Hankekehitys

Tuulivoimahankkeiden kehitysvaiheen palvelut

Autamme asiakkaitamme jo hankekehitysvaiheessa tarjoamalla muun muassa sähköverkkoon ja tuulimittauksiin liittyviä palveluja.

Sähköverkon suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Empowerilla on kymmenien vuosien kokemus suurjännite- ja keskijänniteverkkojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Asiakastoimeksiantojen laajuus vaihtelee, ja tuulipuistohankkeissa toimeksiantoihin liittyy tyypillisesti seuraavia osa-alueita:

 • Verkkoliityntäselvitykset, tekninen ja kustannustarkastelu
 • Puiston sisäverkon layout, alustavat reittisuunnitelmat
 • Kaapeleiden mitoitukset
 • Sähköasema, koko, sijainti, mitoitus
 • Tehonjakolaskelmat, verkon simuloinnit
 • Loistehon arviointi, kompensointilaitteiden tarve
 • Voimajohdon ollessa kyseessä, voimajohdon yleis-ja esisuunnittelu

Syventävissä tarkasteluissa, joissa asiakkaan lopullinen tarve alkaa hahmottua, teemme edellä mainittujen tarkastelujen pohjalta yksityiskohtaisemman suunnitelman sisäverkon ja sähköaseman sekä mahdollisen voimajohdon osalta, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tuulimittauspalvelut

Nykyisessä markkinatilanteessa laadukas tuulimittaus on välttämättömyys. Laadukkaalla mittauksella varmistetaan osaltaan hankkeen tulevaisuutta ja helpotetaan valmistelun etenemistä. 

Mittauspalveluun kuuluvat tyypillisesti masto perustuksineen, tuulimittaussensorit, dataloggeri, modeemi, ulkoinen power sekä kaikki muu tarvittava teknologia toimivan ja laadukkaan tuulimittauksen toteuttamiseksi. Optiona toimituksiimme voidaan lisätä myös Sodarit (AQ500). Huolehdimme, että tuulimittauskampanja on laadukas kokonaisuus ja täyttää alan vaatimukset. Tavanomaisen tuulimittauskampanjan pituus on yli 12kk.

Valitsemme hankekohtaisesti tuulimittaukseen parhaiten soveltuvat sensorit: esimerkiksi pohjoisemmissa kohteissa otamme kokonaisuuden suunnittelussa huomioon jään kertymisen sensoreihin. Palveluihimme kuuluu myös tuulimittausmastojen purkaminen.

Empowerin tuulimittauspalveluihin kuuluvat:

 • Mastomittauksen ja maston suunnittelu
 • Mastomittauspaikan valinta ja maastoselvitykset
 • Sodarmittaukset
 • Mittausdatan tallentaminen, käsittely ja laadun tarkkailu
 • Raportointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Mastojen purkaminen
 • Kalibrointien teettäminen ennen mittauskampanjaa ja/tai sen päätyttyä

Haluatko lisätietoja?