Rakentaminen

Kaikenkattava palveluvalikoima käytössäsi

Olemme ylpeitä henkilökuntamme monipuolisesta osaamisesta ja kyvystä ratkaista asiakkaiden vaativimpiakin ongelmia laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, sovitussa aikataulussa.

Toimitamme suunnittelu-, rakennus-, asennus-, kunnossapito- ja käyttöpalvelut yhdestä paikasta. Me teemme verkkojen esi- ja toteutettavuusselvitykset, suunnittelemme toteutuksen ja ylläpidämme sekä sähköverkot että -asemat ammattitaidolla. Näin varmistamme häiriöttömän toiminnan.

Tuulipuistojen rakentamispalvelut

Olemme Suomen johtava tuulipuistorakentaja. Vastaamme puiston infran kokonaisvaltaisesta rakentamisesta, joka kattaa mm. puiston sisäiset tiet ja nostoalueet, voimaloiden perustukset, sisäisen sähkö- ja tiedonsiirtoverkon ja tuulipuiston vaatiman sähköaseman rakentamisen. 

Tutustu Empowerin tuulivoimapalveluihin

Lehtirovan tuulipuisto
CASE: OX2

Lehtirovan tuulipuistoprojekti oli Empowerille merkittävä strateginen avaus Ruotsin markkinalle ja on vahvistanut OX2:n ja Empowerin pitkäaikaista yhteistyötä tuulivoimarakentamisessa.

Sähkön jakeluverkkojen palvelu- ja rakentamistyöt

Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa, joka parantaa sähkönsaannin luotettavuutta ja minimoi sähkönjakelukeskeytykset. Toteutamme asiakkaidemme investointiohjelmat tehokkaasti ja kestävällä tavalla ympäristöasiat huomioiden.

Voimajohtojen rakentamispalvelut

Rakennamme voimajohtoja moderneilla menetelmillä. Toimimme vastuullisena kumppanina vaativissa ja laajoissa voimajohtohankkeissa. Monivuotinen kokemuksemme voimajohtojen rakentamisesta ja toimiva kansainvälinen kumppaniverkostomme takaa laadukkaan rakentamisen ja optimaalisen materiaalihankinnan.

Maisemapylväiden toteutus Vaasassa ja Vaskiluodon saarella 
CASE: EPV Alueverkko Oy

EPV Alueverkko Oy rakennuttaa uuden voimajohdon Vaasan keskustan ja Vaskiluodon saaren välille. Vanhat pylväät korvataan uusilla maisemapylväillä, tavoitteena niiden sopivuus Vaasan merelliseen maisemaan. Luotettavana toimijana Empower valittiin operaation pääurakoitsijaksi.

Sähköasemien rakentamispalvelut

Modernisoimme ja uudistamme sähköasemia ja rakennamme myös täysin uusia asemia. Meillä on kokemusta laajoista hankkeista ja työskentelystä vaativissa olosuhteissa, joissa uutta teknologiaa liitetään vanhaan ympäristöön. Vahva suunnitteluosaamisemme luo hyvän perustan sähköasemien rakentamispalveluumme ja tukee laadukasta tuotantoamme.

Avaimet käteen toimitusprojektit

Toteutamme asiakkaillemme täyden palvelun avaimet käteen -projekteja laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa vuosien kokemuksella. Projektijohtamisemme malli mahdollistaa joustavan resurssien käytön hankkeiden toteutuksissa ja turvallisuuskulttuurimme takaa että kaikki pääsevät työpäivän päätteeksi terveenä kotiin.

Palvelumme kattaa koko tuulivoimalan tai -puiston elinkaaren palvelut aina kehittämisestä rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon saakka. Asiakkaitamme ovat voimayhtiöt, voimaloiden omistajat, sijoittajat, laitostoimittajat ja komponenttivalmistajat. Asiakkaan tarpeen mukaan toimimme joko kokonaisvaltaisena palveluintegraattorina tai palvelutoimittajana.

Parannamme sähkönsiirron luotettavuutta päivittämällä ja rakentamalla uudella ja älykkäällä tekniikalla varustettuja sähköasemia eri puolilla Suomea, Ruotsia ja Baltiaa. Asiakkaitamme ovat sähkönsiirtoyhtiöt ja kantaverkkoyhtiöt, jotka investoivat sähköverkkoon. Investoinneilla saadaan toimintavarmuuden lisäksi kehitettyä digitalisointia ja Empowerilla on kyky modernisoida sähköasemat siten, että ne mahdollistavat uusien teknologioiden hyödyntämisen esimerkiksi etäohjauksen, -huollon ja -kunnossapidon osalta. Sähköasemaprojekteissamme toteutamme energia-alan murrosta varautumalla esimerkiksi sähköautojen käytön lisääntymiseen ja hajautetun energian pientuotannon kasvuun.

Voimajohtojen rakentaminen on osa Empowerin ydinosaamista. Meillä on vankka kokemus voimajohtojen rakentamisesta ja olemme parantaneet käytettävyyttä uudistamalla kantaverkkoa eri puolilla Suomea, Ruotsia ja Baltiaa. Kokemuksemme lisäksi tarjoamme asiakkaillemme alan tuoreinta näkemystä eri ratkaisuihin voimajohtoprojekteissa. Voimajohtoja uudistamalla voimme taata paremman sähköntuotannon turvallisuuden ja luoda mahdollisuuksia liittää lisää uusia sähköntuottajia kantaverkkoon.

Palvelemme sähkönsiirtoon keskittyviä yrityksiä uudistamalla ja parantamalla sähköverkkoa näkemyksellisesti, jotta se täyttää myös tulevaisuuden tarpeet. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tehdyt valintojen vaikutukset ulottuvat jopa kymmeniä vuosia eteenpäin niin teknologian, taloudellisuuden ja ympäristön näkökulmista, jolloin häiriötön sähkönjakelu saadaan varmistettua mahdollisimman älykkäällä tavalla.

Haluatko lisätietoja?