Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Kokonaisvaltaista suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua

Tarjoamme kokonaisvaltaista suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua osana avaimet käteen –toimitusprojektejamme.

Lisäksi teemme suunnittelua eri teollisuudenalojen toimijoille sekä uusiutuvan energian tarpeisiin. Kantaverkko- ja jakeluverkkoyhtiöille tajoamme suurten investointiprojektien esisuunnittelua, jossa syntyvien asiakirjojen pohjalta asiakkaamme voivat kilpailuttaa varsinaisen toteutusprojektin ja varmistua että tarjoukset laaditaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Voimajohtojen esi- ja yleissuunnittelua teemme joko saneerauskohteisiin tai uusien kanta- ja siirtoverkkojen rakentamista varten. Autamme asiakasta löytämään parhaat ratkaisut johdon sijoitukselle ja rakenteelle sekä huomioimme huolto- ja kunnossapitotarpeet jo johdon suunnitteluvaiheessa. Huolehdimme yhteydenpidosta eri viranomaisten sekä maanomistajien kanssa ja laadimme tarvittavat lupahakemukset, sopimukset ja tarjouspyyntöasiakirjat varsinaisen urakan kilpailutusta varten. Meille on tuttua myös johtoalueen puustonpoistoon liittyvät asiat ja rakentamisvaiheen jälkeen olemme usein asiakkaan tukena lunastustoimituksen eri vaiheissa.

Empowerilla on vankka osaaminen voimajohtojen ja sähköasemien pylväiden erikoisrakenteista. Rakennesuunnitelmissamme huomioimme asiakaskohtaiset tarpeet ja varmistamme, että tekniset vaatimukset, laatu ja alhaiset elinkaarikustannukset tulevat huomioiduksi.

Teemme monipuolisesti sähkösuunnittelua kantaverkko-, jakeluverkko- ja tuulivoima-asiakkaidemme tarpeisiin. Oli kyse sitten ensiö- tai toisiopiirien suunnittelusta, verkkoliittymistä, varavoimasta tai muusta – huolehdimme sähköteknisestä suunnittelusta, jossa hyödynnämme uuden teknologian tuomat mahdollisuudet.

Ammattitaitoiset koestajamme huolehtivat sähköasemien turvallisuudesta ja meillä on kyky tuottaa kaikki sähköasemalle tarpeelliset suojarelekoestukset. Meillä on kokemusta eri valmistajien suojareleistä ja voimme taata turvallisen lopputuloksen.

Tuulipuistojen ja aurinkovoimaloiden hankkeisiin tarjoamme asiantuntijapalvelua, jolla taataan että hanke on rakennettu tarpeidesi mukaan projektikohtaiset riskit minimoiden. Huolehdimme puolestasi esiselvitysten ja suunnitteluasiakirjojen tarkastuksen ja varmistamme, että valitsemasi urakoitsijat noudattavat dokumentaatiota. Seuraamme hanketta säännöllisin väliajoin ja teemme tarkastuksia joilla varmistamme että hanke valmistuu sovitussa aikataulussa, budjetissa ja laatutasolla. 

Haluatko lisätietoja?