Palveluasiantuntija Noora Kettunen

Työnkierto Empowerissa kehitti asiantuntijuutta

31.08.2018

Empower-urani alussa työskentelin järjestelmäasiantuntijana Energy Intelligence -liiketoiminnan Etäluenta-tiimissä. Tiimi vastaa sähköverkkoyhtiöasiakkaiden sähkömittarien etäluennasta, ja etäluentatiedon perusteella energiayhtiöasiakkaat laskuttavat loppuasiakkaita. Työssä kehitin vastuullani olevan energiayhtiöasiakkaan etäluentajärjestelmää ja varmistin sen toimivuuden. 

Työskentelin tehtävässä viisi vuotta, kunnes siirryin talon sisällä uusien haasteiden perässä Tukkumarkkinat-tiimiin palveluasiantuntijaksi. Minulle tarjottiin tehtävää ja tartuin mahdollisuuteen, sillä halusin oppia uutta. Tukkumarkkinat-tiimissä olen tehnyt fyysistä sähkönhankintaa, joka tarkoittaa energiayhtiöasiakkaiden seuraavan vuorokauden sähköntarpeen suunnittelua. Tehtävässä olen työskennellyt lähempänä asiakasrajapintaa, mistä olen erityisesti nauttinut. 

Koulutukseltani olen sähköpiirtäjä. Olen opiskellut myös tietojenkäsittelyä ammattikorkeakoulussa. 

Alan tuttuus auttoi uuden tehtävän omaksumisessa

Uuteen työhön sisäänpääsy kesti muutaman kuukauden, mutta tuttu terminologia ja tietämys mittalaitteista auttoivat uuden tehtävän sisäistämisessä. Toki myös onnistunut perehdytys oli avainasemassa. Sain hyvän koulutuksen tehtävään.

Työnkierto tarjosi uutta näkemystä

Syksyllä palaan Empower-juurilleni, sillä siirryn takaisin Etäluenta-tiimiin. Pääsen taas uusien haasteiden pariin, kun aiempaa työnkuvaani kehitetään toiveeni mukaan lähemmäs asiakasrajapintaa. 

Työnkierto kasvatti asiantuntijuuttani. Pääsin työskentelemään arvoketjun eri vaiheissa, mikä laajensi roppakaupalla ymmärrystäni sähkömarkkinoista. Lisäksi työnkierto tarjosi vaihtelua, uusia haasteita ja mahdollisuuden oppia uutta. Suosittelenkin ehdottomasti tehtävien vaihtamista konsernin sisällä, jos mahdollisuus siihen tarjoutuu. Uudet haasteet pitävät mielen virkeänä! 

Työnkierto Empowerissa kehitti asiantuntijuutta

31.08.2018

Empower-urani alussa työskentelin järjestelmäasiantuntijana Energy Intelligence -liiketoiminnan Etäluenta-tiimissä. Tiimi vastaa sähköverkkoyhtiöasiakkaiden sähkömittarien etäluennasta, ja etäluentatiedon perusteella energiayhtiöasiakkaat laskuttavat loppuasiakkaita. Työssä kehitin vastuullani olevan energiayhtiöasiakkaan etäluentajärjestelmää ja varmistin sen toimivuuden. 

Työskentelin tehtävässä viisi vuotta, kunnes siirryin talon sisällä uusien haasteiden perässä Tukkumarkkinat-tiimiin palveluasiantuntijaksi. Minulle tarjottiin tehtävää ja tartuin mahdollisuuteen, sillä halusin oppia uutta. Tukkumarkkinat-tiimissä olen tehnyt fyysistä sähkönhankintaa, joka tarkoittaa energiayhtiöasiakkaiden seuraavan vuorokauden sähköntarpeen suunnittelua. Tehtävässä olen työskennellyt lähempänä asiakasrajapintaa, mistä olen erityisesti nauttinut. 

Koulutukseltani olen sähköpiirtäjä. Olen opiskellut myös tietojenkäsittelyä ammattikorkeakoulussa. 

Alan tuttuus auttoi uuden tehtävän omaksumisessa

Uuteen työhön sisäänpääsy kesti muutaman kuukauden, mutta tuttu terminologia ja tietämys mittalaitteista auttoivat uuden tehtävän sisäistämisessä. Toki myös onnistunut perehdytys oli avainasemassa. Sain hyvän koulutuksen tehtävään.

Työnkierto tarjosi uutta näkemystä

Syksyllä palaan Empower-juurilleni, sillä siirryn takaisin Etäluenta-tiimiin. Pääsen taas uusien haasteiden pariin, kun aiempaa työnkuvaani kehitetään toiveeni mukaan lähemmäs asiakasrajapintaa. 

Työnkierto kasvatti asiantuntijuuttani. Pääsin työskentelemään arvoketjun eri vaiheissa, mikä laajensi roppakaupalla ymmärrystäni sähkömarkkinoista. Lisäksi työnkierto tarjosi vaihtelua, uusia haasteita ja mahdollisuuden oppia uutta. Suosittelenkin ehdottomasti tehtävien vaihtamista konsernin sisällä, jos mahdollisuus siihen tarjoutuu. Uudet haasteet pitävät mielen virkeänä!