Smart Factory

Huoltokeskuspalvelua älykkäästi

Empowerin Smart Factory sijaitsee Haminan Hailikarissa ja on otettu käyttöön 2018-2019 taitteessa. Älytehtaassa tuotetaan huoltokeskuspalveluja teollisuuden eri aloille uusinta IoT-teknologiaa ja datan keruuta hyödyntäen.

Tehtaaseen on keskitetty myös digitaalisten, älytekniikka hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden kehitystyö ja Smart Factory toimii laboratoriomaisesti mallitehtaana. Tehtaassa sovelletaan ja testataan uusia teknologioita sekä myös kehitysvaiheessa olevia digitaalisia tuotteita ja palvelukonsepteja, jotka sopivat perinteisen teollisuuden käyttöön.
 

Vierailulle Smart Factoryyn?

Kaupallisille markkinoille kypsät itsenäiset tuotteet on mahdollista demota etäyhteyden yli, mutta parhaimman käsityksen älytehtaan toiminnasta saa vierailemalla Haminassa. Järjestämme Smart Factoryssa tehdasvierailuita, joiden aikana pääsee tutustumaan myös seurantaan, työturvallisuuteen ja optimointiin liittyviin digitaalisiin ratkaisuihimme.

 
Sovi asiantuntijamme kanssa tehdasvierailusta

Ikonen Vesa

Liiketoimintajohtaja, Kunnossapitopalvelut

+358 44 0556 175

vesa.ikonen@empower.fi

Rantala Joonas

Yksikön päällikkö, Huoltokeskukset

+358 44 4253 371

joonas.rantala@empower.fi

Osa Empowerin monipuolisista huoltokeskuspalveluista tuotetaan Haminan Smart Factoryssa. Kattava kokonaiskuva palvelutarjoomastamme on kuvattu Huoltokeskus -sivulla. 

Smart Factorya johdetaan tiedolla

Älytehtaassa kerätään reaaliajassa dataa eri toiminnoista. Data muokataan informaatioksi, joka tarjoaa läpinäkyvyyttä toimintaan ja ajantasaista tietoa oman organisaation kaikille tasoille, asiakkaille ja alihankkijoille. Informaatiota hyödynnetään prosessien kehittämisessä, toiminnan tehostamisessa ja olosuhteiden optimoinnissa.

Lue lisää tehtaan älykkäästä tuotannon ohjauksesta
Safety ja Security Smart Factoryssa

Kaiken toiminnan ytimessä on turvallisuus – niin työturvallisuus kuin luotettava tietoturvallisuuskin. Turvallisuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Jos tapaturmia sattuu, toimitusvarmuus ja laatu vaarantuvat ja tuottavuus heikkenee. Tietoturvallisuus taas on kriittinen osa yrityksen kokonaisturvallisuutta ja tärkeä menestystekijä sekä toiminnan mahdollistaja. Hyökkäyksen kohteeksi joutuminen ja tietoteknisten toimintojen kaatuminen merkitsee häiriöitä tuotannossa ja syö liiketulosta.

Lue lisää tehtaan turvallisuusratkaisuista
Modernissa tehtaassa huomioidaan ympäristönäkökohdat monipuolisesti

Kestävä kehitys kulkee käsi kädessä taloudellisuuden ja kilpailukyvyn kanssa. Siirtyessämme vanhoista 1970-luvulla rakennetuista tiloista moderneihin 2000-luvun tiloihin, tehtaan energiatehokkuus saadaan nostettua aivan uudelle tasolle. Haminan smart Factoryssä päästöjen minimointiin ja toiminnan tehokkuuteen on kiinnitetty huomioita kaikessa.

Lue lisää tehtaan kestävästä kehityksestä