Käyttö- ja kunnossapito

Käyttö- ja kunnossapitopalvelut kahden vuosikymmenen kokemuksella

Empower on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluja teollisuussektorille koko yhtiön 20-vuotisen historian ajan. Tekemällä yhteistyötä kokeneiden ammattilaistemme kanssa varmistat kunnossapidon kehittymisen ja mahdollisuuksien luomisen tuotannon onnistumiselle. Käyttö- ja kunnossapitopalveluja voidaan toteuttaa jatkuvana palveluna tai tuntityönä.

Tarjoamme alan parasta palvelua, mordernit työkalut ja prosessit, helppoa toimivuutta ja joustavaa osaamista yhteisen menestyksemme saavuttamiseksi.

Emme tee kompromisseja työturvallisuuden tai ympäristön kustannuksella. Työturvallisuudessa hyödynnämme digitaalisia palveluja aktiivisen työturvallisuuden parantamiseksi. Autamme myös asiakkaitamme saavuttamaan heidän ympäristötavoitteensa.

Toimivat prosessit ja modernit IoT-palvelut

Kasvatamme asiakkaamme liikevaihtopotentiaalia maksimoimalla käytettävyyttä ja tuottavuutta. Hyvä käytettävyys saavutetaan yhdistämällä toimivat prosessit digitalisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin. Tarjoamme IoT-palveluja, jotka parantavat selvästi asiakkaidemme tuotantolaitosten tehokkuutta. Kustannustehokkuus saavutetaan suunnitelmallisilla prosesseilla, resurssien tehokkaalla käytöllä ja ammattitaitoisella hankinnalla. Empowerin asiantunteva osaajaverkosto ja organisaatiomme paikallinen, liikkuva sekä keskitetty resursointi takaavat optimaalisen kustannustehokkuuden.

Käynnissäpidon johtamisessa vastaamme asiakkaan koneiden ja laitteiden elinkaaren hallinnasta, mikä sisältää laitteiden kriittisyyden määrityksen, kunnossapitostrategian valinnan, laitteiden kunnossapito-ohjelmat, kunnossapidon päivittäisen toteuttamisen johtamisen sekä suunnitelmat ja investointiesitykset elinkaarensa päässä oleville laitteille.

Toiminnan kehittäminen on tärkeä osa palvelua. Kehitämme asiakkaan lähtötason mukaan esimerkiksi kunnossapidon prosesseja, kunnossapito-ohjelmia, raportointia, työturvallisuuden käytäntöjä, koneiden käytettävyyttä, seisokkien hallintaa, käyttäjäkunnossapitoa, datan analysointia ja hyödyntämistä tai varaosatarpeen optimointia. Kehitys toteutetaan projektiluonteisina tasonnostoina valittuihin kohteisiin sekä toiminnan jatkuvana parantamisena osana päivittäistä toimintaa. Kehityssuunnitelma on palvelusopimuksen olennainen osa ja tavoitteiden toteutumista seurataan, mitataan ja suunnataan yhteisessä ohjausryhmässä.

Empower tarjoaa käynnissäpidon johtamiseen ja kehitykseen:

 • Työturvallisuuden johtaminen ja digitaaliset ratkaisut, palvelun tehostus Empowerin EmSafe-tuotteella
 • Kunnossapidon strategia ja mittarit
 • Kunnossapidon resursointi ja suunnitelmat
 • Kunnossapidon prosessit ja prosessien digitalisointi, palvelun tehostus Empowerin EmSight-, EmSightSDM- ja EmSight Lite -tuotteilla
 • Käyttäjäkunnossapidon ohjaus
 • Kehityssuunnitelmat, kunnossapitoauditoinnit ja kriittisyysluokittelut
 • Raportoinnin kehitys

Käyttöpalvelut sisältävät asiakkaan laitoksen valvonnan ja käytön. Palveluvalikoimaamme kuuluvat paikalliset käyttöpalvelut, etäkäyttöpalvelut, käyttäjäkunnossapito ja sen kehittäminen sekä raportointi. Tuotannon analysointiin ja kehittämiseen tarjoamme Big Dataa hyödyntäviä digitaalisia ratkaisujamme.

Valvonta ja käyttö voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti joko Empowerin etävalvomosta, paikalliskäyttöorganisaatiolla tai näiden yhdistelmällä. Laitosten valvonnan keskittäminen Empowerin 24/7 toimivaan valvomoon sekä paikalliskäytön ja kunnossapidon hoitaminen samalla maantieteellisellä alueella toimivalla yhteisellä organsaatiolla on erittäin käyttö- ja kustannustehokas tapa valvoa ja käyttää etenkin pienen kokoluokan laitoksia.

Kunnossapidon jatkuva parantaminen yhteistyössä asiakkaidamme kanssa on keskeinen osa toimintaamme. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on varmistaa asiakkaan strategisten tavoitteiden täyttyminen ja jatkuva parantaminen. Kehityssuunnitelma on palvelusopimuksen olennainen osa ja tavoitteiden toteutumista seurataan, mitataan ja suunnataan yhteisessä ohjausryhmässä.

Koko elinkaaren hallinnan kattavaan palvelutarjontaamme kuuluvat:

 • Kunnossapitotöiden johtaminen ja suunnittelu
 • Kunnossapito-ohjelmien ylläpito ja jatkuva parantaminen
 • Ennakoiva kunnossapito
 • Kunnossapidon vianselvitykset ja -korjaukset

Kunnossapidon viisiportainen strategiamme vastaa asiakkaan erilaisiin kunnossapitotarpeisiin. Tarjoamme laadukkaat häiriökorjaukset, suunnitellut jaksotetun kunnossapidon toiminnot, ehkäisevää kunnonvalvontaa, ennustavuuteen perustuvaa systemaattista ennakointia sekä älykkäitä analyysipalveluja IoT:ta ja Big Dataa hyödyntäen.

Empowerin osto- ja varastopalvelut ovat kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkaan hankintojen tarpeisiin. Palvelukokonaisuudella asiakkaamme saa luotettavat toimitukset, varastoinnin sekä varaosien saatavuuden kustannustehokkaasti.  Huolehdimme tarvemäärittelystä, nimikkeiden ja hankintasopimusten hallinnasta, ostamisesta ja varastoinnista sekä arvon optimoinnista.

Materiaalihankinta ja varaston hallinta

 • Tarvike- ja varaosahankintojen hoito
 • Tarvesuunnittelu ja nimikkeistön hallinta
 • Tilaajan avustaminen investointeihin liittyvissä hankinnoissa
 • Varastonhoidolliset toimenpiteet, vastaanotot, varastostaotot, inventointi

Alihankinnat

 • Empowerin keskitetty resurssienhallinta
 • Ulkopuolisten palveluiden oston ja toimitusvalvonnan hoito
 • Hankintasopimukset

Sitoutuneen pääoman optimointi

 • Tuotannolle kriittisten varaosien saatavuuden varmistaminen kustannustehokkaasti
 • Empowerin hallinnoimien varastojen ristiinkäyttö
 • Tarviketyyppisten materiaalinen kustannusten optimointi
 • Kaupintavarastot ja varaosapoolit
 • Hankintasopimukset
Haluatko lisätietoja?