Käyttö ja kunnossapito

Syvällinen toimialan erityisosaaminen

Liiketoimintamme keskeisenä tehtävänä on auttaa asiakkaitamme varmistamaan ja parantamaan heidän tuotanto-omaisuutensa käyttövarmuutta ja kustannustehokkuutta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi keskeisessä roolissa ovat käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät ylläpitopalvelumme. Oman toimintamme kehittäminen tapahtuu jatkuvalla mallilla ja panostamme vahvasti myös uutta teknologiaa hyödyntäviin digitalisaatioratkaisuihin, joita tarjoamme asiakaskunnallemme.

Sähköasemien kunnossapito ja viankorjaus

Sähköasemat ovat sähkönsaannin solmukohtia, jotka jakelevat sähköä usealle toimijalle eteenpäin. Tällöin säännöllinen kunnossapito takaa varmemman sähkönsaannin ja keskeytyksettömän jakelun. Laadimme huoltosuunnitelmat ja toteutamme relekoestukset sovitulla tavalla sekä tarjoamme päivystys- ja viankorjauspalvelua osana kunnossapitoa. Vikatilanteet edellyttävät nopeaa reagointia, ja syvällistä ammattitaitoa, jotta häiriötilanne saadaan nopeasti ratkaistua. Verkostomme on laaja ja ammattilaisemme palvelevat asiakkaitamme ympäri Suomen ja Baltian. Digitaaliset palvelumme kasvattavat älykkyyttä sähköasemien kunnossapidossa, kun saamme tietoa antureiden avulla ja voimme etäohjata aseman toimintaa.

Voimajohtojen kunnossapito ja viankorjaus

Voimajohtojen kunnossapito edellyttää asiantuntemusta hahmottaa tarpeelliset korjaustoimenpiteet ja kykyä toimeenpanna kartoituksen perusteella syntynyt korjausloki. Teemme kartoituskävelyitä, sekä hyödynnämme ilmakuvausta toimenpiteiden selvittämiseksi ja saatamme asiakkaidemme omaisuuden käyttövarmaan kuntoon huolehtimalla esimerkiksi harusten säädöistä, ympäristön esteettömyydestä ja lintuesteiden asennuksesta.

Tuulivoiman sisäverkon kunnossapito

Empowerilla on ammattimaista henkilöstöä ympäri Suomea ja voimme tarjota tuulivoima-asiakkaillemme voimalan sisäverkon kunnossapito- ja huoltopalvelua. Laaditun kunnossapitosuunnitelman mukaisesti huolehdimme tuulivoimalan käytettävyydestä ja lisäksi meillä on valmius paikantaa ja käsitellä odottamattomia vikoja.

Haluatko lisätietoja?

Valvomomme toimii 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Täydennämme asiakkaidemme toimintaa tarjoamalla valvomossamme mm. tuotantolaitosten, sähköasemien ja syöttöjärjestelmien seuranta- sekä tasehallintapalvelua, huolehtimalla kaupankäynnistä Elbas-markkinoilla optimoidaksemme jatkuvasti  asiakkaidemme sähkön hintaa ja sähkönmyyntiä. Tässä roolissa olemme ainoa täysin neutraali toimija Pohjoismaiden markkinoilla.

Valvomomme palvelee suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Sähköntuotannon ja -jakelun 24/7-päivystys sisältää ongelmien ratkaisemisen joko suoraan etähallintaa hyödyntäen tai koordinoimalla paikallisen palveluorganisaation paikan päälle. Asiakkaisiimme lukeutuu useita vesivoima- ja tuulivoimatuottajia, joilla on rajalliset resurssit oman valvomon perustamiseksi ja tarjoamme heille valvomostamme vesivoiman ja tuulivoiman säätö- ja ohjauspalvelua.

Riippumatta voimalasi sähköntuotantokapasiteetista, sähkön myynti ja hankinta kannattaa tehdä ympäri vuorokauden maksimaalisen kannattavuuden varmistamiseksi. Kysyntäjoustopalvelumme varmistaa tehokkaan energiankäytön ja voimme hoitaa kaupankäynnin puolestasi määrittelemiesi kriteerien perusteella.

Valvomomme palvelut on mahdollista räätälöidä tarpeidesi mukaan ja voimme esimerkiksi tarjota valvomopalvelua vain toimistoaikojen ulkopuolella.

Haluatko tietää lisää?

Empower tarjoaa seuraavia käyttöpalveluita, joita tarvitaan tuulivoimalan perustoimintaan Suomessa. Voimme auttaa sinua kaikkien tai vain yksittäisten toimintojen kanssa - tarpeidesi mukaan.

Reaaliaikainen tiedonkeruu ja toimitus markkinaosapuolille

Reaaliaikainen tietojen toimitus kantaverkkoyhtiö Fingridille on pakollista Suomessa kaikille sellaisille voimalaitoksille, joiden nimelliskapasiteetti on yli 0,5 MW. Empowerilta löytyy valmiit liitäntäratkaisut useille tuuliturbiinien valmistajille. Jos tiedonkeruu ei onnistu reaaliaikaisesti suoraan turbiinivalmistajan järjestelmästä, Empower tarjoaa RTU-pohjaisen ratkaisun, jossa tiedot kerätään sähköaseman mittarilta. Fingridin lisäksi reaaliaikaiset tiedot voidaan toimittaa kolmansille osapuolille, kuten tasevastaavalle tai jakeluverkkoyhtiölle, joka voi vaatia tietoja sopimuksissaan.

Raportointipalvelut viranomaisille

Energiaviranomainen myöntää uusiutuvan energian tuet. Tuulivoiman tuottajat eivät saa tukea automaattisesti, vaan tukea on haettava neljännesvuosittain sähköisen tuotantotukijärjestelmän (SATU) kautta. Empowerin syöttötariffiraportointipalvelulla asiakas saa tukea ilman erillistä hakemusta. Palvelu minimoi myös henkilöstöriskiä, sillä raportointi ja tukien hakeminen ei ole riippuvainen yksittäisestä asiantuntijasta.

EU:ssa säännöt tukkumarkkinoiden eheydestä ja avoimuudesta (REMIT) asettavat velvollisuuksia tuottajille, joiden kapasiteetti on yli 10 megawattia. Empower tarjoaa REMIT-raportointipalvelua, jolla huolehditaan asiakkaan puolesta tarvittavasta viestinnästä ja seurannasta ACER:lle.

Käyttömestaripalvelu

Sähköturvallisuuslain ja -asetuksen mukaan sähkölaitteiden omistajan on nimettävä luonnollinen henkilö, joka vastaa sähköntuotantoyksiköiden toiminnan valvonnasta. Valitulla henkilöllä tulee olla SETI Oy:n suomalainen S1 sertifikaatti. Ilman kyseistä käyttömestaria, tuulipuistoa ei saa käyttää.

Käyttömestari vastaa kaikkien sähköverkkoihin tai jakeluverkkoon liitettyjen sähkölaitteiden käytöstä siten, että kaikkia sähkölaitteita käytetään sähköturvallisuuslain ja asetusten ohjeiden mukaisesti.

Empower pystyy huolehtimaan tästä sähköaseman ja muiden tuulivoimalan sähkölaitteiden hoitoon liittyvästä tehtävästä palveluna asiakkaan puolesta. Empower toimittaa käyttömestarin yhteystiedot Turvatekniikan keskusviranomaiselle (Tukes).

Käyttömestaripalvelu voidaan toimittaa vain muiden käytönvalvontapalveluiden yhteydessä.

Sähköaseman ja voimalaitosturbiinin monitorointi ja etäohjaus

Jokaisesta tuotetusta megawattitunnista sen tuottajalle maksetaan syöttötariffi. Näin ollen tuotantokeskeytysten ja -häiriöiden lyhentämisellä on suuri merkitys tuotannon maksimoinnissa. Lisäksi tietyt jakeluverkonhaltijat Suomessa edellyttävät tuulivoiman tuottajalta verkkotilanteen valvontaa ja kauko-ohjausta. Jos tuulipuiston kapasiteetti on yli 10 MW, Fingrid tarvitsee ympärivuorokautisen mahdollisuuden tuotannon alentamiseen. Sähköaseman ja voimalaitosturbiinin monitorointi ja etäohjauspalvelun tavoitteena on pitää turbiinit käynnissä ja täyttää jakeluverkonhaltijan ja Fingridin vaatimukset. Empowerin avulla asiakkaalla ei tarvitse olla omaa henkilökuntaa valmiudessa ympäri vuorokauden ja sekä henkilöstön että kiinteistön turvallisuuskysymykset hoidetaan kustannustehokkaasti. Empowerin palvelutuotanto tapahtuu Porvoon valvomosta oman valvontajärjestelmämme avulla. Palvelun käynnistäminen on vaivatonta laajan toimialakokemuksemme ansiosta

Tuulipuiston sijoittajan muistilista
Haluatko lisätietoja?