EnerimIXS

Luotettava sanomaliikenne energia-alan toimijoiden välillä

EnerimIXS-sanomaliikennejärjestelmän avulla asiakkaamme saavat kohtuullisilla ja ennustettavissa olevilla kustannuksilla turvallisen, luotettavan ja tarpeisiin skaalautuvan Empowerin tuottaman palvelun, johon kuuluu viestien lähetys, muuntaminen ja arkistointi.

Miksi EnerimIXS?

Energiamarkkinoilla luotettava tiedonvaihto markkinaosapuolten välillä on kriittistä. EnerimIXS-sanomaliikennejärjestelmän avulla asiakkaamme saavat kohtuullisilla ja ennustettavissa olevilla kustannuksilla turvallisen, luotettavan ja tarpeisiin skaalautuvan Empowerin tuottaman palvelun, johon kuuluu viestien lähetys, muuntaminen ja arkistointi.

 

Sanomaliikenne energiamarkkinoilla

Jotta energiamarkkinat toimisivat kunnolla, eri markkinaosapuolten ja heidän lukuisten järjestelmiensä välisen tiedonvaihdon on oltava luotettavaa ja nopeaa. Pohjoismaissa käytetään useita vakiomuotoisia viestimuotoja, kuten Ediel ja Entso-E XML. Tiedonvaihtoa toteutetaan myös eri web-palveluiden rajapinnoissa ja reaaliaikaisesti Elcomin ja IEC 60870-5 -käytäntöjen avulla.

Empower osallistuu aktiivisesti energia-alan sanomaliikenteen kehittämiseen kansallisten ja kansainvälisten kehitysohjelmien kautta, joita markkinoiden sidosryhmät ja viranomaiset hallinnoivat. Esimerkiksi Nordic Balance Settlement -hankkeessa (NBS) Empowerin avulla on mahdollista huolehtia koko sanomalikenteestä ja sen muunnoksista.

Palvelutarjontamme

Empower tarjoaa sanomaliikennepalvelua eri energiamarkkinoiden osapuolille. Järjestelmässämme voidaan hoitaa kaikkien Pohjoismaissa toimivien energiamarkkinaosapuolten sanomaliikenne, sillä tuemme kaikkia tarvittavia standardeja ja rajapintoja. Empowerin tuottama palvelu skaalautuu asiakastarpeisiin ja perustuu asiakaskohtaisen infrastruktuurin mukaiseen käyttöliittymään. Kaikki sanomaliikenteen viestit käsitellään reaaliaikaisesti ja oikeassa järjestyksessä, turvallisessa ja kestävässä EnerimIXS-järjestelmässä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan.

Sanomaliikennepalvelun laajuus ja sisältö ovat asiakaskohtaisesti räätälöitävissä. Palvelu voi koostua pelkästään viestien siirrosta, tai se voi sisältää monimutkaisia konversioita eri viestimuotojen välillä. Palvelun sisältöä on myös mahdollista mukauttaa ajan kuluessa. Palvelullamme saadaan nopeasti energiamarkkinoiden uudet ratkaisut hyötykättöön ja näin olleen se tukee liiketoiminnan joustavuutta. Tarjoamme esimerkiksi sanomaliikennepalveluita, joita tarvitaan älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen valittujen kohteiden kuorman- ja tuotannonohjauksessa.

Kaikki lähetetyt ja vastaanotetut viestit arkistoidaan. Muunnettujen viestien osalta sekä alkuperäiset että muunnetut viestit arkistoidaan. Pidämme lokin kaikista lähetetyistä ja vastaanotetuista viesteistä, jolloin on mahdollista seurata, milloin tietty viesti lähetetään ja onko lähetys onnistunut vai ei.