AMM palvelut ja mittaustiedon laadunhallinta

Laadukasta ja luotettavaa palvelua mittarilta laskulle

Empowerin tarjoamat AMM palvelut (Advanced Meter Management) sisältävät energian mittauksen, mittaustiedon luennan, siirron sekä jatkokäsittelyn ja säilytyksen, aina lukematiedon toimitukseen sovitussa muodossa. Vikatapauksien selvitys ja kenttätyömääräinten teko on osa palveluamme. 

Mittaustiedon laadunhallintapalvelu on tyypillisesti osa asiakkaan laajempaa palvelukokonaisuutta, mutta voidaan tuottaa myös itsenäisesti. Palvelu ei ole riippuvainen mittaus- tai taseselvityspalvelun tuottajasta tai käytettävistä järjestelmistä. Tuotamme palvelua sovitusti joko omalla tai asiakkaan energiatiedonhallintajärjestelmällä.  

Empowerin tarjoamat AMM (Advanced Meter Management) palvelut sisältävät energian mittauksen, mittaustiedon luennan, siirron sekä jatkokäsittelyn ja säilytyksen, aina lukematiedon toimitukseen sovitussa muodossa. Vikatapauksien selvitys ja kenttätyömääräinten teko on osa palveluamme. 

Operoimme ja toimitamme mittareilta asiakkaan tarvitsemat kulutus-, hälytys- ja tilatiedot. Tyypillisimpiä energiamittareilta luettavia tietoja ovat:  

  • tuntisarjatiedot  
  • rekisteri- ja tariffitiedot  
  • sähkön laatu- ja katkotapahtumat  
  • vaihe- ja nollavikahälytystiedot  

Palveluna Empowerilta  

Joustava ympäristömme mahdollistaa yleisimpien laitevalmistajien energiamittareiden luennan, näin pystymme tarjoamaan toimivan ja kustannustehokkaan toteutusmallin eri tarpeisiin. Vankka kokemuksemme takaa hallitun käyttöönoton esim. asiakastieto-, energiatiedonhallinta- ja verkonvalvontajärjestelmiin.  

Empowerin AMM palvelun myötä asiakas saa luotettavan palvelukumppanin, jonka kanssa kehittää energiatiedon laajempaa hyödyntämistä omissa prosesseissaan. Palvelun perustana ovat nykyaikaiset tietojärjestelmät sekä ammattitaitoinen henkilökunta, joilla on vuosien kokemus energiamarkkinoiden palveluista sekä niiden kehittämisestä. Empowerin palvelun myötä asiakas saavuttaa volyymihyötyäoperatiivisten kustannusten skaalautuessa Empowerin kokonaismittauspistemäärään.  

Käytönvalvontaan yhdistettynä palvelu tuottaa sekä sähkön laatuun, että toimitusvarmuuteen liittyvää tietoa ja hälytyksiä, sekä mahdollistaa näiden käyttämisen tehokkaasti osana käytönhallintaa.  

Osana suurempaa kokonaisuutta 

AMM palveluja tukevia palveluita Empowerilla ovat mm. mittaustiedon laadunhallinta-, taseselvitys-, työnohjaus- sekä monimuotoiset valvonta- ja raportointipalvelut. Empowerilta saatavilla myös erilaiset lisäarvopalvelut kuten kenttälaitteiden elinkaarenhallintapalvelu sekä kysyntäjousto.  

Haluatko lisätietoja?

Mittaustiedon laadunhallintapalvelu on tyypillisesti osa asiakkaan laajempaa palvelukokonaisuutta, mutta se voidaan tuottaa myös itsenäisesti. Palvelu ei ole riippuvainen mittaus- tai taseselvityspalvelun tuottajasta tai käytettävistä järjestelmistä. Tuotamme palvelua sovitusti joko omalla tai asiakkaan energiatiedonhallintajärjestelmällä.

Etäluentajärjestelmissä mittaustieto voi olla joiltain osin puutteellista tai epävarmaa. Mittaustiedon laadunhallinnassa korjataan ja täydennetään energian mittauksessa syntyneitä puutteita ja virheitä sekä tarkastellaan mittaustietojen paikkansapitävyyttä.

Mittaustiedon laadunhallinta tuottaa validoitua mittaustietoa sähkömarkkinaosapuolien käyttöön. Sähköenergian lisäksi palvelutarjontaamme kuuluu myös kaukolämmön ja veden mittaukseen liittyvien suureiden kulutuksen validointi.

Itsenäinen palvelu tai osa laajempaa kokonaisuutta  

Mittaustiedon Laadunhallintapalvelu on tyypillisesti osa asiakkaan laajempaa palvelukokonaisuutta, mutta se voidaan tuottaa myös itsenäisesti. Palvelu ei ole riippuvainen mittaus- tai taseselvityspalvelun tuottajasta tai käytettävistä järjestelmistä. Mittaustiedon Laadunhallintaa tukevia palveluita Empowerilla ovat mm. AMM palvelut-, taseselvitys-, kenttätöiden hallinta- sekä monimuotoiset raportointipalvelut.  

Haluatko lisätietoja?

Haluatko lisätietoja?