Älykäs data

Älykäs data

Tieto-ohjautuva yhteiskunta ja tietoon pohjautuvat liiketoimintamallit.

Data economy eli tietotalous on uusi tapa harjoittaa liiketoimintaa hyödyntämällä tietoa ja eri teknologioita viestinnän, tiedonsiirron ja kaupankäynnin edistäjänä.  

Tietoa hyödyntävät verkottuneet liiketoimintamallit ovat älykkään yhteiskunnan ytimessä, ja tulevaisuudessa kilpailuetu saavutetaan kehittämällä toimivin liiketoiminta-alusta. 

EnerimCIS vapauttaa aikaa asiakastyöhön

Empower on toimittanut Oulun Sähkönmyynti Oy:lle asiakastietojärjestelmän jo pitkään, ja vuonna 2018 järjestelmä päivitettiin laskutusprosessien osalta Empowerin kehittämään EnerimCIS:n, joka modulaarisuutensa ansiosta mukautuu monipuolisiin asiakastarpeisiin. 

CASE: Asiakastietojärjestelmän päivitys

Asiakaslähtöistä energiamarkkinapalvelua Pohjoismaissa ja Baltiassa

– Empowerin kyky ymmärtää tarpeemme ja tuottaa niihin ratkaisuja on ollut yhteistyömme kantava voima vuodesta 2006 lähtien. Arvostamme asiakaslähtöistä palvelua, mitä olemme Empowerilta saaneet, kertoo Axpon Kimmo Tyni.

CASE: Pohjoismaisen datahubintegraation toteutus

Mittaustieto- ja laadunhallintapalvelut saumattomana kokonaisuutena

Savon Voima -konserni uudisti mittaustiedon hallinnan infrastruktuuriaan siirtämällä konsernin kaikki 120 000 sähkön- ja kaukolämmön mittauspistettä Empowerin EnerimSMP-alustalle. Samalla rakennettiin myös valmius datahubia varten ja varauduttiin energia-alan tulevaisuuden muutoksiin.

CASE: Haastavan projektin onnistunut toteutus