, kuten sähkön myynti ja jakelu, kaukolämpö ja vesi.

 

Miksi EnerimCIS?

Korkean automaatioasteen omaava EnerimCIS on suunniteltu erityisesti energia-alan tarpeisiin. 

Parantaa tehokkuutta ja nopeuttaa kassavirtaa sekä tarjoaa työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Järjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavuuden, kun voit aktivoida vain tarvitsemasi moduulit ja rakentaa yrityksellesi sopivan ratkaisun.

 

Vaivaton käyttöönotto

EnermCIS:n avulla vältät monimutkaisen toteutusvaiheen. Järjestelmä tuotetaan SaaS-palveluna, jolloin kaikki toiminnot hyödyntävät web-selainta, eikä ohjelmistoa tarvitse asentaa erikseen. Kukin käyttäjä voi itse valita käyttöliittymän kielen ja asettaa omat oletusarvonsa tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi käyttöliittymät perustuvat energia-alan prosesseihin, mikä tehostaa toimintaa ja mahdollistaa järjestelmän nopean oppimisen.

Tietoturvallinen valinta

EnerimCIS-järjestelmä on erittäin tietoturvallinen. Kukin käyttäjä voi tarkastella vain tietoja, joihin hänelle on lisätty käyttöoikeudet. Samalla järjestelmä sisältää kattavat loki-toiminnot tietoturvan valvontaa ja analysointia varten. EnerimCIS myös täyttää Pohjoismaiden energiamarkkinoilla voimassa olevan syrjimättömyysvaatimuksen.

Joustava modulaarinen toteutus ja integraatiotuki ulkoisiin järjestelmiin

EnermCIS-järjestelmä joustaa liiketoiminnan tarpeisiin, sillä modulaarinen toteutus tarjoaa mahdollisimman kattavan variaation toteutuksista. Modulaarisen SOA-arkkitehtuurin avulla järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota eri moduulien ja kolmansien osapuolien järjestelmien väliseen integraatioon, ja luotu kattavat liitännät järjestelmätietoihin ja prosesseihin sekä tuki ulkoisille integraatioalustoille. Näin ollen järjestelmää on myös mahdollista laajentaa asiakaskohtaisten omien sovellusten avulla.

Kustannustehokkuutta ja suorituskykyä

EnerimCIS-järjestelmässä kaikki energiamarkkinoiden prosessit on automatisoitu. Tämä vähentää huomattavasti manuaalisten tehtävien määrää. Automatisoidut toiminnot, kuten sanomaliikenne ja laskutus, auttavat hallitsemaan asiakastietoja kustannustehokkaammalla tavalla. Automaattiset reaaliaikaiset laskutusprosessit maksimoivat laskutustehokkuuden, minimoivat viivästykset ja nopeuttavat kassavirtaa.

Haluatko lisätietoja?