Tuottavuus-, laajennus- ja modernisointiprojektit

Vaativat tuottavuus-, laajennus- ja modernisointiprojektit laadukkaasti

Digitalisoitujen prosessiemme ja työkalujen avulla toteutamme projektit tehokkaasti, joustavasti ja läpinäkyvästi. Asiakkaamme voi seurata projektien etenemistä reaaliaikaisesti.
 • Laitteistojen huollot ja modernisoinnit
 • Parannusprojektit
 • Laitteistojen uudelleensijoitus
 • Käytöstäpoistoprojektit
 • Mekaanisten laitteistojen asennukset ja huollot
 • Sähkö- ja automaatiolaitteiden asennukset ja huollot
 • Teräsrakenteiden valmistus ja asennukset
 • Projektinhoito ja -johtopalvelut
 • Suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut
 • Hankinta- ja hankintasuunnittelupalvelut
 • Toimitus- ja asennusvalvontapalvelut
 • Hankeen alustava määrittely ja esisuunnittelu
  • Viranomaisasiakirjojen laadinta ja luvitukset
  • Rakenteiden, laitteiden ja koneiden mitoitus ja määrittely
  • Aikataulujen laadinta ja yhteensovittamien
  • Suunnitteluasiakirjojen laadinta ja versioiden ylläpito
 • Hankinta-asiakirjojen laadinta
 • Hankintojen yhteensovittaminen ja toimituksien aikataulutus
 • Laite- ja kojehankintojen kartoitus ja kilpailuttaminen
 • Tehdastarkastukset

 Empower hoitaa asiakkaan erilaisia lakisääteisiä käytönvalvontatehtäviä vastuullisesti.

 • Sähkölaitoksen käytönjohtaja
 • Painelaitteiden käytönvalvoja
 • Maakaasun käytönvalvoja
 • Säteilylain mukainen vastaava johtaja
 • Kemikaalien käytönvalvoja
 • Asennustöiden työnjohto ja valvonta suunnitelmien sekä työturvallisuusasiakirjojen mukaisesti
 • Työn etenemisen päivittäinen seuraaminen ja sovitun mukainen raportointi asiakkaalle
 • Työmaaturvallisuustarkastukset ja raportointi yhdessä asiakkaan kanssa
 • Asennustarkastuksien oikea-aikaisen suorittamisen ja laajuuden valvonta sekä osallistumien viranomaistarkastuksiin
 • Käyttöönotto- ja testaussuunnitelmien laadinta
 • Käyttöönottojen ja testauksien eri osa-alueiden, rajapintojen sekä aikataulujen yhteensovittaminen
 • Käyttöönoton- ja testauksen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa
 • Käyttöönotosta ja testauksesta saatujen tuloksien arviointi ja hyväksyntä
 • Käyttöönotto- ja testausdokumentaation laadinta
Haluatko lisätietoja?