AR-teknologia tehostaa palveluprosesseja

Hyper-yhteydet

01.04.2019

Empower on viime vuosina kehittänyt uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita vahvan toimialaymmärryksensä pohjalta. Vuonna 2018 digitaalisten ratkaisujen kehittäminen eteni merkittävin harppauksin, kun Pointr-niminen AR-etäyhteistyösovellus kytkettiin osaksi Empowerin palveluita. Yhteistyökumppanina AR-teknologian käyttöönotossa on toiminut Pointr-sovelluksen kehittänyt Delta Cygni Labs. 

AR:n eli lisätyn todellisuuden potentiaali Empowerin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnoissa tunnistettiin jo joitakin vuosia sitten. Havainnon pohjalta aihetta lähdettiin tutkimaan lähinnä oman palvelutuotannon kehittämisen näkökulmasta, ja muutama vuosi sitten toteutettiin ensimmäiset sisäiset pilotoinnit Delta Cygni Labsin Pointr:n kanssa. Uudistetun strategian ja pilotoinnin lupaavien tulosten johdosta yhteistyötä yrityksen kanssa päätettiin syventää siten, että Empower pystyy jatkossa tarjoamaan Pointr-sovellusta myös omille asiakkailleen. 

Pointr-sovelluksen käyttökohteita löytyy Empowerin omista prosesseista, esimerkiksi viankorjaustöiden, kenttäkatselmusten ja suunnittelutöiden tehostajana.

Pointr on vastannut menestyksekkäästi Empowerin AR-teknologiatarpeeseen. Pointr on lisättyä todellisuutta hyödyntävä, pääasiassa videostriimiin pohjautuva viestintäväline, joka on optimoitu tekniseen ongelmanratkaisuun osapuolten ollessa eri sijainneissa. Sovelluksen käyttökohteita löytyy Empowerin omista prosesseista esimerkiksi viankorjaustöiden, kenttäkatselmusten ja suunnittelutöiden tehostajana. EmPoint-palvelukonseptissa Pointr:n ja Empowerin kenttähenkilöstön avulla myös asiakkaamme voivat vierailla etänä toimitiloissaan tai infransa parissa. Merkittävimmät teknologian tuomat lisäarvot ovat matkustuksen väheneminen, paremmin käytetty aika sekä nopeampi ongelmanratkaisu.

– Pointr-pilotointien ja -yhteistyön myötä on tullut selväksi, että AR-teknologiassa on paljon potentiaalia ja siihen sopivia sovelluskohteita löytyy runsaasti. Näen, että Pointr soveltuu hyvin osaksi koko Empowerin digitaalisten palveluiden portfoliota. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, miten yhteistyö kehittyy, kertoo Joonas Koivuniemi, Empowerin Connectivity-divisioonan Head of New Business Development.

AR-teknologia tehostaa palveluprosesseja

Hyper-yhteydet

01.04.2019

Empower on viime vuosina kehittänyt uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita vahvan toimialaymmärryksensä pohjalta. Vuonna 2018 digitaalisten ratkaisujen kehittäminen eteni merkittävin harppauksin, kun Pointr-niminen AR-etäyhteistyösovellus kytkettiin osaksi Empowerin palveluita. Yhteistyökumppanina AR-teknologian käyttöönotossa on toiminut Pointr-sovelluksen kehittänyt Delta Cygni Labs. 

AR:n eli lisätyn todellisuuden potentiaali Empowerin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminnoissa tunnistettiin jo joitakin vuosia sitten. Havainnon pohjalta aihetta lähdettiin tutkimaan lähinnä oman palvelutuotannon kehittämisen näkökulmasta, ja muutama vuosi sitten toteutettiin ensimmäiset sisäiset pilotoinnit Delta Cygni Labsin Pointr:n kanssa. Uudistetun strategian ja pilotoinnin lupaavien tulosten johdosta yhteistyötä yrityksen kanssa päätettiin syventää siten, että Empower pystyy jatkossa tarjoamaan Pointr-sovellusta myös omille asiakkailleen. 

Pointr-sovelluksen käyttökohteita löytyy Empowerin omista prosesseista, esimerkiksi viankorjaustöiden, kenttäkatselmusten ja suunnittelutöiden tehostajana.

Pointr on vastannut menestyksekkäästi Empowerin AR-teknologiatarpeeseen. Pointr on lisättyä todellisuutta hyödyntävä, pääasiassa videostriimiin pohjautuva viestintäväline, joka on optimoitu tekniseen ongelmanratkaisuun osapuolten ollessa eri sijainneissa. Sovelluksen käyttökohteita löytyy Empowerin omista prosesseista esimerkiksi viankorjaustöiden, kenttäkatselmusten ja suunnittelutöiden tehostajana. EmPoint-palvelukonseptissa Pointr:n ja Empowerin kenttähenkilöstön avulla myös asiakkaamme voivat vierailla etänä toimitiloissaan tai infransa parissa. Merkittävimmät teknologian tuomat lisäarvot ovat matkustuksen väheneminen, paremmin käytetty aika sekä nopeampi ongelmanratkaisu.

– Pointr-pilotointien ja -yhteistyön myötä on tullut selväksi, että AR-teknologiassa on paljon potentiaalia ja siihen sopivia sovelluskohteita löytyy runsaasti. Näen, että Pointr soveltuu hyvin osaksi koko Empowerin digitaalisten palveluiden portfoliota. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, miten yhteistyö kehittyy, kertoo Joonas Koivuniemi, Empowerin Connectivity-divisioonan Head of New Business Development.