EnerimEDM

Kaikenkattava työkalu mittaustiedonhallintaan

EnerimEDM-mittaustiedonhallintajärjestelmä on kehitetty energiayhtiöiden operatiivisten prosessien tehokkaampaan hallintaan ja se palvelee myyntiä, jakelua, kaukolämpöä sekä vesi- ja kaasutoimintoja koskevia prosesseja. Korkean automaatioasteen vuoksi EnerimEDM:n avulla voidaan paremmin vastata mittaustietojen tallentamiseen, muokkaamiseen ja lähettämiseen liittyviin haasteisiin.

Miksi EnerimEDM?

Järjestelmä on suunniteltu erityisesti energiayhtiöille, ja sen suorituskyky on erinomainen suurienkin datavirtojen käsittelyssä.

EnerimEDM:n mittaustietokanta tarjoaa tehokkaita työkaluja suurten tietomäärien ja liitäntärajapintojen hallintaan ja auttaa hyödyntämään niitä oikein.

Korkean automaatioasteen myötä EnerimEDM tehostaa liiketoimintaa minimoimalla manuaalisten tehtävien lukumäärän.

 

 

Vaivaton käyttöönotto

EnerimEDM:n avulla vältät monimutkaisen toteutusvaiheen. Järjestelmää käytetään SmartClient-käyttöliittymän tai web-selaimen kautta, eikä ohjelmistoa tarvitse asentaa erikseen. EnerimEDM täyttää kaikki sähkömarkkinoiden asettamat vaatimukset ja järjestelmän automatisoidut prosessit helpottavat käyttäjien arkea.

Tietoturvallinen valinta

EnerimEDM-järjestelmä on erittäin tietoturvallinen. Kukin käyttäjä voi tarkastella vain tietoja, joihin hänelle on lisätty käyttöoikeudet. EnerimEDM myös täyttää Pohjoismaiden energiamarkkinoilla voimassa olevan syrjimättömyysvaatimuksen.

Joustavat rajapinnat eri järjestelmiin

EnerimEDM:n järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa kolmannen osapuolen järjestelmien sujuvan integroinnin ja tarjoaa siten tarpeitasi vastaavan joustavan ratkaisun. EnerimEDM tarjoaa rajapinnan järjestelmätietoihin sekä tuen ulkoisille integraatioalustoille. Järjestelmä on integroitu yleisiin etäluenta- ja asiakastietojärjestelmiin, mikä helpottaa liittymistä jo olemassa oleviin järjestelmiin.

Kattava tuki mittaustiedoille

EnerimEDM tukee kaikentyyppistä mittaustietoa riippumatta tarkasta energia-alan liiketoiminnasta sillä voidaan toteuttaa sähkön, kaukolämmön, veden ja kaasun mittaustiedonhallinta. Järjestelmää voidaan käyttää energiakonsernin kaikkien yritysten ympäristöissä, palveluympäristöissä ja osana integraatioalustaa. EnerimEDM on myös valmis tuleviin markkinamuutoksiin, kuten NBS- ja HUB-vaatimuksiin.

Haluatko lisätietoja?