Seisokinhallinta

Huoltoseisokit laadukkaasti aikataulussa

Empowerin toimintamalli perustuu mittavaan kokemukseen huoltoseisokkien läpiviemisestä teollisuuden eri aloilla. Huoltoseisokkipalvelumme tekee prosessista kustannustehokkaan, yksinkertaisen ja hyvin hallittavissa olevan.

Työturvallisuusasioiden selkeä kontrollointi, toiminnan ohjauksen ja vastuiden selkeys, kunnossapito-organisaation resurssien tehokas hyödyntäminen ja ohjaus, joustava töiden ohjaus sekä selkeä ja välitön palautekäytäntö takaavat onnistuneen ja tapaturmattoman vuosihuollon. Raportoimme reaaliajassa töiden etenemisen ja projektin taloudelliset kustannukset, mikä parantaa projektien tehokkuutta.

Seisokit on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaisena projektitoimituksena, joka sisältää muun muassa projekti- ja työnjohtohenkilöstön, suunnittelun, resursoinnin, toteutuksen ja raportoinnin tai pienemmät osa-alueet. Tarjoamme kunnossapitoseisokkien lisäksi myös muita projekteja, kuten tuotannon uusasennuksia sekä projekteja seisokkien sisällä.

Prosessin eteneminen

Tilaaja päättää seisokin ajankohdan, minkä jälkeen seisokissa toteutettavista töistä sovitaan yhteispalaverissa tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden kesken. Tämän jälkeen vastuu seisokin kuunnossapidollisesta läpiviemisestä siirtyy kunnossapidon vetämisestä vastaavalle Empowerin palvelupäällikölle. Laitoskohtainen kunnossapito-organisaatio voi muodostua joustavasti joko asiakkaan ja Empowerin yhteisestä organisaatiosta tai pelkästään Empowerin kunnossapitoryhmästä. Seisokkihuollot voidaan toteuttaa sopimuspohjaisena tai sisällyttää palvelusopimukseen.

Palvelutarjontamme

Mekaaniset työt

 • Kone- ja laiteasennukset
 • Teräsrakenteiden valmistus ja asennus (EN 1090 -standardin mukaisesti)
 • Hitsaus- ja levytyöt
 • Putkistojen valmistus ja asennus
 • Venttiilihuollot
 • Pumppuasennukset
 • Reaktorityöt
 • Paikalla tehtävät huolto- ja korjaustyöt erilaisille koneille ja laitteille

Sähköautomaatiotyöt

 • Muuntajien/muuntajatilojen puhdistukset
 • DC-moottoreiden hiilihuolto
 • Sähkökeskusten/-kiskostojen puhdistukset
 • Taajuusmuuttajien puhaltimien vaihdot
 • Lähettimien tarkastukset/kalibroinnit asiakkaan laitteistolla.
 • Automaatiopiirien käyttöönotto/koestukset
 • Virtamuuntimien tarkastus/korjaustyöt
 • Virtausmittausvahvistimien vahvistimien korjaus
 • Prosessivalvontakameroiden huolto/korjaus
 • Liukurengashuolto/puhdistus
Huoltoseisokissa hyödynnettiin mobiilityönohjausta
CASE: UPM KYMI

Empower oli pääurakoitsija UPM Kymin vuosihuollossa syksyllä 2017. Seisokin aikana tehtävien huolto-, kunnossapito- ja muutostöiden seurannassa hyödynnettiin mobiilityönohjausta, jonka avulla UPM sai lähes reaaliaikaisesti tietoa eri osaprojektien ja työvaiheiden etenemisestä sellutehtaan kaikkien aikojen suurimman seisokin aikana.

Haluatko lisätietoja?