EmSight

EmSight on analytiikkaa hyödyntävä tuote tuotannon tehostamiseen

Teolliseen internetiin ja Big Dataan perustuva EmSight on tarkoitettu laajempaan tai syvempään tuotantoprosessin tai -vaiheen vikaantumissyiden analysointiin ja suorituskyvyn parantamiseen. EmSight parantaa laatua, auttaa ongelmien ratkaisemisessa, tehostaa prosesseja ja parantaa laitteistojen toimintaa.

Miksi EmSight?

Proaktiivinen EmSight yhdistää tuotannon ja kunnossapidon asiantuntemuksen matemaattisen analysoinnin kanssa. Ennustavan analytiikan avulla tunnistetaan vikatilanteita tuotannossa ja mahdollistetaan tuotantolaitosten prosessien tehokkuuden paraneminen.

EmSightilla voidaan analysoida sekä historiapohjaista että reaaliaikaista dataa. Analyysi antaa lisätietoa poikkeamista tuotantolinjoissa tai sen osissa, joissa on jatkuvia virheitä tai ongelmia. Palvelu ratkaisee ongelmat ilman ennakko-oletuksia, mikä auttaa minkä tahansa tuotantohaasteen juurisyyn löytämisessä. Empower tarjoaa tuotteen tueksi myös analytiikan tulkinnan palvelua.

Big Data auttaa ehkäisemään tuotantohäiriöitä
CASE: STORA ENSO

Empower toimitti Stora Enson Anjalan paperitehtaalle Emsight-analytiikkapalvelun syksyn 2017 aikana. Palvelun avulla pyritään puuttumaan ennakoivasti mahdollisiin tuotannon häiriöihin ja siten vaikuttamaan prosessioperaattoreiden työhön ja tehtaan tuotantotehokkuuteen.

Haluatko lisätietoja?